DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atestyZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia TPO Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Zgrzewanie folii na gorąco
Problemy przy zgrzewaniu folii/Naprawy
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Czyszczenie folii
Detale instalacji
Materiały systemowe

PROBLEMY PRZY ZGRZEWANIU FOLII/NAPRAWY

1. Do naprawy folii Sure-Weld TPO używa się silikonowego wałka dociskowego o szerokości 50.0 mm i ręcznej zgrzewarki. Zgrzewarki automatycznej można używać przy naprawach długich otwartych połączeń.

2. Przed przystąpieniem do naprawy z powierzchni folii należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a powierzchnie wyeksponowane na działanie słońca ponad 7 dni należy koniecznie zmyć zmywaczem Sure-Weld. Zwykłe naprawianie poprzez zmycie i wgrzanie łatki można przeprowadzać dla folii wyeksponowanej nie dłużej niż 12 miesięcy. Po tym okresie naprawa musi być przeprowadzona zgodnie z poniższą procedurą.

a. Naprawianą powierzchnię należy dokładnie zmyć wodą z mydłem.

b. Następnie powierzchnię należy zmyć czystą wodą, aby usunąć resztki mydła z powierzchni.

c. Zmywa powierzchnia musi dokładnie wyschnąć.

d. Następnie powierzchnię szorujemy szorstką packą i zmywaczem Sure-Weld. W trakcie tego zmywania zmywacz zmieni kolor rozpuszczając powierzchnię folii.

e. Powierzchnię przeznaczoną do zgrzewania należy wytrzeć do sucha czystą szmatką bawełnianą.

f.   Do tak przygotowanej powierzchni można przygrzać łątkę z nowego materiału, standardowymi procedurami zgrzewania folii.

3. Pęcherze na zgrzewach należy naprawić za pomocą ręcznej zgrzewarki i wałka silikonowego.

4. Końcówkę dyszy zgrzewarki ręcznej należy wsunąć w niedogrzany zakład folii i wałkiem silikonowym dociskamy połączenie od wewnętrznej do zewnętrznej krawędzi folii.

5. Odsłoniętą na krawędzi osnowę folii (w wyniku przegrzania folii) i nacięcia kontrolne należy naprawić za pomocą łatki z zaokrąglonymi narożnikami ze zbrojonej folii Sure-Weld. Wgrzewana łatka musi zachodzić na 50.0 mm poza naprawiane miejsce.

6. Po ostygnięciu należy sprawdzić wszystkie spoiny łatki, czy są prawidłowo zgrzane.

7. Wszelkie docinane krawędzie zbrojonej folii Sure-Weld należy zabezpieczyć uszczelniaczem Cut-Edge.