DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Systemy dachowe
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Klejenie folii na zakładach
Stosowanie uszczelniacza Lap Sealant
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Naprawa folii i połączeń
Opcjonalne malowanie folii
Czyszczenie białej folii Brite-Ply
Balastowanie dachu
Detale instalacji
Materiały systemowe

CZYSZCZENIE BIAŁEJ FOLII BRITE-PLY

Dla zapewnienia estetycznego wyglądu białą folię Brite-Ply należy wyczyścić zgodnie z poniższymi wytycznymi.

1. Ślady stóp, rąk, ruchu pieszego, bród, itp. można usunąć szorując powierzchnię folii wodą z detergentem, a następnie spłukać czystą wodą.

2. Pozostałości kleju Bonding Adhesive i Splicing Cement mogą być usunięte poprzez zmycie rozpuszczalnikiem lub zmywaczem Carlisle.