DACHY PŁASKIE
OCZKA WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY
Folia kubełkowa PEHD 
Folia PEHD
Folia polietylenowa
Goewłókniny polipropylenowa DRENOTEX
Materiały termoizolacyjne

FOLIA KUBEŁKOWA PEHD

Folia kubełkowa wykonana jest z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD). Na powierzchni folii znajdują się wytłoczenia w kształcie ściętego stożka . Folia ta odporna jest na działanie substancji chemicznych - roztwory NaCl, H2SO3, Ca(OH)2.

Folia kubełkowa PEHD jest przeznaczona do stosowania jako:
  • Warstwa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi,
  • Powłoki hydroizolacyjne fundamentów,
  • Powłoki hydroizolacyjne ścian piwnic,
  • Warstwa przeciwkorzenna i magazynująca wodę w układzie warstw dachów zielonych.
Na całej powierzchni folii znajdują się wytłoczenia w kształcie ściętego stożka o podstawie koła o średnicy około 16 mm i szczycie około 10 mm. Wysokość wytłoczeń wynosić około 8 mm. Ilość wytłoczeń na 1 m2 wynosi około 1700 sztuk.

Właściwości folii tłoczonej PEHD

Właściwości

Wartość

Gramatura (g/m2)

450,0

Prostoliniowość (mm)

Nie więcej niż 50,0

Pofalowanie krawędzi (mm)

Nie więcej niż 20

Wytrzymałość na ściskanie (temp. 23°C, kPa)

200,0

Chłonność wody na 1 m2 (%)

Nie więcej 1,0

Folia kubełkowa posiada Aprobatę Techniczną AT/2003-11-0315 ważną do 01.06.2008 r.

1. Cena: niezależnie od rodzaju rolki wynosi 8,00 PLN/m2 + 22% VAT

2. Opakowania: folia standardowo dostarczana jest w rolkach:

  • 2,5 x 20,0 m = 50,0 m2,
  • 1,5 x 20,0 m = 30,0 m2,
  • 1,0 x 20,0 m = 20,0 mm2
3. Termin realizacji: do 7 dni, jeżeli towar nie jest w całości dostępny na magazynie.

4.Warunki płatności: do uzgodnienia.