DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atestyZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia TPO Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Zgrzewanie folii na gorąco
Problemy przy zgrzewaniu folii/Naprawy
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Czyszczenie folii
Detale instalacji
Materiały systemowe

USZCZELNIENIA ROBOCZE

1. Na dachach, gdy wszystkie obróbki i mocowania na ścianach nie są kończone w ciągu jednego dnia roboczego, należy wykonać tymczasowe uszczelnienia robocze aby zapobiec zaciekaniu wody pod folię dachową.

2. Uszczelnienia luźnych końców arkusza folii można wykonać za pomocą klei bitumicznych, pianki poliuretanowej lub podobnych produktów. Tymczasowego uszczelnienia nie wolno wykonywać wokół wpustów dachowych, gdyż może to doprowadzić do przedostania się wody pod folię dachową.

3. Po uszczelnieniu niebezpiecznych miejsc niezamocowane krawędzie folii należy obciążyć tymczasowym balastem. Można to wykonać za pomocą rury plastikowej o średnicy około 80.0 mm i długości 4,5 m wypełnionej piaskiem.

Uwaga: nie zaleca się stosowania belek drewnianych, gdyż ze względu na paczenie mogą one nie zapewnić jednorodnego docisku na całej długości.

4. Po wznowieniu prac należy oderwać tymczasowo uszczelnione krawędzie i odciąć zabrudzone krawędzie folii przed rozłożeniem i zgrzaniem z kolejnymi arkuszami.