DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Systemy dachowe
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Klejenie folii na zakładach
Stosowanie uszczelniacza Lap Sealant
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Naprawa folii i połączeń
Opcjonalne malowanie folii
Czyszczenie białej folii Brite-Ply
Balastowanie dachu
Detale instalacji
Materiały systemowe

STOSOWANIE USZCZELNIACZA LAP SEALANT

1.
Wytyczne ogólne.

a. Uszczelniacz Lap Sealant stosowany jest dla wszystkich połączeń wykonywanych na klej oraz z taśmą obróbkową Elastoform Flashing.

b. Uszczelniacz Lap Sealant może być używany na połączenia wykonywane taśmą klejącą Secur TAPE na odcinkach zakładów taśmy klejącej oraz w przypadku gdy klejone są docinane arkusze zbrojonej folii z widoczną osnową.

c. Uszczelniacz Lap Sealant stosowany jest na prostopadłych cięciach taśmy obróbkowej Pressure-Sensitive Flashing i dookoła gotowej obróbki rurowej Pressure-Sensitive Pipe Seals.

Przypadki, w których jest wymagany:

1) Przecięcia połączenia na taśmę klejącą Secur Tape z taśmą obróbkową Pressure-Sensitive.

2) Zachodzące na siebie łatki taśmy obróbkowej Pressure-Sensitive Flashing.

3) Przecięcia się połączenia arkuszy balach obróbkowych z taśmą Pressure-Sensitive Flashing.

4) Dookoła wszystkich zaokrąglonych narożników łatki z taśmy obróbkowej.

2. Nie wymaga się dodatkowego czyszczenia krawędzi przed nałożeniem uszczelniacza Lap Sealant, chyba że są one w widoczny sposób zabrudzone. Do czyszczenia można stosować zmywacz Splice Cleaner lub środek gruntujący.

3.
Na krawędzie sklejenia nakładamy ciągły pasek uszczelniacza Lap Sealant o szerokości około 8.0 mm. Przy tej szerokości z jednej tuby możemy zakryć około 7.0 mb połączenia.

4.
Następnie formujemy specjalną packą lub nakładką na wyciskarkę warstwę uszczelniacza tak, aby jego najwyższa krawędź znajdowała się nad krawędzią połączenia.

5.
Nakładanie uszczelniacza Lap Sealant powinno odbyć się przed końcem każdego dnia roboczego. Odłożenie tej czynności do dnia następnego skutkuje w konieczności oczyszczenia wszystkich połączeń z brudu i kurzu, który może nagromadzić się w trakcie nocy. Do czyszczenia używa się zmywacza lub środka gruntującego.