DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Systemy dachowe
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Klejenie folii na zakładach
Stosowanie uszczelniacza Lap Sealant
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Naprawa folii i połączeń
Opcjonalne malowanie folii
Czyszczenie białej folii Brite-Ply
Balastowanie dachu
Detale instalacji
Materiały systemowe

BALASTOWANIE DACHU

1.
Uwagi ogólne.

a) Balastu tymczasowego używa się w celu zapobieżenia zerwania folii przez wiatr, przed jego pełnym docelowym zamocowaniem.

b) Gdy jako termoizolację stosuje się płyty polistyrenowe w systemach balastowych zaleca się rozłożenie balastu jak najszybciej, aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeni izolacji w wyniku nadmiernego nagrzewania się.

c) Szczególną uwagę należy zachować w trakcie rozkładania balastu. W miejscach jego przeładunku należy zabezpieczyć folię EPDM i termoizolację przed uszkodzeniem poprzez rozłożenie płyt zabezpieczających, np. sklejki lub OSB.

2. Rodzaj balastu/normy zużycia.

Ilości balastu przedstawione poniżej są ilościami minimalnymi, wymaganymi przez firmę Carlisle do warunków gwarancyjnych. Każdorazowo ilości te należy skonsultować z projektantem, celem ewentualnego jego zwiększenia.

a) Otoczaki o frakcji od 4.0 do 64.0 mm (zalecane 16.0 – 32.0 mm) rozkłada się równomiernie na powierzchni folii w ilości 50.0 kg/m2. Zaleca się stosowanie warstwy przekładkowej z włókniny PP lub PE o minimalnej gramaturze 200 g/m2.

b) Kruszywo łamane może być układane na folię EPDM wyłącznie poprzez warstwę przekładkową z włókniny PP lub PE o minimalnej gramaturze 300 g/m2 (zalecane 400 g/m2). Rozkłada się je równomiernie na powierzchni w ilości 50.0 kg/m2.

c) Betonowe płytki chodnikowe muszą posiadać powierzchnię zatartą na gładko. Układa się je tylko poprzez warstwę przekładkową z włókniny PP lub PE o minimalnej gramaturze 300 g/m2 (zalecane 400 g/m2). Płytki układa się z przerwami nie większymi niż 13.0 mm. Bez konsultacji z architektem nie wolno stosować płytek, których waga pojedynczej sztuki przekracza 36.0 kg.


3. Układanie włókniny ochronnej.

a) Włókninę ochronną układa się z wzajemnym zakładem o minimalnej szerokości 150.0 mm wszędzie tam, gdzie wymaga tego projekt lub wytyczne Carlisle.

b) Włóknina powinna wystawać powyżej płaszczyzny balastu na minimum 50.0 mm, dokoła wszystkich przebić, attyk, itp. Nie trzeba jej wystawiać ponad powierzchnię przy wpustach, korytach, itp.

c) Włóknina ochronna musi zakrywać wpusty, koryta odwadniające i przelewy, ale nie może przeszkadzać w prawidłowym odprowadzeniu wody.

d) Dodatkową warstwę włókniny ochronnej należy ułożyć wokół przebić dachowych, aby zapobiec uszkodzeniu obróbek przy kontakcie z kruszywem łamanym lub płytkami betonowymi.