DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Systemy dachowe
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Klejenie folii na zakładach
Stosowanie uszczelniacza Lap Sealant
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Naprawa folii i połączeń
Opcjonalne malowanie folii
Czyszczenie białej folii Brite-Ply
Balastowanie dachu
Detale instalacji
Materiały systemowe

CHODNIKI NA DACHU

Chodniki na dachu należy wykonywać w miejscach określonych w projekcie.

1. Standardowe kładki chodnikowe lub chodniki rolowane Carlisle.

W przypadku układania chodników rolowanych o długości 9.0 m po rozłożeniu należy je przykleić do powierzchni folii dachowej za pomocą taśmy klejącej. Poszczególne kawałki chodnika rolowanego układa się z minimalnym wzajemnym odstępem 25.0 mm, dla wstęg dłuższych niż 3.0 mb.

Chodnika rolowanego nie wolno układać ponad sklejeniami folii dachowej, zachowując odstęp po obu stronach sklejenia o szerokości 25.0 mm .

  1. Przed przyklejeniem taśmy klejącej mocującej chodnik rolowany lub kładkę chodnikową silnie zabrudzoną folię dachową należy umyć wodą z mydłem i pozostawić do wyschnięcia.
  1. Miejsce wklejenia taśmy Secur TAPE na połaci dachowej i odpowiadającą powierzchnię na kładce chodnikowej należy zagruntować środkiem Sure-Seal HP-250, i pozostawić do wyschnięcia.
  1. Standardowe kwadratowe kładki chodnikowe o wymiarze boku 76.0 cm przykleja się na trzy paski taśmy klejącej o szerokości 75.0 mm lub dwa paski taśmy klejącej o szerokości 155.0 mm. Taśmę wąską przykleja się równolegle wzdłuż boków kładki i jedną w środku, taśmę szeroką przykleja się tylko wzdłuż boków kładki.
  1. Rozmieszczenie taśmy klejącej dla chodników rolowanych (równoległe lub prostopadłe) uzależnione jest od spadku dachu. Jednakże rozstaw taśm nie powinien przekraczać 38.0 cm dla taśmy klejącej o szerokości 75.0 mm i 61.0 cm dla taśmy klejącej o szerokości 155.0 mm.
  1. Po wyschnięciu środka gruntującego przyklejamy taśmę klejącą do podłoża, zrywamy zabezpieczającą folię i doklejamy element chodnika.
  1. Celem zapewnienia właściwego sklejenia elementu chodnika z folią dachową należy docisnąć chodnik chodząc po nim.
2. Kładki chodnikowe Pressure-Sensitive dostępne są z fabrycznie przylaminowaną taśmą klejącą. Technologia ich montażu na dachu jest taka sama jak opisana powyżej.

3. Betonowe płytki chodnikowe

Na powierzchni przeznaczonej pod płytki chodnikowe należy ułożyć dodatkową warstwę zwulkanizowanej folii EPDM lub geowłókninę PE (PP) o gramaturze nie mniejszej niż 400 g/m2. Ta warstwa ochronna musi wystawać poza obrys płytek na minimum 50.0 mm w każdą stronę. Płytki betonowe nie są zalecane przy spadku dachu większym niż 16.0 cm/1m.