DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Karty technologiczne

1. Folia EPDM Sure-Seal Carlisle
2. Taśma klejąca Secur Tape Carlisle
3. Taśma obrókowa PS Elastoform
4. Środek gruntujący HP-250
5. Klej Bonding Adhesive Carlisle
6. Klej Bonding Adhesive wodny Carlisle
7. Taśma montażowa RUSS Carlisle
8. Uszczelniacz Lap Sealant Carlisle
9. Gotowa obróbka rurowa
10. Masa zalewowa Pourable Sealer
11. Klej Splicing Cement
12. Zmywacz Splice Cleaner
13. Zmywacz Weathered Cleaner
14. Kładka chodnikowa


USZCZELNIACZ SURE-SEAL/SURE-WHITE LAP SEALANTS

OPIS

Uszczelniacz Lap Sealant jest gęstą masą przeznaczoną do nakładania wyciskarką (pistoletem), stosowaną w systemach hydroizolacyjnych i dachowych. Przeznaczony jest głównie do zabezpieczenia wyeksponowanych krawędzi sklejeń folii EPDM.

Lap Sealant jest bardzo trwałym materiałem, który wysycha wstępnie w ciągu 30 minut, zależnie od grubości warstwy i warunków atmosferycznych. Posiada konsystencję syntetycznej gumy o elastyczności zapewniającej przenoszenie wszelkich naprężeń w folii, bez zniszczenia materiału.

Lap Sealant może być także używany jako uszczelniacz przy systemach zakańczania folii na ścianie za pomocą listy wykończeniowej.

Nakładanie uszczelniacza należy wykonać na wszystkich docinanych krawędziach taśm obróbkowych oraz krawędzi listew wykończeniowych przed końcem każdego dnia roboczego.
 1. Uszczelniacz Sure-Seal Lap Sealant - jest przeznaczony do uszczelniania krawędzi sklejeń czarnych folii Sure-Seal EPDM i folii butylowych klejonych za pomocą kleju EP-95 Splicing Cement oraz krawędzi czarnych taśm obróbkowych Elastoform.
 2. Uszczelniacz Sure-White Lap Sealant - jest przeznaczony do uszczelniania krawędzi sklejeń białych folii Sure-White EPDM i krawędzi białych taśm obróbkowych Elastoform.
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI*

Opis Sure-Seal Lap Sealant Sure-White Lap Sealant
Kolor: czarny biały
Składniki stałe: 63% 55%
Punkt zapłonu: 4°C (otwarta tuba) 11°C (zamknięta tuba)
Temperatura stosowania: -51°C do 82°C
Ciężar objętościowy: 1.03 1.16
Elastyczność w niskich temp.: doskonała
Odporność na:    
Odbarwianie doskonała
Warunki pogodowe doskonała
Ozon doskonała
Promieniowanie UV doskonała
Opadanie bardzo dobra
Wodę doskonała
Kwas doskonała
Alkalia doskonała
Opakowanie 25 tub w kartonie
Okres przydatności do użycia 1 rok

UWAGI
 1. Przed użyciem należy zapoznać się z danymi MSDS materiału (Material Safety Data Sheet).
 2. Uszczelniacz Lap Sealant jest łatwo zapalny. Zawiera w swym składzie pochodne ropy naftowej które mogą ulec zapłonowi w wysokiej temperaturze, przy kontakcie z ogniem lub iskrami. Należy go przechowywać i stosować z dala od źródła wysokiej temperatury, ognia i iskier. Nie wolno palić w trakcie jego stosowania. Uszczelniacza nie wolno stosować w zamkniętych i słabo wentylowanych pomieszczeniach. Odparowujące składniki lotne są cięższe od powietrza i mogą gromadzić się przy podłodze zwiększając ryzyko wybuchu. W czasie transportu na opakowaniu należy umieścić czerwoną ostrzegawczą naklejkę.
 3. Nie wolno wdychać oparów. Tubę z uszczelniaczem należy zamykać w trakcie przerw roboczych. Należy dbać o właściwą wentylację. W przypadku wdychania oparów należy wyjść na świeże powietrze. Przy problemach z oddychaniem należy podać tlen i skontaktować się z lekarzem.
 4. W przypadku dławienia nie wolno prowokować wymiotów i należy natychmiast wezwać lekarza.
 5. Unikać kontaktu z oczami. Zaleca się stosowanie okularów ochronnych. Przy zabrudzeniu oka klejem należy je płukać przez 15 minut bieżącą wodą a następnie skontaktować się z lekarzem.
 6. Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku zabrudzenia ręce należy dokładnie umyć wodą z mydłem. W celu ochrony rąk należy stosować chemoodporne rękawice ochronne (gumowane).
 7. Składowanie materiału w temperaturze przekraczającej 32°C może wydanie skrócić okres przydatności kleju do użycia. Zaleca się składowanie w temperaturach poniżej 15°C, i podgrzanie do temperatury pokojowej przed użyciem.
 8. W przypadku zmywania krawędzi folii lub taśmy obróbkowej zmywaczem przed ułożeniem uszczelniacza, powierzchnię należy dokładnie wytrzeć szmatką bawełnianą, aby pod warstwą uszczelniacza nie zamknąć resztek zmywacza.
 9. Zużycie materiału może być bardzo różne, zależnie od warunków panujących na budowie.
 10. USZCZELANAICZ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ BEZ DOSTĘPU DLA DZIECI.
WYDAJNOŚĆ

Wydajność uszczelniacza to około 7.0 mb z jednej tuby przy pasku szerokości 8.0 mm.

NAKŁADANIE**
 1. Powierzchnia na którą nakładamy uszczelniacz powinna być czysta i sucha, bez obcych zanieczyszczeń, talku, oleju i smarów.
 2. Uszczelniacz nakładamy ciągłą warstwą o szerokości 8.0 mm na wszystkie wyeksponowane klejone krawędzie folii i taśm obróbkowych.
 3. Do układania stosujemy ręczną wyciskarkę (tzw. pistolet) z nałożoną na końcówkę plastikową nakładką dołączoną do kartonu z uszczelniaczem. Najwyższy punkt profilowanej przez nakładkę warstwy uszczelniacza musi znajdować się na krawędzi taśmy obróbkowej.
 4. Uszczelniacz Lap Sealant należy układać najpóźniej przed końcem każdego dnia roboczego. Na połączenia zwulkanizowanych folii łączonych na klej EP-95 Splicing Cement uszczelniaj można nałożyć najwcześniej po 2 godzinach od sklejenia. Krawędzie połączeń z taśmami obróbkowymi Elastoform można zabezpieczyć bezpośrednio po ich wykonaniu.
* Parametry ogólne. Typowe parametry i właściwości określone na podstawie testów próbek, nie muszą być identyczne dla wszystkich wyprodukowanych opakowań. Podane wartości należy traktować jako wytyczne ogólne.

** Szczegółowe wymogi stosowania zawarte są w odpowiedniej części instrukcji technicznej systemów dachowych Carlisle