DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Systemy dachowe
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Klejenie folii na zakładach
Stosowanie uszczelniacza Lap Sealant
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Naprawa folii i połączeń
Opcjonalne malowanie folii
Czyszczenie białej folii Brite-Ply
Balastowanie dachu
Detale instalacji
Materiały systemowe

USZCZELNIENIA ROBOCZE

1. Na dachach, gdy wszystkie obróbki i mocowania na ścianach nie są kończone w ciągu jednego dnia roboczego, należy wykonać tymczasowe uszczelnienia robocze aby zapobiec zaciekaniu wody pod folię dachową.

2. Uszczelnienia luźnych końców arkusza folii można wykonać z masy zalewowej Pourable Sealer lub pianki poliuretanowej. Tymczasowego uszczelnienia nie wolno wykonywać wokół wpustów dachowych, gdyż może to doprowadzić do przedostania się wody pod folię dachową.

3. W przypadku wykonywania tymczasowych uszczelnień roboczych z masy zalewowej Pourable Sealer należy przestrzegać poniższych zaleceń.

a. Należy dokładnie wymieszać oba składniki masy zalewowej Pourable Sealer, zgodnie z instrukcją.

b. Gotową masę układamy wzdłużnie, pod luźnymi krawędziami arkuszy folii EPDM. Jeżeli jest to konieczne to do rozprowadzenia masy możemy użyć packi.

c. Po nałożeniu masy folię należy docisnąć równomiernie wzdłuż całej długości uszczelnienia. Można to wykonać poprzez napełnienie piaskiem rury o średnicy min. 65.0 mm i ułożeniu jej na folii.

Uwaga: zastosowanie desek lub łat drewnianych może nie zapewnić równomiernego obciążenia, ze względu na możliwość wykrzywiania się drewna.

d. Po wznowieniu prac dachowych, podklejony brzeg folii należy odciąć i usunąć razem z masą zalewową Pourable Sealer.

3. W przypadku stosowania pianki poliuretanowej do uszczelnienia roboczego należy przestrzegać wytycznych producenta pianki. Po wznowieniu prac dachowych brzeg folii należy obciąć i usunąć razem z pianką.