DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Systemy dachowe
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Klejenie folii na zakładach
Stosowanie uszczelniacza Lap Sealant
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Naprawa folii i połączeń
Opcjonalne malowanie folii
Czyszczenie białej folii Brite-Ply
Balastowanie dachu
Detale instalacji
Materiały systemowe

OPCJONALNE MALOWANIE FOLII

Jeżeli przewidziano malowanie folii EPDM w przypadku wystąpienia o gwarancję systemową, inspekcja kontrolna musi być przeprowadzona przed pomalowaniem folii. Pozwoli to zapobiec problemom związanym z usuwaniem farby w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw źle wykonanych detali.

1. Uwagi ogólne.

a. Wykonany system musi być sezonowany minimum dwa tygodnie od zakończenia instalacji przed pomalowaniem farbą Sure-Seal EM-8 Hypalon. W przypadku stosowania farby akrylowej Sure-Seal Acrylic Coating powierzchnię folii należy zmyć pod ciśnieniem wodą z detergentem. Przed rozpoczęciem malowania powierzchnia musi całkowicie wyschnąć.

b. Powierzchnia folii musi być wizualnie czysta i sucha.

c. Farby Sure-Seal Hypalon nie wolno stosować w temperaturze poniżej +5oC. Farb akrylowych nie wolno stosować w temperaturze poniżej +10oC.

d. Nie zaleca się malowania kładek chodnikowych.

2. Farba EM-8 Hypalon

a) Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać aby zapobiec segregacji składników. Do nakładania farby należy używać wałka malarskiego o minimalnej długości włókiem 13.0 mm, aby otrzymać przy jednokrotnym nakładaniu jednorodną warstwę powłoki malarskiej przy wydajności około 4.0 m2 z jednego litra.

b) Przy standardowym malowaniu nanosi się dwie warstwy z wydajnością około 4.0 m2 z jednego litra. Jeżeli nakładane warstwy są cieńsze może być konieczne naniesienie kolejnej warstwy, aby nie były widoczne smugi na powierzchni.

3. Farba akrylowa Sure-Seal.

a) Zawartość opakowania należy dokładnie mieszać przez minimum 5.0 minut, do otrzymania jednolitego koloru.

b) Dla zapewnienia estetycznego wyglądu zaleca się dwukrotne malowanie powierzchni. Przed nałożeniem drugiej warstwy poprzednia musi całkowicie wyschnąć. Czas schnięcia zależy od temperatury powietrza i siły wiatru.

c) Wydajność malowania to około 3.5 m2 z jednego litra, przy malowaniu wałkiem malarskim z włóknem o długości 19.0 mm lub stosowaniu aparatu natryskowego.