DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atestyZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia TPO Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Zgrzewanie folii na gorąco
Problemy przy zgrzewaniu folii/Naprawy
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Czyszczenie folii
Detale instalacji
Materiały systemowe

CHODNIKI NA DACHU

1. Chodniki na dachu należy wykonywać w miejscach określonych w projekcie.

2. Rolowane kładki chodnikowe Sure-Weld

  1. Jeśli folia dachowa Sure-Weld lub rolowane kładki chodnikowe były wystawione na działanie promieni słonecznych dłużej niż 7 dni ich powierzchnię należy zmyć zmywaczem Sure-Weld przed rozpoczęciem zgrzewania.
Jeżeli ekspozycja na warunki zewnętrzne byłą bardzo długa lub powierzchnia jest silnie zanieczyszczona konieczne jest zmycie powierzchni za pomocą zmywacza Sure-Weld i szorstkiej packi. Wszelkie pozostałości po zmywaniu należy wytrzeć do sucha szmatką bawełnianą.
  1. Kładkę chodnikową należy ułożyć we właściwym miejscu i dociąć w odcinki nie dłuższe niż 3.0 m Odstęp pomiędzy sąsiednimi arkuszami kładki nie powinien być mniejszy niż 25.0 mm aby umożliwić wodzie swobodne spływanie. W przypadku przecięcia się kładki ze zgrzewem należy ją dociąć minimum 100.0 mm przed krawędzią zgrzewu. (Kładka na połaci jest całkowicie przygrzana do podłoża, a przygrzanie jej na zgrzewie było by bardzo trudne technicznie.)
  1. Do zgrzewania folii z kładką wzdłuż krawędzi podłużnej należy stosować zgrzewarkę automatyczną. Prędkość i temperaturę należy ustawić w przybliżeniu taką samą jak dla zgrzewania zakładu folii. Do zgrzewania można używać zgrzewarki ręcznej, jednakże obniży to znacznie wydajność prac.
Nie wolno zgrzewać kładek chodnikowych na krawędziach poprzecznych, aby umożliwić wodzie swobodne przepływanie pod nią. Końcówki te można punktowo przygrzać do podłoża aby zapobiec zaginaniu się folii.

2. Betonowe płytki chodnikowe

Na powierzchni przeznaczonej pod płytki chodnikowe należy ułożyć dodatkową warstwę zbrojonej folii Sure-Weld TPO lub geowłókninę PE (PP) o gramaturze nie mniejszej niż 400 g/m2. Ta warstwa ochronna musi wystawać poza obrys płytek na minimum 50.0 mm w każdą stronę. Płytki betonowe nie są zalecane przy spadku dachu większym niż 16.0 cm/1m.