DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia TPO Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Zgrzewanie folii na gorąco
Problemy przy zgrzewaniu folii/Naprawy
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Czyszczenie folii
Detale instalacji
Materiały systemowe

OKAP DACHU

1. Wzdłuż okapu dachu oraz wszelkich przebić dachowych należy zamontować belkę drewnianą lub ceownik z blachy stalowej ocynkowanej o grubości minimum 1.0 mm, jako sztywny element kończący warstwę termoizolacji, umożliwiający wykonanie prawidłowej obróbki danego elementu. Miejsca, w których należy je przewidzieć należy skonsultować z projektantem i działem technicznym firmy Top-Tech.

2. Belka drewniana lub ceownik muszą być zamontowane w płaszczyźnie górnej krawędzi warstwy leżącej bezpośrednio pod folią EPDM, z dokładnością ±6.0 mm. Szerokość belki lub górnej części ceownika uzależniona jest od szerokości montowanego do niej elementu z blachy (okap, wiatrownica, itp.), zgodnie z detalami z niniejszej instrukcji.

3. Mocowanie belki lub ceownika do podłoża należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami projektanta. Zaleca się jednak aby rozstaw łączników mocujących nie był większy niż 200.0 mm.