DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Systemy dachowe
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Klejenie folii na zakładach
Stosowanie uszczelniacza Lap Sealant
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Naprawa folii i połączeń
Opcjonalne malowanie folii
Czyszczenie białej folii Brite-Ply
Balastowanie dachu
Detale instalacji
Materiały systemowe

WYMOGI OGÓLNE

Do wszystkich materiałów systemowych EPDM Carlisle w trakcie transportu, przechowywania i wbudowywania muszą być dołączone karty bezpieczeństwa produktów. Wykonawca musi przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa zawartych w przepisach ogólnych i stanowiskowych BHP.

1. Zależnie od warunków na dachu, zaleca się wykonywanie pokrycia od najwyższego punku dachu do najniższego, aby uniknąć zaciekania wody pod pokrycie. Zalecenie to zawiera w sobie także wykonanie wszystkich obróbek detali na połaci dachu, przerw roboczych, itp.

2. W przypadku etapowego wykonywania robót, należy zapewnić dokładane uszczelnienie przerwy roboczej pokrycia na dachu, aby zapobiec zaciekaniu wody pod pokrycie.

3. W przypadku dachów na różnych poziomach budynku, realizację należy rozpocząć od dachu najwyższego, aby ograniczyć do minimum ruch pieszy po wykonanym pokryciu.

4. Dla dachów wykonywanych na wysokościach większych niż 1.800,0 m npm. może dochodzić do szybkiego wysychania klejów i środków gruntujących przy niskim ciśnieniu atmosferycznym.