DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atestyZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia TPO Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Zgrzewanie folii na gorąco
Problemy przy zgrzewaniu folii/Naprawy
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Czyszczenie folii
Detale instalacji
Materiały systemowe

OBRÓBKI

1. Wytyczne ogólne.


Obróbki attyk, ścian nadbudówek, dylatacji konstrukcyjnych oraz innych przebić dachowych należy wykonywać ze zbrojonej folii Sure-Weld TPO. Niezbrojonej folii Sure-Weld można używać do obróbek przebić elementów rurowych, wpustów, narożników zewnętrznych i wewnętrznych, w przypadkach, gdzie nie można użyć gotowych obróbek.

W każdym możliwym przypadku do wykonywania zgrzewów zbrojonej folii Sure-Weld należy używać zgrzewarki automatycznej. Zgrzewarki ręczne można używać w miejscach trudnodostępnych, na zgrzewach pionowych i do folii niezbrojonej Sure-Weld.

a. Wszystkie istniejące obróbki należy usunąć przed zainstalowaniem folii Sure-Weld TPO. Folia powinna być wywinięta na wysokość nie mniejszą nisz stare obróbki, jednakże nie wyżej niż istniejące okapniki i nie może zakrywać jakichkolwiek otworów wentylacyjnych w ścianach.

b. Wszelkie listwy wykończeniowe i okapniki muszą być mocowane bezpośrednio do konstrukcji ściany.

c. Stosowanie kleju Sure-Weld Bonding Adhesive.

Na wywinięciach pionowych na ściany, attyki, itp., o wysokości mniejszej niż 300.0 mm, zakończonych listwą dociskową przymocowaną mechanicznie do podłoża nie ma potrzeby doklejania folii Sure-Weld do podłoża klejem Bonding Adhesive. Jeżeli wysokość attyki jest niższa niż 450.0 mm a folia jest wywinięta na górę ściany i dociśnięta czapką attyki lub listwą wykończeniową nie ma także konieczności doklejania folii do ściany całą powierzchnią.

1) Jeżeli w dokumentacji przewidziano klejenie całą powierzchnią folii do podłoża dla powyższych przypadków, to można je wykonać za pomocą kleju Sure-Weld Bonding Adhesive. Klej należy nakładać jednorodnie na całej powierzchni, bez zacieków i kałuży, wałkiem malarskim o średnich włóknach. Szerokość wałka mniejsza niż 200.0 mm zapewni łatwe jego zanurzanie w 19.0 l wiadrze kleju.

2) Klej Bonding Adhesive należy nałożyć na obie klejone powierzchnię: folię i ścianę. Klej należy nanosić z wydajnością około 3.0 m2 z jednego litra jednej klejonej strony lub około 1.5 m2 z jednego litra uwzględniając obie klejone powierzchnie (około 25.0-30.0 m2 z jednego wiadra).

3) Po wyschnięciu kleju do stanu w którym jest lepki, ale nie brudzi palca w dotyku i nie odrywa się od powierzchni, folię można dokleić do powierzchni rolując ją po ścianie.

d. Należy zachować szczególną uwagę przy wywijaniu folii na ścianę obróbki. Przerwa w narożniku pomiędzy jego krawędzią a wywiniętą folią nie może być większa niż 20.0 mm. Jej wielkość można ograniczyć podgrzewając folię Sure-Weld zgrzewarką i dociskając ją do narożnika.

e. Krawędź folii na ścianie obróbki należy zakończyć zgodnie z detalami zawartymi w niniejszej instrukcji.

f.   W przypadku zakańczania folii na ścianie za pomocą listwy wykończeniowej lub okapnika, należy zastosować uszczelniacz dekarski aby uniknąć zaciekania wody pomiędzy podłoże a wywiniętą folię.

g. Aby zapewnić sobie większą pewność szczelności obróbki na ścianie, pomiędzy górną krawędź folii a podłożem należy ułożyć ciągłą warstwę uszczelniacza Water Cut-Off, który będzie dociśnięty listwą lub okapnikiem.

2. Ściany, attyki, świetliki, itp.

Wysokość obróbki należy tak dobrać, aby uwzględnić minimalną 40.0 mm szerokość zgrzewu folii ponad łącznikami.

a. Folię należy zamocować mechanicznie przy zmianie kąta nachylenia połaci dachowej zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi i detalami zawartymi w tej instrukcji.

b. czniki należy obrobić oddzielnym kawałkiem zbrojonej folii Sure-Weld. Folię należy dogrzać w narożniku przed przymocowaniem jej do płaszczyzny pionowej obróbki.

3. Wiatrownica.

Wiatrownica musi być przymocowana do belki drewnianej zgodnie z wytycznymi producenta. Obróbki tego elementu są przedstawione na odpowiednich detalach.

4. Wpusty dachowe.

a. Wpust dachowy można obrobić arkuszem z połaci jeżeli wyrobiony spadek do wpustu jest mniejszy niż 25.0 cm/1m. Jeżeli spadek jest większy folię należy dodatkowo zamocować zgodnie z odpowiednim detalem.

b. Do odwodnienia można tylko używać wpustów które są kompatybilne z systemem folii Sure-Weld. W razie jakichkolwiek wątpliwości zaleca się skontaktowanie z działem technicznym firmy Top-Tech.

5. Pozostałe przebicia dachowe.

Zależnie od wielkości wszystkie przebicia rurowe i skrzynki zalewowe wymagają mocowania mechanicznego. Folię wokół przebicia mocuje się odpowiednimi łącznikami w odległości nie większej niż 300.0 mm od przebicia. Wzajemny rozstaw łączników nie może być większy niż 300,0 mm.

a. Rury, okrągłe wsporniki, itp.

1) Tam gdzie jest to możliwe należy stosować gotowe obróbki rurowe. Gotowych obróbek nie wolno rozcinać i łatać. Nie wolno ich stosować także w narożnikach i na zakładach.

2) Tam gdzie nie można stosować gotowej obróbki rurowej obróbkę należy wykonać z niezbrojonej folii Sure-Weld TPO, zgodnie z załączonymi detalami.

b. Przebicia elastycznymi rurami lub kablami muszą być usztywnione tzw. fajkami z rury stalowej. Fajkę taką należy obrobić niezbrojona folią Sure-Weld TPO.

c. Gorące przebicia rurowe których temperatura przekracza 50oC muszą być obudowane separacyjnym kołnierzem stalowym, i obrobione niezbrojoną folią Sure-Weld TPO, zgodnie z detalami z niniejszej instrukcji.

d. Dla nietypowych i skomplikowanych kształtów należy zastosować skrzynkę zalewową, zgodnie z detalami z niniejszej instrukcji.

6. Połączenie z istniejącym dachem.

Metoda połączenia dachu wykonanego w technologii Sure-Weld TPO z istniejącym pokryciem dachowym zależy od rodzaju istniejącego pokrycia. Wymagane jest zapewnienie całkowitej szczelności połączenia aby uniknąć migracji wilgoci z jednego systemu do drugiego.