DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Systemy dachowe
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Klejenie folii na zakładach
Stosowanie uszczelniacza Lap Sealant
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Naprawa folii i połączeń
Opcjonalne malowanie folii
Czyszczenie białej folii Brite-Ply
Balastowanie dachu
Detale instalacji
Materiały systemowe

KLEJENIE FOLII NA ZAKŁADACH

1.
Wytyczne ogólne.

a. Do klejenia zakładów w których znajdują się łączniki lub płaskownik mocujący używa się taśmy klejącej Secur TAPE o szerokości 155.0 mm (dotyczy tylko systemu mocowanego mechanicznie).

b. Do klejenia zwykłych zakładów folii używa się taśmy klejącej Secur TAPE o szerokości 75.0 mm.

c. Taśma klejąca musi wystawać poza krawędź górnego arkusza folii na szerokość od 3.0 do 13.0 mm.

d. Połączenie na taśmę klejącą nie powinno być lokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie wpustu dachowego.

e. Przed wklejeniem taśmy połączenie należy zagruntować środkiem Sure-Seal HP-250 lub LV-600 (o niskiej zawartości substancji lotnych).f. W przypadku klejenia w niskich temperaturach, gdy temperatura powietrza jest niższa od 5oC, należy dodatkowo przestrzegać poniższych zasad.

1) Taśmę klejącą należy przechowywać w ciepłym i suchym pomieszczeniu. Na tymczasowe przechowywanie, aby zapewnić taśmie temperaturę powyżej 5oC należy stosować tzw. termosy.

2) Po nałożeniu i odparowaniu impregnatu, przed wklejeniem taśmy, spodnią część zakładu należy podgrzać nagrzewnicą na gorące powietrze.

3) Jeżeli temperatura opadnie poniżej -7oC, należy używać metalowego wałka celem zapewnienia prawidłowego dociśnięcia taśmy przed usunięciem ochronnej folii.

4) Po zamknięciu górnego arkusza zakładu należy usunąć ochronną folię. Przed dociśnięciem zakładu stalowym wałkiem o szerokości 50.0 mm górną powierzchnię zakładu należy podgrzać nagrzewnicą na gorące powietrze. Temperatura podgrzanej folii powinna w przybliżeniu odpowiadać temperaturze ludzkiego ciała. Należy uważać aby nie przegrać arkusza folii.

g. W warunkach gorącego lata, zaleca się składowanie taśmy klejącej Secur TAPE w miejscach zacienionych, poza bezpośrednim nasłonecznieniem.

2. Arkusze folii należy ułożyć z wymaganym minimalnym zakładem o szerokości 100.0 mm. Wzdłuż krawędzi górnego arkusza, w odległości około 6.0 mm na spodnim arkuszu należy zaznaczyć przerywaną linię wodoodpornym markerem. Wyznaczanie linii nie jest konieczne, jeżeli na folii znajduje się wytrasowana fabrycznie linia.

3. Środek gruntujący HP-250 nakłada się specjalną packą równomiernie na obie powierzchnie zakładu powodując ich zmatowienie.

Norma zużycia środka gruntującego HP-250 to około 23.0 m2 z puszki 3.78 l (1 galon). Odpowiada to około 65.0 mb połączenia na taśmę klejącą Secur TAPE o szerokości 155.0 mm lub 91.5 mb połączenia na taśmę klejącą o szerokości 75.0 mm (przy gruntowaniu każdej strony zakładu na szerokość 13.0 cm).

W trakcie nakładania środka gruntującego dłonie należy chronić zakładając gumowe rękawice.

4. Należy poczekać aż środek gruntujący wyschnie, do stanu w którym będzie lepki, jednakże nie będzie brudził suchego palca.

Uwaga: W trakcie wysychania środka gruntującego HP-250 może dojść do wykraplania się na jego powierzchni wody w temperaturze zbliżonej do punktu roszenia. W takim przypadku nie wolno wklejać taśmy klejącej Secur TAPE. Należy poczekać aż woda wyschnie, a powierzchnię folii należy ponownie zagruntować i dopiero wtedy wbudować taśmę klejącą.

5. Rozwijamy około 1.0 m taśmy klejącej Secur TAPE. Przyklejamy początek taśmy tak, aby ochronna folia pokrywała się z wcześniej narysowaną linią i dociskając ręką przyklejamy taśmę wzdłuż połączenia. Tak postępujemy z resztą długości połączenia. Na końcu rolki taśmę klejącą układamy na 25.0 mm zakład.

Wklejoną taśmę dociskamy wzdłuż całej długości za pomocą wałka stalowego lub silikonowego poprzez zabezpieczającą folię. Następnie zakrywamy wklejoną taśmę górną zakładką arkusza folii.

Wklejenie taśmy jest istotne dla zapewnienia minimalnej szerokości 140.0 mm sklejenia przy stosowaniu taśmy klejącej o szerokości 155.0 mm w zakładzie z łącznikami lub 65.0 mm przy stosowaniu standardowej taśmy klejącej o szerokości 75.0 mm.

6. Swobodnie układamy folię na taśmę klejącą i sprawdzamy czy na całej długości połączenia taśma wystaje na 3.0 do 13.0 mm poza brzeg górnego arkusza. Usuwamy zabezpieczającą folię z taśmy klejącej, odrywając ją po kątem około 45o do linii połączenia.

7. Dociskamy ręką górny arkusz zakładu folii równomiernie na całej długości.

8. Następnie dociskamy całe połączenia stalowym lub silikonowym wałkiem o szerokości 50.0 mm prostopadle do połączenia. Nie wolno dociskać połączenia wałkiem równolegle do połączenia.

9. Na wszystkie miejsca w których krzyżują się sklejenia na taśmę klejącą naklejamy kwadratową łatkę z taśmy obróbkowej Sure-Seal Pressure-Sensitive Flashing, o długości boku 150.0 mm i z zaokrąglonymi narożnikami.