DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Systemy dachowe
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Klejenie folii na zakładach
Stosowanie uszczelniacza Lap Sealant
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Naprawa folii i połączeń
Opcjonalne malowanie folii
Czyszczenie białej folii Brite-Ply
Balastowanie dachu
Detale instalacji
Materiały systemowe

DODATKOWE MOCOWANIE MECHANICZNE FOLII

Mocowanie mechaniczne folii należy wykonać na obwodzie każdego poziomu dachu, sekcji dachu, dylatacjach konstrukcyjnych, obróbkach, wokół świetlików, ścian wewnętrznych, nadbudówek, przy każdej zmianie nachylenia dachu większej niż 16.0 cm/1.0 m, oraz przy każdym przebiciu dachowym zgodnie z detalami Carlisle i poniższymi wytycznymi.

1. RUSSTM (Reinforced Universal Securement Strip)

a. Luźno ułożoną taśmę RUSS o szerokości 150.0 mm wzdłuż attyk dachu mocujemy w płaszczyźnie poziomej lub pionowej za pomocą łączników teleskopowych, talerzyków lub płaskowników montażowych i łączników szpilkowych. Rozstaw pomiędzy łącznikami nie powinien przekroczyć 300.0 mm.

1. W przypadku mocowania w płaszczyźnie poziomej taśmę RUSS należy odsunąć od narożnika od 3.0 mm do maksymalnie 155.0 mm.

2. W przypadku mocowania w płaszczyźnie pionowej krawędź taśmy RUSS może być wywinięta na maksimum 80.0 mm ponad płaszczyznę dachu.

b. Końce taśmy RUSS układa się na styk, z przerwą nie większą niż 20.0 mm.

UWAGA: W przypadku, gdy taśma RUSS stosowana jest do mocowania folii wzdłuż metalowej krawędzi dachu, kryteria mocowania należy konsultować z odpowiednimi detalami z niniejszej instrukcji. W niektórych przypadkach końce taśmy RUSS układa się na zakład i wzajemnie klei.

c. Przed przyklejeniem folii EPDM do taśmy Pressure-Sensitive RUSS należy ją zagruntować środkiem HP-250, i odczekać aż impregnat wyschnie.

2. Mocowanie łącznikami mechanicznymi.

Wszędzie tam, gdzie nie można zastosować taśmy RUSS (np. małe świetliki) domocowanie można wykonać za pomocą łączników teleskopowych, talerzyków lub płaskowników mocujących i łączników szpilkowych. Zależnie od przyjętego rozwiązania, rodzaju folii oraz podłoża, łączniki można schować w zakładzie folii lub zakryć taśmą obróbkową Pressure-Sensitive Flashing.