DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Karty technologiczne

1. Folia EPDM Sure-Seal Carlisle
2. Taśma klejąca Secur Tape Carlisle
3. Taśma obrókowa PS Elastoform
4. Środek gruntujący HP-250
5. Klej Bonding Adhesive Carlisle
6. Klej Bonding Adhesive wodny Carlisle
7. Taśma montażowa RUSS Carlisle
8. Uszczelniacz Lap Sealant Carlisle
9. Gotowa obróbka rurowa
10. Masa zalewowa Pourable Sealer
11. Klej Splicing Cement
12. Zmywacz Splice Cleaner
13. Zmywacz Weathered Cleaner
14. Kładka chodnikowa


FOLIA SURE-SEAL CARLISLE 1.14 i 1.52 mm SANDARDOWA&FR

OPIS

Folia dachowa Sure-Seal Carlisle o grubościach 1.14 i 1.52 mm wykonana jest z całkowicie zwulkanizowanego dienu monomeru etylenowo-proylenowego EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer (Teropolymer)). Stosuje się ją do wykonywania wszelkiego typu hydroizolacji typu ciężkiego, w tym do jednowarstwowych nowych pokryć dachowych oraz renowacji istniejących systemów dachowych. Folia dostępna jest w arkuszach o szerokości do 15.25 m i długości do 61.0 m. Możliwe jest zamawianie dowolnych pośrednich wymiarów na życzenie klienta. Folia trudnozapalna (FR) jest specjalnie zaprojektowana tak, aby w pełni pochłaniać ciepło z rozproszonych płomieni ognia.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI

Patrz załączona tabela.

UWAGI
  1. Należy przestrzegać wytycznych składowania materiału.
  2. Należy zachować szczególna ostrożność w trakcie chodzenia po mokrej folii, gdyż jej powierzchnia może być śliska.
STOSOWANIE

Folia EPDM Sure-Seal Carlisle, niezbrojona, grubości 1.14 i 1.52 mm może być stosowana jako hydroizolacja typu ciężkiego, w tym do wykonywania pokryć dachowych w systemie pełnego klejenia, balastowym i mocowania mechanicznego z taśmą RUSS.

W systemie pełnego klejenia termoizolacja powinna być mechanicznie mocowana do podłoża. Takie podłoże oraz folia EPDM muszą być pokryte klejem Bonding Adhesive. Po wyschnięciu kleju folię układa dokleja się do izolacji i dociska na całej powierzchni miękka miotłą. Wzajemne połączenie arkuszy wykonuje się za pomocą taśmy klejącej o szerokości 75.0 mm i środka gruntującego HP-250.

W systemie balastowym termoizolacja jest układana luźno na odpowiednim podłożu, następnie na termoizolacji układana jest luźno folia EPDM, na którą układa się balast w minimalnej ilości 50.0 kg/m2. Pomiędzy folią EPDM a warstwą balastu zaleca się ułożenie warstwy przekładkowej z włókniny PE. Wzajemne połączenie arkuszy wykonuje się za pomocą taśmy klejącej o szerokości 75.0 mm i środka gruntującego HP-250.

W systemie mocowania mechanicznego termoizolację mocuje się mechanicznie do podłoża niezależnie od systemu mocowania folii. Na termoizolacji układa się i mocuje taśmy montażowe RUSS w rozstawie uzależnionym od strefy dachu i lokalizacji dachu (siły ssące wiatru). Folię EPDM Sure-Seal dokleja się do taśm montażowych RUSS.

Dokładne wytyczne montażu poszczególnych systemów dachowych znajdują się we właściwych częściach instrukcji technicznej Carlisle.

 Folia Sure-Seal EPDM Carlisle 1.14 i 1.52 mm
Właściwości Metoda testu Wymagania Wartości średnie
1.14 standard 1.52 FR
Tolerancja grubości nominalnej (%) ASTM D 412 ±10 ±10 ±10
Wytrzymałość na rozciąganie, min. (MPa) ASTM D 412 9 11.2 11.2
Wydłużenie przy zerwaniu, min. (%) ASTM D 412 350 520 520
Wytrzymałość na rozerwanie, min. (kN/m) ASTM D 624 30.6 40.3 40.3
Wytrzymałość połączenia fabrycznego, min. ASTM D 816 Do zerwania folii Do zerwania folii Do zerwania folii
Odporność na starzenie termiczne*

Właściwości po 4 tygodniach w temperaturze 116°C

Wytrzymałość na rozciąganie, min. (MPa)

Wydłużenie przy zerwaniu, min. (%)

Wytrzymałość na rozdzieranie, min. (kN/m)

Zmienność wymiarów, max. (%)ASTM D 573

ASTM D 412

ASTM D 412

ASTM D 624

ASTM D 1204

8.3

225

26.3

±1

10.3

310

37.6

-0.4

10.3

310

37.6

-0.4
Odporność na ozon*

ozon w powietrzu przez 168 godzin w 40°C

próbka naprężona w 50%
ASTM D 1149 bez spękań bez spękań bez spękań
Punkt łamliwości, max. (°C) ASTM D 746 -59 -65 -65
Absorpcja wody*

po 7 dniach moczenia w temp. 70°C

zmiana masy, max. (%)
ASTM D 471 +4.0 +2.0 +2.0
Przepuszczalność pary wodnej*

max. (g/m2/dobę)
ASTM E 96 0.1 0.05 0.05
Odporność na UV*

Xenon-arc, całkowity WSP. ekspozycji 7560 kJ/m2 przy promieniowaniu 0.70 W/m2 w temperaturze 80°C
ASTM G 26 bez spękań bez spękań bez spękań
 

* Wszystkie testy przeprowadzono na bazie metody statystycznej, dla zapewnienia jak największej trwałości materiału.