DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atestyZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia TPO Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Zgrzewanie folii na gorąco
Problemy przy zgrzewaniu folii/Naprawy
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Czyszczenie folii
Detale instalacji
Materiały systemowe

E. PAROIZOLACJA

Do wykonania paroizolacji na podłożach betonowych zaleca się stosowanie papy zgrzewalnej APP Copernit Arcoglass 3,0 kg/m2. Przed przygrzaniem papy powierzchnię betonu należy zaimpregnować emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg/m2. Na podłożach stalowych i drewnianych zaleca się stosowanie papy samoprzylepnej APP Copernit o grubości 3,0 mm.