DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Karty technologiczne

1. Folia EPDM Sure-Seal Carlisle
2. Taśma klejąca Secur Tape Carlisle
3. Taśma obrókowa PS Elastoform
4. Środek gruntujący HP-250
5. Klej Bonding Adhesive Carlisle
6. Klej Bonding Adhesive wodny Carlisle
7. Taśma montażowa RUSS Carlisle
8. Uszczelniacz Lap Sealant Carlisle
9. Gotowa obróbka rurowa
10. Masa zalewowa Pourable Sealer
11. Klej Splicing Cement
12. Zmywacz Splice Cleaner
13. Zmywacz Weathered Cleaner
14. Kładka chodnikowa


TAŚMA KLEJĄCA SURE-SEAL SECUR TAPE

OPIS

Taśma klejąca Secur Tape produkowana jest z gumy syntetycznej i służy do wykonywania wzajemnych połączeń arkuszy zwulkanizowanej folii EPDM we wszystkich systemach pokryć dachowych. W szczególnych przypadkach może być stosowana do łączenia zwulkanizowanej folii EPDM z innymi rodzajami folii lub obróbkami blacharskimi. Taśma klejąca zabezpieczona jest folią PE ułatwiającą jej stosowanie. Zapewnia długotrwałe i niezawodne połączenie.
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI

  Szerokość 75,0 mm Szerokość 152,0 mm
Podstawowy składnik: syntetyczna guma
Kolor: czarny
Długość rolki: 30,5 m
Grubość: 0,76 mm
Opakowanie: karton 4 rolki karton 2 rolki
Waga kartonu: 12,0 kg
Okres przydatności do użycia: 1 rok

UWAGI
 1. Przed użyciem należy zapoznać się z danymi MSDS materiału (Material Safety Data Sheet).
 2. Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku zabrudzenia ręce należy dokładnie umyć wodą z mydłem.
 3. Składowanie materiału w temperaturze przekraczającej 32°C może wydanie skrócić okres przydatności materiału do użycia.
 4. W czasie gorącej letniej pogody taśmę klejącą zaleca się przechowywać w oryginalnym kartonie lub zacienionym miejscu i wyjmować tylko bezpośrednio przed użyciem.
 5. Przechowywanie i stosowanie taśmy klejącej w temperaturze poniżej 4°C spowoduje wydatne obniżenie właściwości klejących, a w ekstremalnym przypadku całkowity ich brak. Noc przed użyciem taśma powinna być składowana w temperaturze powyżej 15°C. Na dachu należy przechowywać ją w tzw. "termosach", co pozwoli jej zachować temperaturę powyżej 4°C.
 6. Taśma klejąca powinna być składowana w suchym pomieszczeniu.
 7. W trakcie wysychania środka gruntującego na zagruntowanej powierzchni może dojść do wykraplania się wody. Sytuacja taka może nastąpić przy wysokiej wilgotności powietrza i temperaturze bliskiej 0°C. Należy wówczas natychmiast przerwać nanoszenie środka gruntującego i wklejanie taśmy klejącej, aż do momentu poprawienia się warunków atmosferycznych.
 8. TAŚMĘ KLEJĄCĄ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ BEZ DOSTĘPU DLA DZIECI.
STOSOWANIE*
 1. Wszelkie zanieczyszczenia powierzchni należy zmieść lub w razie konieczności zmyć wodą.
a.      Nadmiar talku można usunąć szczotką lub suchą packą do gruntowania.

b.      Jeżeli folia jest silnie zabrudzona, konieczne może być jej uprzednie umycie wodą z detergentem.
 1. Na dolnym arkuszu folii wzdłuż krawędzi zakładu należy zaznaczyć linię znacznikową markerem wodoodpornym, a górny arkusz folii odwijamy tak, aby nie odsłonić podłoża.
 2.  Nakładanie środka gruntującego HP-250:
a.      Standardowa folia Sure-Seal EPDM - środek gruntujący należy nakładać na powierzchnię folii za pomocą specjalnej packi do gruntowania kolistym ruchami, dociskając packę do powierzchni, nakładając jednorodną cienką warstwę. Prawidłowo nałożony grunt powinien mieć jednakowy kolor na całej powierzchni, bez zacieków i pęcherzy.

b.      Folia fabrycznie oczyszczona Sure-Seal EPDM - środek gruntujący należy nałożyć wałkiem malarskim z krótkim włosem. Prawidłowo nałożony grunt powinien mieć jednakowy kolor na całej powierzchni, bez zacieków i pęcherzy.
 1. Środek gruntujący należy pozostawić do wyschnięcia do momentu, gdy nie będzie już brudził palca przy dotyku.
 2. Rozwijamy z rolki 1,0 mb taśmy klejącej, układamy wzdłuż zaznaczonej uprzednio linii i doklejamy do arkusza folii delikatnie dociskając ręką. W ten sposób postępujemy na całej długości połączenia. Taśmę klejącą łączy się na wzajemny zakład o szerokości min. 2,5 cm. Zamykamy górną zakładkę na folię polietylenową chroniącą taśmę i sprawdzamy czy na całej długości połączenia taśma wystaje minimum na 3,0 mm poza krawędź górnego arkusza. Ponad połączeniami fabrycznymi folii EPDM musi znajdować się ciągły kawałek taśmy klejącej bez zakładów.
 3. Następnie dociskamy taśmę do podłoża stalowym lub silikonowym wałkiem dociskowym o szerokości 50 mm, ruchami prostopadłymi do krawędzi, nie równoległymi.
 4. Usuwamy folię zabezpieczającą taśmę klejącą i dociskamy ręką górny arkusz folii EPDM.
 5. Dociskamy krawędź górnego arkusza stalowym lub silikonowym wałkiem dociskowym o szerokości 50 mm, najpierw ruchami prostopadłymi do krawędzi, następnie nie równoległymi
 6. Wzdłuż krawędzi zakładów taśmy klejącej układamy warstwę uszczelniacza Lap Sealant o szerokości 8.0 mm. Uszczelniacz ten należy także nałożyć na docinanych krawędziach zbrojonej folii EPDM.
 7. Celem zapewnienia sobie prawidłowej adhezji taśmy klejącej w warunkach obniżonych temperatur należy przestrzegać poniższych zasad:
a.      Po wklejeniu taśmy klejącej we właściwym miejscu należy podgrzać ją nagrzewnicą na gorące powietrze.

b.     Następnie należy ją docisnąć wałkiem stalowym lub silikonowym o szerokości 50,0 mm, zanim jej temperatura spadnie poniżej -7°C.

c.      Folię ochraniającą taśmę klejąca usuwamy zgodnie z normalną procedurą.

d.      Przed dociśnięciem połączenia wałkiem górny arkusz folii EPDM podgrzewamy nagrzewnicą na gorące powietrze. Podgrzana folia musi być ciepła w dotyku, ale nie gorąca. Nie wolno przegrzać folii powyżej temperatury 130°C.
 1. Następnie instalujemy w wymaganych miejscach łatki z taśmy obróbkowej PS Elastoform, zgodnie z detalami z instrukcji technicznej.
* Szczegółowe wymogi stosowania zawarte są w odpowiedniej części instrukcji technicznej systemów dachowych Carlisle,