DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia TPO Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Zgrzewanie folii na gorąco
Problemy przy zgrzewaniu folii/Naprawy
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Czyszczenie folii
Detale instalacji
Materiały systemowe

MATERIAŁY

Składniki systemów dachowych Carlisle są produkowane przez firmę Carlisle lub zaakceptowane jako w pełni kompatybilne. Wbudowywanie, stosowanie lub integralność innych produktów, zastosowanych przez projektanta w dokumentacji projektowej i po zaakceptowaniu przez Carlisle jako kompatybilnych, nie obliguje firmy Carlisle do odpowiedzialności za nie i materiały te nie podlegają gwarancjom wydawanym przez firmę Carlisle.

W celu określenia czasu przydatności materiałów do użycia, norm zużycia i procedur aplikacji należy zapoznać się z kartami technologicznymi produktów. Warunki użycia materiałów i związane z tym środki ostrożności zawarte są w kartach bezpieczeństwa materiałów.

I. FOLIA Sure-Weld TPO Carlisle


Folia zbrojona Sure-Weld TPO (Termoplastyczna Poliolefina) dostępna jest o grubości 1.14 i 1.52 mm, a także o grubościach 1.82 i 2.00 mm. Arkusze stosowane na połaci dachowej mają szerokość 2.44, 3.05 lub 3.66m. Arkusze stosowane w strefie obwodowej dachu mogą mieć szerokość 1.22, 1.83 i 2.44 m. Standardowa długość wszystkich rolek to 30.5 mb.

Folia dachowa Sure-Weld TPO dostępna jest w kolorze białym, szarym i beżowym.


Folia Sure-Weld

ZBROJONA FOLIA TPO O GRUBOŚCI 1.14 i
1.52 mm

Właściwości Metoda testu Wartość dla

materiału nowego
Wartość dla

materiału postarzonego(1)
Tolerancja grubości nominalnej (%) ASTM D 751 ±10 ±10
Grubość warstwy nad osnową (mm) ASTM D 4637 minimalnie 0.381

średnio 0.457
Odbicie promieniowania słonecznego (%) ASTM E 903 biały – średnio 80

szary – średnio 25
Siła zrywająca (kN) ASTM D 751 minimalnie 1.0

średnio 1.5
minimalnie 1.0

przeciętnie 1.5
Wydłużenie do zerwania osnowy (%) ASTM D 751 średnio 25 przeciętnie 25
Siła rozdzierająca (N), próbka 20,0x20,0 cm ASTM D 751 minimalnie 245

średnio 578
minimalnie 245

średnio 578
Punkt łamliwości (oC) ASTM D 2137 minimalnie -40

średnio -46
Stałość wymiarów (kurczenie) (%) ASTM D 1204 maksymalnie ± 1.0

średnio ± 0.5
Odporność na ozon

ozon w powietrzu przez 168 godzin w 40oC

okrągła próbka o średnicy 7.5 cm
ASTM D 1149 bez spękań bez spękań
Absorpcja wody

po 7 dniach moczenia w temp. 70oC, zmiana masy (%)
ASTM D 471 maksymalnie 4.0

średnio 2.0
Odporność na korozję biologiczną (1 – bardzo słaba, 10 – pełna odporność) ASTM D 3274 średnio 9 – 10
Wytrzymałość zgrzewu, połączenie testowane na rozerwanie (kN/m) ASTM D 1876 minimalnie 7.0

średnio 10.5
Przepuszczalność pary wodnej (g/m2/dobę) ASTM E 96 maksymalnie 0.10

średnio 0.05
Odporność na przebicie (N) FTM 101C

Metoda 2031
minimalnie 1110

średnio 1330
minimalnie 1110

średnio 1330
Odporność na xenon-arc(2)

Xenon-arc, całkowity współczynnik ekspozycji 5040 kJ/m2, 10 krotne powiększenie optyczne
ASTM G 26

0.70 w/m2

90oC B.P.T.
Brak spękań

Brak obniżenia wytrzymałości na zerwanie i rozdzieranie
(1)   Produkt postarzany przez 28 dni w temperaturze 116oC, co odpowiada 400 dniom w temperaturze 80oC, dla badania wytrzymałości na zerwanie, wydłużenia, wytrzymałości na rozdzieranie, stałość wymiarów, odporność na ozon i przebicie.

(2)   W przybliżeniu odpowiednik 8000 godzin ekspozycji w temperaturze 70oC.

II. AKCESORIA DO OBRÓBEK

  1. Taśma obróbkowa  wykonana jest z niezbrojonej folii Sure-Weld. Dostępna jest w rolkach o szerokości 310.0 i 620.0 mm i długości 15.25 mb. Stosowana jest do wykonywania obróbek narożników zewnętrznych i wewnętrznych, obróbek przebić rurowych, skrzynek zalewowych, itp. Dostępna jest także taśma ze zbrojonej folii Sure-Weld TPO o szerokości 165.0 mm i długości 30,5 mb. Ta taśma stosowana jest do obróbek blacharskich i zakrywania łączników.
  1. Klej Sure-Weld Bonding Adhesive jest wysokowytrzymałym klejem na bazie gumy syntetycznej i przeznaczonym do klejenia folii Sure-Weld TPO do różnorodnych podłoży. Wydajność kleju to około 25.0 do 30.0 m2 klejenia uwzględniając nakładanie kleju na obie klejone powierzchnie.
  1. Uszczelniacz Cut-Edge służy do uszczelniania docinanych krawędzi zbrojonej folii Sure-Weld. Dostępny jest w kolorze białym, szarym i beżowym. Wydajność to około 68.0 do 83.0 mb z jednego pojemnika, przy szerokości nakładanego paska uszczelniacza około 3.0 mm.
  1. Uszczelniacz Water Cut-Off stosowany jest jako masa uszczelniająca zapobiegająca migracji wody pod folię przy wpustach, listwach dociskowych na ścianach oraz przy standardowych profilach okapowych. Wydajność to około 3.0 mb z jednej tuby.
  1. Uszczelniacz CCW- 102C jest jednoskładnikowym, uretanowym, bezskurczowym uszczelniaczem, stosowanym do wypełniania skrzynek zalewowych, dylatacji kompensacyjnych, konstrukcyjnych oraz do uszczelniania listew dociskowych i wiatrownic z wydajnością około 3.0 mb z jednej tuby.
  1. Zmywacz Sure-Weld stosowany jest do przygotowywania folii do zgrzewania w przypadkach gdy była wyeksponowana ponad 7 dni na działanie promieni słonecznych. Przybliżona wydajność to 50.0 mb z jednego litra dla paska o szerokości 100.0 mm.
  1. Blacha stalowa powlekana to galwanizowane arkusze blachy o grubości 0.6 mm powleczone warstwą niezbrojonej folii Sure-Weld TPO. Arkusze te po docięciu na odpowiednią szerokość służą do przygotowywania odpowiedniej obróbki blacharskiej. Zbrojona folia Sure-Weld TPO może być bezpośrednio zgrzewana z obróbkami z blach powlekanych. Arkusze blachy powlekanej dostępne są o wymiarach 1.2 x 3.05 m i pakowane na paletach po 10 sztuk. Dostępne w kolorach białym, szarym i beżowym.
  1. Rolowane kładki chodnikowe Sure-Weld są wykonane z folii Sure-Weld TPO z powierzchnią o ograniczonym poślizgu, o zwiększonej odporności na przebicie i czynniki atmosferyczne. Stosowane są do zabezpieczenia dachowej folii Sure-Weld TPO w miejscach silnie obciążonych ruchem pieszym. Rolowane kładki chodnikowe mogą być przygrzewane do folii dachowej zgrzewarką automatyczną lub ręczną. Kładki mają szerokość 760.0 mm, długość 15.25 m i grubość 3.0 mm. Dostępne tylko w kolorze szarym.
  1.  Gotowe elementy obróbkowe.
a. Narożnik zewnętrzny i wewnętrzny to przygotowana fabrycznie obróbka narożnika zewnętrznego i wewnętrznego z folii o grubości 1.52 mm. Dostępne w kolorze białym, szarym i beżowym.

b. Obróbka rurowa to przygotowany fabrycznie kołnierz do wykonania obróbki rurowej w kolorze białym, szarym i beżowym. Dostępny do obróbki rury o średnicy od 25.0 do 150.0 mm.

c. Skrzynka zalewowa to przygotowana fabrycznie plastikowa obejma o boku 50.0 mm z przylaminowaną niezbrojoną folią Sure-Weld. Dostępna w kolorze białym, szarym i beżowym.