DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Karty technologiczne

1. Folia EPDM Sure-Seal Carlisle
2. Taśma klejąca Secur Tape Carlisle
3. Taśma obrókowa PS Elastoform
4. Środek gruntujący HP-250
5. Klej Bonding Adhesive Carlisle
6. Klej Bonding Adhesive wodny Carlisle
7. Taśma montażowa RUSS Carlisle
8. Uszczelniacz Lap Sealant Carlisle
9. Gotowa obróbka rurowa
10. Masa zalewowa Pourable Sealer
11. Klej Splicing Cement
12. Zmywacz Splice Cleaner
13. Zmywacz Weathered Cleaner
14. Kładka chodnikowa


MASA ZALEWOWA POURABLE SEALER CARLISLE

OPIS

Masa zalewowa Pourable Sealer jest dwu składnikową, nie zawierającą rozpuszczalników masą poliuretanową, przeznaczoną do stosowania w systemach Sure-Seal i Sure-White Carlisle. Materiał ten zapewnia długotrwałe i elastyczne uszczelnienie przebić o niewielkich rozmiarach lub nietypowych kształtach. Może być także stosowana do przyklejania do powierzchni dachów podstawek instalacji odgromowych lub stojaków na kable leżące na dachu, w systemach dachowych Sure-Seal i Sure-White EPDM.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI*

Kolor: czarny
Wytrzymałość na rozciąganie 210 psi
Twardość (Shore A) 30
Punkt zapłonu: -46°C
Ciężar objętościowy: 1.23 kg/litr
Składniki stałe: 100%
Czas użycia po zmieszaniu: do 30.0 min.
Opakowanie: składnik A - puszka 3.8 l

składnik B - puszka 0.5 l
Temperatura wybuchu: składnik A - 254°C

składnik B - 104°C
Okres przydatności do użycia: 1 rok

UWAGI
 1. Przed użyciem należy zapoznać się z danymi MSDS materiału (Material Safety Data Sheet).
 2. Nie wolno wdychać oparów. Puszkę z masą zalewową należy zamykać w trakcie przerw roboczych. Należy dbać o właściwą wentylację. W przypadku wdychania oparów należy wyjść na świeże powietrze. Przy problemach z oddychaniem należy podać tlen i skontaktować się z lekarzem.
 3. W przypadku dławienia nie wolno prowokować wymiotów i należy natychmiast wezwać lekarza.
 4. Unikać kontaktu z oczami. Zaleca się stosowanie okularów ochronnych. Przy zabrudzeniu oka masą należy je płukać przez 15 minut bieżącą wodą a następnie skontaktować się z lekarzem.
 5. Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku zabrudzenia ręce należy dokładnie umyć wodą z mydłem. W celu ochrony rąk należy stosować chemoodporne rękawice ochronne (gumowane).
 6. Nie wolno rozcieńczać masy zalewowej. Rozcieńczanie spowoduje utratę parametrów materiału.
 7. Okres przydatności do użycia odnosi się do materiału w nieotartych puszkach w temperaturze pomiędzy 15°C a 26°C. Przy składowaniu w niższych temperaturach przed użyciem materiał należy ogrzać do temperatury pokojowej.
 8. Zużycie jest uzależnione od wielkości obrabianego elementu.
 9. Należy unikać kontaktu materiału z innymi podłożami niż EPDM. Masa może powodować powstawanie odbarwień.
 10. PRODUKT NALEŻY PRZECHOWYWAĆ BEZ DOSTĘPU DLA DZIECI.
MIESZANIE

Składnik B należy wlać do puszki ze składnikiem A i dokładnie mieszać mieszadłem mechanicznym przez minimum 5 minut, aż mieszanka osiągnie jednorodny kolor.

Uwaga:

 • Po wymieszaniu czas przydatności gotowej mieszani nie przekracza 30 minut.
 • W puszce ze składnikiem B (mniejszej) może panować podciśnienie. Należy otwierać ją ostrożnie.

  STOSOWANIE**

  1.      Folię Sure-Seal lub Sure-White należy ułożyć jak najbliżej obrabianego elementu, aby zapobiec wyciekaniu masy zalewowej.

  2.      Należy umieścić i obrobić skrzynkę zalewową zgodnie z instrukcją techniczną Carlisle. Minimalna grubość masy zalewowej to 50.0 mm. Minimalna odległość od obrabianego elementu do ścianki skrzynki zalewowej to 25.0 mm.

  3.      Wszystkie matowe powierzchnie należy przemyć zmywaczem, a następnie wlać do skrzynki wymieszaną masą zalewową do takiego poziomy, aby nie dochodziło do tworzenia się zastoin wody w skrzynce.

  Uwaga: masa zalewowa Pourable Sealer dostępna jest tylko w kolorze czarnym. Należy zachować szczególną uwagę przy stosowaniu go na białej folii Sure-White EPDM, aby jej nie pobrudzić co zmniejszy jej walory estetyczne.

  * Parametry ogólne. Typowe parametry i właściwości określone na podstawie testów próbek, nie muszą być identyczne dla wszystkich wyprodukowanych opakowań. Podane wartości należy traktować jako wytyczne ogólne.

  ** Szczegółowe wymogi stosowania zawarte są w odpowiedniej części instrukcji technicznej systemów dachowych Carlisle