DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Systemy dachowe
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Klejenie folii na zakładach
Stosowanie uszczelniacza Lap Sealant
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Naprawa folii i połączeń
Opcjonalne malowanie folii
Czyszczenie białej folii Brite-Ply
Balastowanie dachu
Detale instalacji
Materiały systemowe

OKAP DACHU

1. Wzdłuż okapu dachu oraz wszelkich przebić dachowych należy zamontować belkę drewnianą lub ceownik z blachy stalowej ocynkowanej o grubości minimum 1.0 mm, jako sztywny element kończący warstwę termoizolacji, umożliwiający wykonanie prawidłowej obróbki danego elementu. Miejsca, w których należy je przewidzieć należy skonsultować z projektantem i działem technicznym firmy Top-Tech.

2. Belka drewniana lub ceownik muszą być zamontowane w płaszczyźnie górnej krawędzi warstwy leżącej bezpośrednio pod folią EPDM, z dokładnością ±6.0 mm. Szerokość belki lub górnej części ceownika uzależniona jest od szerokości montowanego do niej elementu z blachy (okap, wiatrownica, itp.), zgodnie z detalami z niniejszej instrukcji.

3. Mocowanie belki lub ceownika do podłoża należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami projektanta. Zaleca się jednak aby rozstaw łączników mocujących nie był większy niż 200.0 mm.