DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Systemy dachowe
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Klejenie folii na zakładach
Stosowanie uszczelniacza Lap Sealant
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Naprawa folii i połączeń
Opcjonalne malowanie folii
Czyszczenie białej folii Brite-Ply
Balastowanie dachu
Detale instalacji
Materiały systemowe

Termoizolacja.

Termoizolacja musi być dobrana zależnie od projektowanego systemu dachowego.

a. Dla systemu dachowego balastowego i mocowanego mechanicznie jako termoizolacji można używać dowolnego materiału dostępnego na rynku pod warunkiem, iż będzie posiadał odpowiednią wytrzymałość na ściskanie. Decydując się na ten system dobór termoizolacji należy skonsultować z producentem termoizolacji i działem technicznym firmy Top-Tech.

b. Dla systemu w pełni klejonego jako termoizolacji można używać dowolnego materiału dostępnego na rynku poza wełna mineralną i watą szklaną, ze względu na możliwość delaminacji termoizolacji. W przypadku stosowania termoizolacji polistyrenowej można używać jedynie płyt laminowanych, w okleinie z papy bitumicznej, tkaniny szklanej, itp. Każdy materiał termoizolacyjny musi posiadać odpowiednią wytrzymałość na ściskanie. Decydując się na ten system dobór termoizolacji należy skonsultować z producentem termoizolacji i działem technicznym firmy Top-Tech.

1. W ciągu jednego dnia roboczego nie wolno instalować na dachu więcej termoizolacji niż można przykryć folią EPDM.

2. Płyty termoizolacji należy ułożyć na ścisk, a ewentualne szpary nie mogą być szersze niż 6.0 mm. Wszelkie większe szpary należy niezwłocznie wypełnić.

3. Jeżeli termoizolacja jest układana warstwowo, zaleca się ich układanie z wzajemnym przesunięciem połączeń.

4. Ilość łączników mocujących mechanicznie płyty termoizolacji przypadająca na 1.0 m2 dachu uzależniona jest wytycznymi projektanta, zaleceniami aktualnej Polskiej Normy i zaleceniami producenta termoizolacji. Należy jednak przestrzegać generalnej zasady, iż w strefie środkowej ilość ta nie powinna być mniejsza niż 3.0 sztuki/m2 a w strefie obwodowej 6.0 sztuk/m2. Powyższe informacje nie dotyczą systemu balastowego Carlisle.

5. Jeżeli termoizolacja ma być mocowana zgodnie z wymogami Faktory Mutual (FM), należy dokładnie przestrzegać związanych z tym wytycznych mocowania, zwłaszcza dodatkowego mocowania w strefie obwodowej dachu i narożnikach. Powyższe informacje nie dotyczą systemu balastowego Carlisle.

6. Do mocowania termoizolacji należy stosować odpowiednie łączniki, zależnie od konstrukcji dachu, rodzaju i grubości termoizolacji oraz zaleceń producenta łączników.