DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atestyZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia TPO Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Zgrzewanie folii na gorąco
Problemy przy zgrzewaniu folii/Naprawy
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Czyszczenie folii
Detale instalacji
Materiały systemowe

DODATKOWE MOCOWANIE FOLII

Mocowanie mechaniczne folii należy wykonać na obwodzie każdego poziomu dachu, sekcji dachu, dylatacjach konstrukcyjnych, obróbkach, wokół świetlików, ścian wewnętrznych, nadbudówek, przy każdej zmianie nachylenia dachu większej niż 1:6, oraz przy każdym przebiciu dachowym zgodnie z detalami Carlisle z niniejszej instrukcji.

1. Dodatkowe mocowanie należy wykonywać tym samym rodzajem łączników co mocowanie folii na połaci dachu.

2. Rozstaw między łącznikami nie powinien przekraczać 300.0 mm. Łączniki powinny się znajdować w odległości od 150.0 do 200.0 mm od narożnika zewnętrznego lub wewnętrznego.

3. Po zamocowaniu folii do podłoża obróbki wszystkich elementów wykonujemy zgodnie z detalami zawartymi w tej instrukcji.