DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Systemy dachowe
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Klejenie folii na zakładach
Stosowanie uszczelniacza Lap Sealant
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Naprawa folii i połączeń
Opcjonalne malowanie folii
Czyszczenie białej folii Brite-Ply
Balastowanie dachu
Detale instalacji
Materiały systemowe

SYSTEMY DACHOWE

1. System balastowy/odwrócony.


System dachów balastowych/odwróconych Carlisle bazuje na standardowej (niezbrojonej) folii EPDM i jest rozwiązaniem łączącym w sobie prostotę wykonania, najwyższą trwałość wynikającą z jakości stosowanych materiałów oraz wysoką estetykę. Systemy te, jako jedyne systemy dachowe, oferują całkowicie niepalne wykończenie powierzchni dachów.

W systemach tych wielkowymiarowe arkusze folii (dochodzące do 900.0 m2) układane są luźno na odpowiednim podłożu. Dla systemu balastowego jest to zwykle twardy materiał termoizolacyjny z polistyrenu lub wełny mineralnej układany luźno na podłożu. Dopuszcza się układanie folii na betonie lub innym podłożu nośnym, jednakże w takich przypadkach wymagana jest warstwa oddzielająca folię EPDM od podłoża z włókniny PP lub PE o min. gramaturze 200 g/m2.

W systemach dachów odwróconych podłożem dla folii EPDM jest zwykle beton, który wymaga warstwy przekładkowej, zgodnie z wcześniejszym opisem, a bezpośrednio na folii układana jest termoizolacja z wodoodpornego polistyrenu.

Systemy te można wykonywać na każdego rodzaju konstrukcji dachowej, mogącej przenieść ciężar balastu, a więc może to być nie tylko konstrukcja betonowa lecz także stalowa czy drewniana.

Sąsiednie arkusze folii układane są na wzajemny zakład o minimalnej szerokości 100.0 mm i klejona za pomocą taśmy SecurTape o szerokości 75.0 mm. Obróbki wszystkich detali należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Carlisle i detalami zawartymi w niniejszej instrukcji.

Folię EPDM oraz ewentualną termoizolację balastuje się za pomocą poniższych materiałów:

·      Otoczaki, zaokrąglone i gładkie kruszywo rzeczne, bez pokruszonych kawałków, o odpowiedniej frakcji (zaleca się frakcję16.0 do 32.0 mm).

·      Płytki betonowe zatarte na gładko.

·      Tłuczeń łamany frakcjonowany.

·      Wylewka betonowa na mokro.

Dla dachów balastowych zaleca się ułożenie pomiędzy folią EPDM a balastem przekładki ochronnej z włókniny PP lub PE o min. gramaturze 200 g/m2 dla balastu z otoczaków i gramaturze min. 300 g/m2 dla pozostałych rodzajów balastu (zaleca się gramaturę 400 g/m2).

Dla dachów odwróconych zaleca się każdorazowo ułożenie na warstwie termoizolacji przekładki ochronnej z włókniny PP lub PE o min. gramaturze 200 g/m2.

Główne zalety systemu:

·      możliwość użycia dużych arkuszy folii EPDM,

·      mała ilość połączeń folii wykonywanych na budowie,

·      szybkość wykonania i związany z tym niski koszt realizacji,

·      doskonała odporność ogniowa,

·      znakomita odporność na warunki atmosferyczne.

2. System pełnego klejenia.System pełnego klejenia do podłoża Carlisle bazuje na standardowej (niezbrojonej) folii EPDM i jest systemem lekkim, przeznaczonym głównie do renowacji dachów bitumicznych oraz wykonywania nowych dachów na których nie ma możliwości wykonania mocowania mechanicznego lub balastowego. Jest idealnym rozwiązaniem dla dachów o skomplikowanych kształtach.

Podłoże w tym systemie musi zapewnić odpowiednią przyczepność. Może to być beton, sklejka, płyta OSB, pianka poliuretanowa, stare pokrycia bitumiczne, i każde inne podłoże do którego można przykleić się klejem rozpuszczalnikowym na bazie neoprenu.

Ze względów technologicznych w systemie pełnego klejenia używa się zwykle arkuszy o szerokości nieprzekraczającej 6,10 m, które są całą powierzchnią przyklejane do podłoża przy pomocy kontaktowego kleju Sure-Seal Bonding Adhesive. Przyległe arkusze folii EPDM układa się z wzajemnym zakładem o minimalnej szerokości 100.0 mm i skleja taśmą klejącą SecurTAPE o szerokości 75.0 mm. Obróbki wszystkich detali należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Carlisle i detalami zawartymi w niniejszej instrukcji.

Główne zalety systemu:

·      nieograniczone nachylenie połaci dachu,

·      idealny dla dachu o skomplikowanych kształtach

·      lekkość i uniwersalność,

·      Estetyka (pokrycie może być wykonane w kolorze czarnym lub białym),

·      wysoka odporność na ssanie wiatru.


3. System mocowania mechanicznego.

System mocowania mechanicznego Carlisle bazuje zarówno na folii zbrojonej jak i standardowej (niezbrojonej) Sure-Seal/Brite Ply EPDM Carlisle.

Zależnie od rodzaju folii stosuje się inne metody mocowania mechanicznego do podłoża nośnego dachu. Folię zbrojoną EPDM o maksymalnej szerokości 3.05 m mocuje się za pomocą talerzyków metalowych i łączników szpilkowych lub łączników teleskopowych, chowanych w wzajemnych zakładach arkuszy folii, klejonych na taśmę klejącą SecurTAPE o szerokości 155.0 mm (rysunek po lewej stronie).

Folię standardową EPDM mocuje się za pomocą taśm montażowych RUSS. Zależnie od miejsca mocowania stosuje się taśmy montażowe RUSS o szerokości 150.0 mm, z fabrycznie przylaminowaną taśmą klejącą z jednej strony. Są one używane do mocowania folii EPDM wokół attyk, świetlików i wszelkich przebić dachowych o wymiarach większych niż 150.0 mm. Taśmę montażową RUSS o szerokości 230.0 mm, z fabrycznie przylaminowaną taśmą klejącą z obu stron stosuje się do mocowania folii EPDM w strefie obwodowej i połaciowej dachu.

Taśmy montażowe RUSS mocuje się do podłoża mechanicznie za pomocą talerzyków metalowych i łączników szpilkowych lub łączników teleskopowych. W tym przypadku można stosować arkusze niezbrojonej folii o szerokości do 9.15 m. Większych szerokości nie zaleca się ze względu na zbyt duże miejscowe obciążenia dachu od rolki folii w trakcie wykonywania pokrycia, co ma duże znaczenie zwłaszcza dla dachów o konstrukcji stalowej.

Przyległe arkusze folii EPDM układa się z wzajemnym podłużnym zakładem o minimalnej szerokości 200.0 mm dla folii zbrojonej z mocowaniem w zakładzie i 100.0 mm dla folii niezbrojonej i skleja taśmą klejącą SecurTAPE o odpowiedniej szerokości. Dla obu rodzaju folii zakłady poprzeczne wykonuje się o szerokości 100.0 mm i skleja na taśmę klejąca SecurTAPE o szerokości 75.0 mm. Obróbki wszystkich detali należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Carlisle i detalami zawartymi w niniejszej instrukcji.

Główne zalety systemu:

· możliwość użycia dużych arkuszy folii EPDM,

· szybka instalacja,

· mała ilość połączeń,

· lekkość (waga całego systemu nie przekracza 2.0 kg/m2 dachu).

· estetyka (pokrycie może być wykonane w kolorze czarnym lub białym).