DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Systemy dachowe
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Klejenie folii na zakładach
Stosowanie uszczelniacza Lap Sealant
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Naprawa folii i połączeń
Opcjonalne malowanie folii
Czyszczenie białej folii Brite-Ply
Balastowanie dachu
Detale instalacji
Materiały systemowe

SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE

1. Zaleca się dostawę towaru na budowę w oryginalnych, nieotwieranych opakowaniach.

2. Przechowywanie materiałów na budowie w temperaturach przekraczających 32oC może mieć wpływ na właściwości nie zwulkanizowanych materiałów obróbkowych, np. taśm obróbkowych Pressure-Sensitive, taśm klejących, klejów, itp.

3. Nie wolno przechowywać klejów i środków gruntujących w puszkach z otwartymi wieczkami, gdyż może to spowodować szybkie odparowanie zawartych w nich rozpuszczalników.

4. Ilość materiałów składowanych na dachu należy skonsultować z projektantem konstrukcji, aby nie przeciążyć konstrukcji dachu.

5. Instalowanie systemów EPDM Carlisle możliwe jest w temperaturach poniżej 5oC. Jednakże wszelkie akcesoria systemowe (taśmy obróbkowe, klejące, środki gruntujące, itp.) należy przechowywać w pomieszczeniach zapewniających im temperaturę wyższą niż 5oC w trakcie ich użycia.

UWAGA: Wbudowywanie taśmy klejącej lub taśmy obróbkowej Pressure-Sensitive o temperaturze niższej niż 5oC może doprowadzić do obniżenia lepkości taśmy, a w ekstremalnym przypadku do całkowitego braku sklejania.

6. Materiały termoizolacyjne należy przechowywać w miejscach suchych, zabezpieczonych przed zamoknięciem. Jeżeli jest to konieczne, należy je dociążyć, aby zabezpieczyć przed porywami wiatru.