DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Systemy dachowe
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Klejenie folii na zakładach
Stosowanie uszczelniacza Lap Sealant
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Naprawa folii i połączeń
Opcjonalne malowanie folii
Czyszczenie białej folii Brite-Ply
Balastowanie dachu
Detale instalacji
Materiały systemowe

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA.

Po przejęciu placu budowy uprawniony pracownik firmy dekarskiej powinien przeprowadzić inspekcję przekazanego podłoża. Wszelkie wykryte uszkodzenia podłoża należy opisać w protokole i przekazać projektantowi, generalnemu wykonawcy i inspektorowi. Nie wolno rozpoczynać prac związanych z wykonywaniem pokrycia przed naprawą wszystkich uszkodzeń.


1. W przypadku renowacji dachu należy usunąć wszystkie wskazane w dokumentacji miejsca zamoczonej termoizolacji i wymienić ją na suchą. Należy także wyrównać wszelkie nierówności tak, aby połać dachu nie miała większych odchyleń od płaszczyzny niż ±6.0 mm.

Dla dachów pokrytych folią PVC, jeżeli folia ta nie jest usuwana z dachu, należy ją ponacinać w kwadraty o boku 3.0 m. Wszelkie obróbki z folii PVC attyk, świetlików, kominów, itp. należy bezwzględnie usunąć.

2. W przypadku wszystkich dachów (nowych i renowacji) podłoże musi być równe, bez miejscowych wyniosłości i wklęsłości. Zgromadzoną wodę, lód i śnieg należy usunąć, aby uniknąć wnikania wilgoci w nowe składniki dachu i system dachowy.

3. Termoizolację należy układać na czystym podłożu, bez brudu i zanieczyszczeń.

4. Przed rozłożeniem folii należy usunąć z podłoża brud i wszelkie zanieczyszczenia, które mogą wpływać na jakość wykonywanych prac pokrywczych. Szpary w podłoży szersze niż 6.0 mm należy uzupełnić odpowiednim materiałem.