DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atestyZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia TPO Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Zgrzewanie folii na gorąco
Problemy przy zgrzewaniu folii/Naprawy
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Czyszczenie folii
Detale instalacji
Materiały systemowe

ROZKŁADANIE I MOCOWANIE FOLII SURE-WELD TPO

1. Nie wolno dopuścić do zaciekania wody pod wykonaną już sekcję pokrycia dachowego poprzez wykonywanie na bieżąco wszystkich obróbek przebić dachowych oraz dziennych tymczasowych uszczelnień roboczych.

2. Należy usuwać z powierzchni wszelkie śmieci przed rozłożeniem folii.

3. Do mocowania folii należy dobrać łączniki uwzględniając grubość i rodzaj termoizolacji oraz rodzaj podłoża. Zaleca się skonsultowanie z producentem łączników lub działem technicznym firmy Top-Tech.

4. Ilość łączników przypadających na 1m2 dachu w strefie obwodowej uzależniona jest od siły ssącej wiatru, wartość której należy wyznaczyć zgodnie z aktualną Polską Normą. Dla pierwszej strefy obciążenia wiatrem i strefy obwodowej dachu o szerokości 2.0 m, zależnie od rodzaju łączników i podłoża, zwykle ilość ta wynosi od 3 do 5 sztuk.

5. Arkusze folii w strefie obwodowej dachu należy rozłożyć na odpowiednim podłożu z uwzględnieniem planu mocowania. Zwykle jeżeli na połaci dachu układa się folię w arkuszach o szerokości 3,05 m w strefie obwodowej używa się arkuszy szerokości 1.50 m. Jeżeli zaś na połać układa się arkusze o szerokości 2,40 m w strefie obwodowej stosuje się arkusze o szerokości 1,20 m. Jako obwód dachu rozumie się krawędzie każdej sekcji dachu (attyki, okapy, dylatacje konstrukcyjne przyległych ścian, ściany nadbudówek, itp.).

W przypadku dachów wielopoziomowym, krawędź wyższego dachu uważa się za krawędź obwodową, gdy różnica poziomów jest większa niż 1.0 m. Przystająca krawędź dolnego dachu nie jest uważana za strefę obwodową dachu

Uwaga: Dylatacje kompensacyjne, dylatacje kontrolne, ogniomury w połaci dachu lub kalenice dachu ze spadkiem mniejszym niż 25.0 cm/m nie są rozumiane jako obwód sekcji dachu.

6. Mocujemy arkusze strefy obwodowej w odpowiednim zagęszczeniu łączników (nie większym niż 300.0 mm) za pomocą talerzyków metalowych i łączników szpilkowych lub łączników teleskopowych.

7. Następnie rozkładamy arkusz folii połaciowej o szerokości 2.40 lub 3.05 m na zakład podłużny o szerokości około 150.0 mm (połączenie w którym będą schowane łączniki) z folią strefy obwodowej. Zakład poprzeczny folii (bez mocowania) wykonujemy o szerokości około50.0 mm.

8. Mocowanie folii do podłoża należy wykonać w następujący sposób:

1) Należy rozwinąć arkusz folii i umieścić go we właściwym miejscu.

2) Mocujemy arkusz na brzegu jednym łącznikiem w odpowiednim miejscu i przechodzimy na drugi koniec arkusza. Naciągamy arkusz i mocujemy go kolejnym łącznikiem. Dopiero teraz instalujemy pozostałe łączniki z odpowiednim rozstawem.

3) Zgrzewamy zakład przymocowanej folii i przesuwamy się do kolejnego arkusza i zakładu.

9. Mocowanie folii w trakcie silnych powiewów wiatru.

1. Rozwijamy około 1.5 mb folii z rolki i układamy we właściwym miejscu zgodnie z zaznaczoną na folii linią

2. Instalujemy łączniki wzdłuż rozwiniętej 1.5 m krawędzi.

3. Następnie zgrzewamy zamocowany odcinek zgrzewarka automatyczną.

4. Po zakończeniu zgrzewania rozwijamy następny kilkumetrowy odcinek folii, mocujemy i zgrzewamy. Metoda ta ograniczy do minimum ilość niezamocowanej i niezgranej folii, która może zostać uszkodzona przez wiatr.

5. Ten cykl pracy stosujemy na wszystkich połączeniach.