DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Systemy dachowe
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Klejenie folii na zakładach
Stosowanie uszczelniacza Lap Sealant
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Naprawa folii i połączeń
Opcjonalne malowanie folii
Czyszczenie białej folii Brite-Ply
Balastowanie dachu
Detale instalacji
Materiały systemowe

MATERIAŁY

W tym rozdziale wymienione są i opisane materiały produkowane i sprzedawane pod marką Carlisle. W celu sprawdzenia możliwości ich stosowania należy zapoznać się z rozdziałem „Wytyczne ogólne” niniejszej instrukcji technicznej.

Składniki systemów dachowych Carlisle są produkowane przez firmę Carlisle lub zaakceptowane jako w pełni kompatybilne. Wbudowywanie, stosowanie lub integralność innych produktów, zastosowanych przez projektanta w dokumentacji projektowej i po zaakceptowaniu przez Carlisle jako kompatybilnych, nie obliguje firmy Carlisle do odpowiedzialności za nie i materiały te nie podlegają gwarancjom wydawanym przez firmę Carlisle.

W celu określenia czasu przydatności materiałów do użycia, norm zużycia i procedur aplikacji należy zapoznać się z kartami technologicznymi produktów. Warunki użycia materiałów i związane z tym środki ostrożności zawarte są w kartach bezpieczeństwa materiałów.

I. FOLIA EPDM SURE-SEAL


1. Zwulkanizowana niezbrojona lub zbrojona folia EPDM (Ethylene, Propylene, Diene Teropolymer).

Niezbrojona folia EPDM dostępna jest w kolorze czarnym Sure-Seal lub białym Brite-Ply (wierzchnia spodnia folii jest biała, spodnia jest czarna). Folia Brite-Ply może być instalowana tylko białą stroną na zewnątrz dachu. Folia zbrojona dostępna jest tylko w kolorze czarnym.

2. Folia Sure-Seal dostępna jest w wersji Pre-KLEENEDTM, tzn. z fabrycznie oczyszczoną powierzchnią z talku technicznego. Dostępna jest tylko w arkuszach o maksymalnej szerokości 3.05 m.

3. Folia dostępna jest w wielu rozmiarach arkuszy opisanych poniżej.

a. Folia niezbrojona EPDM

Sure-Seal (czarna) o grubości 1.14 i
1.52 mm dostępna jest o szerokościach 3.05, 6.10, 7.62, 9.15, 12.20 i 15.25 i standardowej długości 30.5 mb. Folia o grubości 1.52 mm dostępna jest także o długości 61.0 mb zgodnie z wymogami ASTM D 4637 i ANSI/RMA IPR-1.

Brite-Ply (biało-czarna) o grubości 1.52 mm dostępna jest o szerokości 3.05 m i długości 30.5 mb, zgodnie z wymogami ASTM D 4637 i ANSI/RMA RP-5.

b. Folia zbrojona EPDM (tylko czarna Sure-Seal)

Sure-Seal o grubości 1.14 i
1.52 mm dostępna jest o szerokościach 1.37, 2.14 lub 3.05 m i długości 30.5 mb. Folia o grubości 1.14 mm i szerokości 3.05 m dostępna jest także o długości 61.0 mb. Osnowa wzmacniająca folię wykonana jest z poliestru zgodnie z wymogami ASTM D 4637 i ANSI/RMA IPR-2.

Sure-Seal Sure-Tough o grubości 1.90 mm dostępna jest o szerokości 3.05 m i długości 30.5 mb. Oferuje niespotykanie wysoką odporność na przebicie, rozdarcie i siłę ssącą wiatru. Osnowa wzmacniająca folię wykonana jest z poliestru zgodnie z wymogami ASTM D 4637 i ANSI/RMA IPR-2.

Folia SURE-SEAL (czarna)

NIEZBROJONA FOLIA EPDM O GRUBOŚCI 1.14 i
1.52 mm

Folia standardowa i trudnozapalna (FR)

Folia o grubości
1.14 mm jest stosowana do:
 1. Systemu balastowego Sure-Seal
 2. Systemu pełnego klejenia Sure-Seal
 3. Systemu mocowania mechanicznego RUSS Sure-Seal
Folia o grubości 1.52 mm jest głównie stosowania do systemu pełnego klejenia Sure-Seal. Może być jednak ona także stosowana do systemu balastowego i mocowania mechanicznego RUSS.

Właściwości Metoda testu Wymagania Wartości średnie
1.14 standard 1.52 FR 1.52 FR-Plus
Tolerancja grubości nominalnej (%) ASTM D 412 ±10 ±10 ±10 ±10
Wytrzymałość na rozciąganie, min. (MPa) ASTM D 412 9 11.2 11.2 11.6
Wydłużenie przy zerwaniu, min. (%) ASTM D 412 350 520 520 580
Wytrzymałość na rozerwanie, min. (kN/m) ASTM D 624 30.6 40.3 40.3 40.3
Wytrzymałość połączenia fabrycznego, min. ASTM D 816 Do zerwania folii Do zerwania folii Do zerwania folii Do zerwania folii
Odporność na starzenie termiczne*

Właściwości po 4 tygodniach w temperaturze 116oC

Wytrzymałość na rozciąganie, min. (MPa)

Wydłużenie przy zerwaniu, min. (%)

Wytrzymałość na rozdzieranie, min. (kN/m)

Zmienność wymiarów, max. (%)
ASTM D 573

ASTM D 412

ASTM D 412

ASTM D 624

ASTM D 1204
8.3

225

26.3

±1
10.3

310

37.6

-0.4
10.3

310

37.6

-0.4
12.8

250

42.0

-0.6
Odporność na ozon*

ozon w powietrzu przez 168 godzin w 40oC

próbka naprężona w 50%
ASTM D 1149 bez spękań bez spękań bez spękań bez spękań
Punkt łamliwości, max. (oC) ASTM D 746 -59 -65 -65 -65
Absorpcja wody*

po 7 dniach moczenia w temp. 70oC

zmiana masy, max. (%)
ASTM D 471 +4.0 +2.0 +2.0 +2.0
Przepuszczalność pary wodnej*

max. (g/m2/dobę)
ASTM E 96 0.1 0.05 0.05 0.05
Odporność na UV*

Xenon-arc, całkowity WSP. ekspozycji 7560 kJ/m2 przy promieniowaniu 0.70 W/m2 w temperaturze 80oC
ASTM G 26 bez spękań bez spękań bez spękań bez spękań
* Wszystkie testy przeprowadzono na bazie metody statystycznej, dla zapewnienia jak największej trwałości materiału.

Folia BRITE-PLY (biało-czarna)

NIEZBROJONA FOLIA EPDM O GRUBOŚCI
1.52 mm

Folia ta jest głównie stosowana w systemie pełnego klejenia. Można jej także używać do systemu mocowania mechanicznego RUSS.

Właściwości Metoda testu Wymagania Wartości średnie
Tolerancja grubości nominalnej (%) ASTM D 412 ±10 ±10
Wytrzymałość na rozciąganie, min. (MPa) ASTM D 412 9 11.6
Wydłużenie przy zerwaniu, min. (%) ASTM D 412 350 550
Wytrzymałość na rozerwanie, min. (kN/m) ASTM D 624 30.6 35
Wytrzymałość połączenia fabrycznego, min. ASTM D 816 Do zerwania folii Do zerwania folii
Odporność na starzenie termiczne*

Właściwości po 4 tygodniach w temperaturze 116oC

Wytrzymałość na rozciąganie, min. (MPa)

Wydłużenie przy zerwaniu, min. (%)

Wytrzymałość na rozdzieranie, min. (kN/m)

Zmienność wymiarów, max. (%)
ASTM D 573

ASTM D 412

ASTM D 412

ASTM D 624

ASTM D 1204
8.3

225

26.3

±1
10.7

250

32.4

-0.5
Odporność na ozon*

ozon w powietrzu przez 168 godzin w 40oC

próbka naprężona w 50%
ASTM D 1149 bez spękań bez spękań
Punkt łamliwości, max. (oC) ASTM D 746 -59 -59
Absorpcja wody*

po 7 dniach moczenia w temp. 70oC

zmiana masy, max. (%)
ASTM D 471 +4.0 +3.6
Przepuszczalność pary wodnej*

max. (g/m2/dobę)
ASTM E 96 0.1 0.05
Odporność na UV*

Xenon-arc, całkowity WSP. ekspozycji 7560 kJ/m2 przy promieniowaniu 0.70 W/m2 w temperaturze 80oC
ASTM G 26 bez spękań bez spękań
* Wszystkie testy przeprowadzono na bazie metody statystycznej, dla zapewnienia jak największej trwałości materiału.

Folia SURE-SEAL (czarna)

ZBROJONA FOLIA EPDM O GRUBOŚCI 1.14 i
1.52 mm

Folia standardowa i trudnozapalna (FR)


Folia ta jest używana do:
 1. Systemu mocowania mechanicznego Sure-Seal
Może być także opcjonalnie używana do:
 1. Systemu pełnego klejenia Sure-Seal
 2. Systemu mocowania mechanicznego RUSS Sure-Seal
 3. Systemu balastowego Sure-Seal
Właściwości Metoda testu Wymagania Wartości średnie
Tolerancja grubości nominalnej (%) ASTM D 751 ±10 ±10
Grubość warstwy nad osnową, min. (mm) ASTM D 4637 0.381 1.14 - 0.406

1.52 – 0.508
Siła zrywająca (N) ASTM D 751 400 800
Wydłużenie przy zerwaniu, min. (%) ASTM D 751 250 500
Siła rozdzierająca, min. (N) ASTM D 751 45 132
Punkt łamliwości, max. (oC) ASTM D 2137 -45 -59
Odporność na starzenie termiczne*

Właściwości po 4 tygodniach w temp. 116oC

Siła zrywająca, min. (N)

Wydłużenie przy zerwaniu, min. (%)

Zmienność wymiarów, max. (%)
ASTM D 573

ASTM D 751

ASTM D 751

ASTM D 1204
355

200

±1
780

250

-0.7
Odporność na ozon*

ozon w powietrzu przez 168 godzin w 40oC okrągła próbka o średnicy 7.5 cm
ASTM D 1149 bez spękań bez spękań
Absorpcja wody po 7 dniach moczenia w temp. 70oC, zmiana masy, max. (%) ASTM D 471 +4.0 +2.0
Odporność na UV*

Xenon-arc, całkowity współczynnik ekspozycji 7560 kJ/m2 przy sile promieniowania 0.70 W/m2 w temperaturze 80oC
ASTM G-26 Brak spękań Brak spękań
* Wszystkie testy przeprowadzono na bazie metody statystycznej, dla zapewnienia jak największej trwałości materiału.

Folia SURE-SEAL (czarna)

SURE-TOUGHTTM ZBROJONA FOLIA EPDM


Folia ta posiada grubość 1.90 mm i osnowę maksymalnie zwiększającą odporność na przebicie i rozerwanie, i jest używana do:
 1. Systemu mocowania mechanicznego Sure-Seal
Może być także opcjonalnie stosowana do:
 1. Systemu pełnego klejenia Sure-Seal
 2. Systemu mocowania mechanicznego RUSS Sure-Seal
 3. Systemu balastowego Sure-Seal
Właściwości Metoda testu Wartości średnie
Tolerancja grubości nominalnej (%) ASTM D 751 ±10
Grubość warstwy nad osnową, min. (mm) ASTM D 4637 0.508
Kolor szary/czarny
Siła zrywająca (N) ASTM D 751 1023
Wydłużenie przy zerwaniu, min. (%) ASTM D 412 500
Siła rozdzierająca, min. (N) ASTM D 751 329
Punkt łamliwości, max. (oC) ASTM D 2137 -59
Odporność na starzenie termiczne*

Właściwości po 4 tygodniach w temp. 116oC

Siła zrywająca, min. (N)

Wydłużenie przy zerwaniu, min. (%)

Zmienność wymiarów, max. (%)
ASTM D 573

ASTM D 751

ASTM D 412

ASTM D 1204
979

250

±0.7
Odporność na ozon*

ozon w powietrzu przez 168 godzin w 40oC okrągła próbka o średnicy 7.5 cm
ASTM D 1149 bez spękań
Absorpcja wody po 7 dniach moczenia w temp. 70oC, zmiana masy, max. (%) ASTM D 471 +2.0
Odporność na statyczne przebicie punktowe (N) FTM 2031 > 1110
Odporność na dynamiczne przebicie punktowe (J) ASTM D 5635 >37.5
Odporność na UV*

Xenon-arc, całkowity współczynnik ekspozycji 7560 kJ/m2 przy sile promieniowania 0.70 W/m2 w temperaturze 80oC
ASTM G-26 Brak spękań
* Wszystkie testy przeprowadzono na bazie metody statystycznej, dla zapewnienia jak największej trwałości materiału.

II. AKCESORIA DO OBRÓBEK
 1. Gotowa obróbka rurowa posiada przylaminowaną taśmę klejącą na spodniej stronie kołnierza podstawy obróbki. Stosowana jest w systemach dachowych Sure-Seal i Brite-Ply. Przy jej pomocy można obrabiać przebicia rurowe o średnicach od 13.0 do 165.0 mm.
 1. Kołnierz do masy zalewowej Pourable Sealer wykonany jest z plastikowej podstawki o wysokości 50.0 mm z przylaminowaną taśmą obróbkową. Dostępny jest o średnicy 100.0 i 200.0 mm, tylko w kolorze czarnym.
 1. Łatka do obróbki narożnika zewnętrznego/wewnętrznego Sure-Seal wykonana jest z niezwulkanizowanej folii EPDM o grubości 1.52 mm z przylaminowaną taśmą klejącą o grubości 0.8 mm. Dostępna o wymiarach 178.0 mm na 230.0 mm, i tylko w kolorze czarnym.
 1. Taśma obróbkowa Sure-Seal Pressure-Sensitive jest wykonana z częściowo zwulkanizowanej czarnej folii EPDM o grubości 1.0 mm i przylaminowanej do niej taśmy klejącej o grubości 0.8 mm. Dostępna jest w rolkach o szerokościach 150.0 i 230.0 mm i długości 30.5 mb. Używana jest do uszczelniania obróbek blacharskich, zakrywania łączników będących dodatkowym domocowaniem folii, itp.
 1. Zwulkanizowana taśma obróbkowa Sure-Seal jest fabrycznie oczyszczoną, niezbrojoną czarną folią o grubości 1.52 mm, używaną do obróbki obróbek blacharskich i zakrywania łączników będącym dodatkowym domocowaniem folii w przypadkach, gdy nie można zastosować taśmy montażowej RUSS. Taśma obróbkowa dostępna jest w rolkach o szerokościach 150.0, 230.0, 305.0 i 460.0 mm i długości 30.5 mb.
 1. Zwulkanizowana taśma obróbkowa Brite-Ply jest niezbrojoną biało-czarną folią o grubości 1.52 mm używaną do obróbki elementów blacharskich i zakrywania łączników będącym dodatkowym domocowaniem folii w przypadkach, gdy nie można zastosować taśmy montażowej RUSS. Taśma obróbkowa dostępna jest w rolkach o szerokościach 150.0, 230.0, 305.0 i 460.0 mm i długości 30.5 mb.
 1. Taśma obróbkowa Sure-Seal/Brite-Ply Pressure-Sensitive Elastoform Flashing jest niezwulaknizowaną folią EPDM, łatwą do formowania, o grubości 1.52 mm z fabrycznie przylaminowaną z jednej strony taśmą klejącą o grubości 0,89 mm, co daje łączną grubość taśmy 2,39 mm. Dostępna jest w kolorze czarnym Sure-Seal lub czarno-białym Brite-Ply. Dostępna jest w rolkach o szerokościach 150.0, 230.0, 305.0 i 460.0 mm i długości 30.5 mb. Taśma obróbkowa Elastoform Sure-Seal dostępna jest także o szerokości 610.0 mm.
Niezwulkanizowana taśma obróbkowa Sure-Seal jest stosowana z systemami pokryć dachowych czarną folią Sure-Seal, natomiast niezwulkanizowana taśma obróbkowa Brite-Ply jest stosowana z systemami pokryć dachowych biało-czarną folią Bite-Ply. Taśma obróbkowa Elastoform Sure-Seal/Brite-Ply z niezwulkanizowanej folii EPDM zwykle jest używana do wykonywania obróbek narożników zewnętrznych i wewnętrznych, rur, wpustów, kołnierzy do masy zalewowej Purable Sealer, gdy zastosowanie gotowego kołnierza nie jest możliwe. Taśma ta może być także stosowana do obróbek nietypowych kształtów ścian, gdzie nie można stosować do obróbki zwulkanizowanej folii EPDM.
 1. Niezwulkanizowana taśma obróbkowa Sure-Seal Pressure-Sensitive jest wykonana z niezwulkanizowanej folii EPDM o szerokości 230.0 mm i grubości 1.0 mm z przylaminowaną taśmą klejącą o grubości 0.8 mm. W połączeniu z środkiem gruntującym Sure-Seal może być używana opcjonalnie do taśmy obróbkowej Elastoform Sure-Seal.
III. ZMYWACZE, ŚRODKI GRUNTUJĄCE, KLEJE I USZCZELNIACZE

W celu określenia norm zużycia i procedur aplikacji należy zapoznać się z kartami technologicznymi produktów. Warunki użycia materiałów i związane z tym środki ostrożności zawarte są w kartach bezpieczeństwa materiałów.
 1. Zmywacz do zakładów to środek na bazie rozpuszczalników do usuwania talku, brudu oraz innych zanieczyszczeń przed nałożeniem kleju i uszczelniacza Lap Sealant.
a. Zmywacz Sure-Seal – zmywacz do zakładów czarnej folii Sure-Seal.

b. Zmywacz Brite-Ply – jasnoniebieski zmywacz do zakładów w systemach dachowych Brite-Ply
 1. Klej Splicing Cement to wysoko wytrzymały klej kontaktowy na bazie butylu, do wykonywania połączeń zakładów folii zarówno niezwulkanizowanej jak i zwulkanizowanej.
a. Klej Sure-Seal EP-95 Splicing Cement to czarny klej do stosowania w systemach dachowych z czarną folią Sure-Seal.

b. Klej Brite-Ply Splicing Cement to biały klej do stosowania w systemach dachowych z biało-czarną folią Brite-Ply
 1. Uszczelniacz do wnętrza zakładów In-Seam Sealant 1124 jest jednoskładnikowym uszczelniaczem nakładanym pistoletem we wnętrzach zakładów zwulkanizowanych arkuszy folii EPDM Sure-Seal/Brite-Ply w systemach klejenia zakładów klejem Splicing Cement.
 1. Uszczelniacz Lap Sealant jest wysokowytrzymałym materiałem stosowanym do uszczelnienia wyeksponowanych krawędzi połączeń arkuszy folii EPDM. W każdym kartonie z uszczelniaczem znajdują się packi do jego formowania na krawędzi.
a. Sure-Seal Lap Sealant to czarny uszczelniacz do systemów dachowych z czarną folią Sure-Seal.

b. Brite-Ply Lap Sealant to biały uszczelniacz do systemów dachowych z biało-czarną folią Brite-Ply.
 1. Taśma klejąca Sure-Seal SecurTAPETM dostępna jest w rolkach o szerokościach 75.0 mm (3”) i 155.0 mm (6”) i długości 30.5 mb. Taśma o szerokości 75.0 mm stosowana jest do wzajemnego łączenia arkuszy folii EPDM na zakład. Taśma o szerokości 155.0 mm stosowana jest w systemach mocowania mechanicznego. Obie szerokości dostępne są w kolorach czarnym i białym.
 1. Środek gruntujący Sure-Seal HP-250 Primer jest impregnatem na bazie rozpuszczalników, przeznaczonym do przygotowania powierzchni folii EPDM do klejenia taśmą klejącą lub taśm obróbkowych Pressure-Sensitive. Może być również stosowany zamiast zmywacza przed nałożeniem kleju Splicing Cement.
 1. Środek gruntujący Sure-Seal LV-600 Primer jest impregnatem o niskiej zawartości lotnych składników organicznych (VOC – mniej niż 250 g/l), do stosowania z taśmą klejącą i taśmami obróbkowymi Pressure-Sensitive.
 1. Klej Bonding Adhesive 90-8-30A jest wysokowytrzymałym klejem z syntetycznej gumy o kolorze żółtym, służącym do przyklejania folii EPDM Sure-Seal/Brite-Ply do różnorodnych podłoży.
 1. Klej Sure-Seal B-500 Bonding Adhesive jest wysokowytrzymałym klejem kontaktowym na bazie wodnej o kolorze szarym, służącym do przyklejania folii EPDM Sure-Seal/Brite-Ply do różnorodnych podłoży.
 1. Uszczelniacz Water Cut-Off jest jednoskładnikowym uszczelniaczem o niskiej lepkości na bazie butylu. Jest używany jako uszczelniacz pomiędzy arkuszami folii EPDM a taśmami obróbkowymi Elastoform lub odpowiednimi podłożami.
 1. Masa zalewowa Pourable Sealer jest czarną, dwuskładnikową masą poliuretanową, bez zawartości rozpuszczalników, stosowaną do uszczelniania przebić dachowych o małych średnicach (np. wiązki kabli), wokół których wykonano odpowiedni kołnierz.
 1. Uszczelniacz CCW- 102C jest jednoskładnikowym, uretanowym, bezskurczowym uszczelniaczem, do wypełniania dylatacji kompensacyjnych, konstrukcyjnych i obróbek blacharskich na murach. Dostępny tylko w kolorze białym.
 1. Zmywacz Sure-Seal Weathered Membrane Cleaner jest bezbarwnym zmywaczem na bazie rozpuszczalników, przeznaczonym do zmywania powierzchni folii EPDM w trakcie użytkowania dachu (np. w trakcie napraw, itp.) przed zastosowaniem środka gruntującego lub kleju. Dostępny w 19.0 litrowych wiadrach.
IV. FOLIA EPICHLOROHYDRYNOWA (ECO/CO) I ODPOWIEDNIE MATERIAŁY
 1. Jest to zwulkanizowana, niezbrojona, czarna folia o grubości 1.52 mm ECO/CO zawierająca elastomer epichlorohydrynowy Hydrin®, który zapewnia folii poniżej opisane właściwości fizyczne. Folia ta jest dostępna w rolkach o szerokości 3.05 m i długości 15.25 mb.
Folia ta jest w szczególności odporna na węglowodory, rozpuszczalniki, smary i oleje, i jest zalecana jako warstwa zabezpieczająca systemy dachowe z folii EPDM dla dachów o minimalnym spadku 2.0 cm/m. W przypadku stosowania folii ECO/CO należy każdorazowo kontaktować się z działem technicznym firmy Top-Tech.

Właściwości Metoda testu Wymagania Wartości średnie
Tolerancja grubości nominalnej (%) ASTM D 412 ±10 ±10
Wytrzymałość na rozciąganie, min. (MPa) ASTM D 412 9.0 10.7
Wydłużenie przy zerwaniu, min. (%) ASTM D 412 200 316
Wytrzymałość na rozerwanie, min. (kN/m) ASTM D 624 26.3 46.0
Wytrzymałość połączenia fabrycznego, min. ASTM D 816 Do zerwania folii Do zerwania folii
Odporność na starzenie termiczne*

Właściwości po 168 godzinach w temp. 116oC

Wytrzymałość na rozciąganie, min. (MPa)

Wydłużenie przy zerwaniu, min. (%)
ASTM D 573

ASTM D 412

ASTM D 412
9.6

150
Odporność na ozon*

ozon w powietrzu przez 168 godzin w 40oC

próbka naprężona w 50%
ASTM D 1149 bez spękań bez spękań
Punkt łamliwości, max. (oC) ASTM D 746 -29 -29
Przepuszczalność pary wodnej*

max. (g/m2/dobę)
ASTM E 96 0.1 0.042
Absorpcja oleju*

Max. Zmiana masy, po 7 dniach moczenia w oleju napędowym w temp. 70oC, (%)
ASTM G 26 15 13.5
* Wszystkie testy przeprowadzono na bazie metody statystycznej, dla zapewnienia jak największej trwałości materiału.
 1. Specjalny zmywacz do folii jest zmywaczem na bazie rozpuszczalników, oczyszczającym powierzchnię folii przed nałożeniem kleju P-30 Splicing Cement i uszczelniacza ECH-1 Lap Sealant.
 1. Klej P-30 Splicing Cement jest wysokowytrzymałym klejem kontaktowym na bazie rozpuszczalników, który służy do wzajemnego klejenia ze sobą na zakład folii ECO/CO.
 1. Uszczelniacz do wnętrza zakładów In-Seam Sealant 1124 jest jednoskładnikowym uszczelniaczem nakładanym pistoletem we wnętrzach zakładów arkuszy folii ECO/CO.
 1. Uszczelniacz ECH-1 Lap Sealant jest wysokowytrzymałym materiałem stosowanym do uszczelnienia wyeksponowanych krawędzi połączeń arkuszy folii ECO/CO.
V. AKCESORIA DO MOCOWANIA MECHANICZNEGO
 1. Uniwersalna taśma mocująca RUSSTM (Reinforced Universal Securement Strip) jest zbrojoną, czarną folią Sure-Seal o grubości 1.14 mm, dostępną w rolkach o szerokości 150.0 mm (6”) lub 230.0 mm (9”) i długości 30.5 mb. Zwulkanizowaną folię EPDM klei się do niej z zastosowaniem kleju Splicing Cement.
Taśma mocująca RUSS o szerokości 150.0 mm ( 6” ) jest mocowana mechanicznie do podłoża w płaszczyźnie poziomej lub pionowej, dookoła attyk, kominów, itp., jako dodatkowe mocowanie folii EPDM w systemach dachowych. Taśmę mocuje się do podłoża poprzez stalowe listwy mocujące, łączniki z podkładkami talerzykowymi lub łączniki teleskopowe.

Taśma mocująca RUSS o szerokości 230.0 mm ( 9” ) jest stosowana w połączeniu z blachami krawędziowymi dachu jako uszczelniające przedłużenie zwulkanizowanej folii EPDM. Może być także stosowana do mocowania mechanicznego folii EPDM w systemach dachowych Sure-Seal/Brite-Ply.
 1. Taśma mocująca Pressure-Sensitive RUSS jest zbrojoną, czarną folią Sure-Seal o grubości 1.14 mm, dostępną w rolkach o długości 30.5 mb i szerokości 150.0 mm (6”) z fabrycznie przylaminowaną z jednej strony czarną taśmą klejącą 75.0 mm lub szerokości 230.0 cm (9”) z fabrycznie przylaminowaną z obu stron czarną taśmą klejącą 75.0 mm.
Taśma mocująca Pressure-Sensitive RUSS o szerokości 150.0 mm ( 6” ) jest mocowana mechanicznie do podłoża w płaszczyźnie poziomej lub pionowej, dookoła attyk, kominów, itp., jako dodatkowe mocowanie folii EPDM w systemach dachowych. Taśmę mocuje się do podłoża poprzez stalowe listwy mocujące, łączniki z podkładkami talerzykowymi lub łączniki teleskopowe.

Taśma mocująca RUSS Pressure-Sensitive o szerokości 230.0 cm ( 9” ) jest stosowana do mocowania mechanicznego folii EPDM w mocowanych mechanicznie systemach dachowych Sure-Seal/Brite-Ply.
 1. Metalowe podkładki talerzykowe o średnicy 5.0 cm stosowane są do mechanicznego mocowania zbrojonej folii EPDM lub taśm mocujących RUSS w systemach mocowania mechanicznego. Mogą być także stosowane do mocowania mechanicznego taśmy RUSS o szerokości 150.0 cm (6”) wokół attyk i przebić dachowych w systemach pełnego klejenia i balastowych.
 1. Płaskownik metalowy Sure-Seal o szerokości 25.0 mm i grubości 1.0 mm, wykonany jest ze stali ocynkowanej i stosowany do mocowania mechanicznego folii zbrojonej i niezbrojonej EPDM w systemach mocowania mechanicznego pokryć dachowych. Dostępny jest o długościach 2.0 i 3.05 mb.
 1. Łączniki do mocowania folii EPDM i taśmy RUSS.
Wprawdzie firma Carlisle posiada w swej ofercie pełen zakres specjalistycznych łączników do mocowania folii EPDM i taśm mocujących RUSS, to ich dokładna specyfikacja została pominięta w niniejszej instrukcji ze względu na szeroką gamę łączników innych firm dostępnych na Polskim rynku materiałów budowlanych.

Dobierając rodzaj łącznika należy brać pod uwagę rodzaj konstrukcji dachu do której mocujemy system dachowy, strefę obciążenia wiatrem, siłę wyrywającą łącznik, itp. Określając rodzaj łącznika i ich ilość przeliczeniową na metr kwadratowy dachu należy odnieść się do aktualnej Polskiej Normy i zaleceń producenta łącznika.

VI. POZOSTAŁE AKCESORIA
 1. Geowłókniny polipropylenowe (PP) lub polietylenowe (PE) dostępne są standardowo o gramaturach 200, 300 i 400 g/m2. Do specjalnych zastosowań można używać geowłóknin o wyższych gramaturach. W takim przypadku należy skontaktować się z działem technicznym firmy Top-Tech. Geowłókniny dostępne są o szerokościach 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 i 6.0 m i długości 100.0 mb.
a. Geowłókniny o gramaturze 200 g/m2 używa się jako warstwy ochronnej dla folii EDPM, układając ja na nierównym podłożu pod folią (beton), jak i na folii EPDM separując ją od warstwy balastu z otoczaków.

b. Geowłóknin o wyższych gramaturach używa się jako warstwy ochronnej separując folię EPDM od kruszywa łamanego, przy dużych obciążeniach (ruch kołowy na płycie garażowej), itp.
 1. Kładki chodnikowe układa się na dachach pokrytych folią EPDM w systemach Sure-Seal/Brite-Ply, w miejscach obciążonych regularnym ruchem pieszym. Kładki chodnikowe przykleja się do połaci dachowej za pomocą kleju Splicing Cement lub taśmy klejącej Secur Tape.
a. Standardowe kładki chodnikowe wykonywane są z modyfikowanej syntetycznej gumy koloru czarnego, z antypoślizgową wierzchnią stroną. Dostępne są o wymiarach 76.0x76.0 cm i grubości 4.8 mm, z fabrycznie zaokrąglonymi narożnikami.

b. Kładki chodnikowe Pressure-Sensitive są odmianą standardowych kładek chodnikowych z fabrycznie przylaminowaną z dwóch stron taśmą klejącą na spodniej stronie.

c. Chodniki rolowane są wykonane z modyfikowanej, prasowanej syntetycznej gumy koloru czarnego, dostępne w rolkach o szerokości 76.0 cm i długości 9.1 mb. Grubość chodnika to 7.9 mm.
 1. Farba EM-8 Hypalon jest farbą na bazie hypalonu (rodzaj gumy), używaną do malowania czarnych pokryć dachowych Sure-Seal. Dostępna jest w standardowych kolorach: białym, szarym i beżowym. Inne kolory dostępne są na specjalne życzenie.
 1. Farba Sure-Seal Acrylic jest farbą na bazie wody używaną do malowania czarnych pokryć dachowych Sure-Seal. Dostępna jest w standardowych kolorach: białym, szarym i beżowym. Inne kolory dostępne są na specjalne życzenie.