DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atestyZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia TPO Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Zgrzewanie folii na gorąco
Problemy przy zgrzewaniu folii/Naprawy
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Czyszczenie folii
Detale instalacji
Materiały systemowe

SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE

1. Zaleca się dostawę towaru na budowę w oryginalnych, nieotwieranych opakowaniach.

2. Ilość materiałów składowanych na dachu należy skonsultować z projektantem konstrukcji, aby nie przeciążyć konstrukcji dachu.

3. Przechowywanie materiałów na budowie w temperaturach przekraczających 32oC może mieć wpływ na właściwości materiałów systemowych takich jak kleje i uszczelniacze.

4. W temperaturach poniżej 5oC akcesoria systemowe (kleje, uszczelniacze) należy przechowywać w pomieszczeniach zapewniających im temperaturę wyższą niż 5oC w trakcie ich użycia, a na dachu powinny być składowane w tzw. termosach.

5. Nie wolno przechowywać klejów w puszkach z otwartymi wieczkami, gdyż może to spowodować szybkie odparowanie zawartych w nich rozpuszczalników.

6. Folię TPO zaleca się składować w oryginalnych nieotwieranych rękawach z folii polietylenowej w miejscach zacienionych, pod przykryciem z jasnego przepuszczalnego materiału. Folia TPO po wyeksponowaniu na warunki atmosferyczne przez okres dłuższy niż 7 dni wymaga zmycia zakładów zmywaczem Sure-Weld przed ich zgrzaniem.

7. Materiały termoizolacyjne należy przechowywać w miejscach suchych, zabezpieczonych przed zamoknięciem. Jeżeli jest to konieczne, należy je dociążyć, aby zabezpieczyć przed porywami wiatru.