DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia TPO Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Zgrzewanie folii na gorąco
Problemy przy zgrzewaniu folii/Naprawy
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Czyszczenie folii
Detale instalacji
Materiały systemowe

WYMOGI OGÓLNE

Do wszystkich materiałów systemowych Sure-Weld TPO Carlisle w trakcie transportu, przechowywania i wbudowywania muszą być dołączone karty bezpieczeństwa produktów. Wykonawca musi przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa zawartych w przepisach ogólnych i stanowiskowych BHP.

1. Folię dachową Sure-Weld TPO Carlisle stosuje się do wykonywania pokryć dachowych w systemie mocowania mechanicznego.

2. Zależnie od warunków na dachu, zaleca się wykonywanie pokrycia od najwyższego punku dachu do najniższego, aby uniknąć zaciekania wody pod pokrycie. Zalecenie to zawiera w sobie także wykonanie wszystkich obróbek detali na połaci dachu, przerw roboczych, itp.

3. W przypadku etapowego wykonywania robót, należy zapewnić dokładane uszczelnienie przerwy roboczej pokrycia na dachu, aby zapobiec zaciekaniu wody pod pokrycie.

4. W przypadku dachów na różnych poziomach budynku, realizację należy rozpocząć od dachu najwyższego, aby ograniczyć do minimum ruch pieszy po wykonanym pokryciu.