DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Karty technologiczne

1. Folia EPDM Sure-Seal Carlisle
2. Taśma klejąca Secur Tape Carlisle
3. Taśma obrókowa PS Elastoform
4. Środek gruntujący HP-250
5. Klej Bonding Adhesive Carlisle
6. Klej Bonding Adhesive wodny Carlisle
7. Taśma montażowa RUSS Carlisle
8. Uszczelniacz Lap Sealant Carlisle
9. Gotowa obróbka rurowa
10. Masa zalewowa Pourable Sealer
11. Klej Splicing Cement
12. Zmywacz Splice Cleaner
13. Zmywacz Weathered Cleaner
14. Kładka chodnikowa


KLEJ SURE-SEAL 90-8-30A BONDING ADHESIVE CARLISLE

OPIS

Klej Bonding Adhesive jest wysoko wytrzymałym klejem kontaktowym na bazie rozpuszczalników, który służy do szybkiego klejenia zwulkanizowanych taśm obróbkowych i folii EPDM do różnorodnych podłoży. Jest klejem na bazie syntetycznej gumy, zaprojektowanym do nakładania wałkiem malarskim z włosami o długości 13,0 mm, z odpowiednio długim czasem lepkości umożliwiającym jednorazowe klejenie dużych powierzchni. Klej Sure-Seal 90-8-30A Bonding Adhesive przeznaczy jest do klejenia systemowych materiałów i folii Sure-Seal EPDM (czarna), Sure-White EPDM (biało-czarna) folii butylowych i Epichlorydynowych do różnorodnych podłoży.
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI*

Podstawowy składnik: syntetyczna guma
Kolor: żółty
Składniki stałe: 20%
Punkt zapłonu: -20°C (zamknięte wiadro)
Lepkość płynu: 3200
VOC (składniki lotne): 660 g/litr
Ciężar objętościowy: 0,85 kg/litr
Opakowanie: wiadro 19,0 litrów (5 GAL)
Okres przydatności do użycia: 1 rok

UWAGI
 1. Przed użyciem należy zapoznać się z danymi MSDS materiału (Material Safety Data Sheet).
 2. Klej Bonding Adhesive jest łatwo zapalny. Zawiera w swym składzie pochodne ropy naftowej, które mogą ulec zapłonowi w wysokiej temperaturze, przy kontakcie z ogniem lub iskrami. Należy go przechowywać i stosować z dala od źródła wysokiej temperatury, ognia i iskier. Nie wolno palić w trakcie jego stosowania. Kleju nie wolno stosować w zamkniętych i słabo wentylowanych pomieszczeniach. Odparowujące składniki lotne są cięższe od powietrza i mogą gromadzić się przy podłodze zwiększając ryzyko wybuchu. W czasie transportu na opakowaniu należy umieścić czerwoną ostrzegawczą naklejkę.
 3. Nie wolno wdychać oparów. Wiadro z klejem należy zamykać w trakcie przerw roboczych. Należy dbać o właściwą wentylację. W przypadku wdychania oparów należy wyjść na świeże powietrze. Przy problemach z oddychaniem należy podać tlen i skontaktować się z lekarzem. W czasie nakładania kleju należy unikać wyziewów pyłu z wentylatorów. Nie wolno otwierać i mieszać kleju przy czerpniach powietrza. Po zakończeniu prac wiadro z klejem należy dokładnie zamknąć, a w razie potrzeby uszczelnić.
 4. W przypadku dławienia nie wolno prowokować wymiotów i należy natychmiast wezwać lekarza.
 5. Unikać kontaktu z oczami. Zaleca się stosowanie okularów ochronnych. Przy zabrudzeniu oka klejem należy je płukać przez 15 minut bieżącą wodą a następnie skontaktować się z lekarzem.
 6. Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku zabrudzenia ręce należy dokładnie umyć wodą z mydłem. W celu ochrony rąk należy stosować odpowiednie rękawice ochronne (gumowane).
 7. Nie wolno rozcieńczać kleju Bonding Adhesive. Zbyt rzadki lub galaretowaty klej należy wyrzucić.
 8. Składowanie materiału w temperaturze przekraczającej 32°C może wydanie skrócić okres przydatności kleju do użycia. Zaleca się składowanie w temperaturach poniżej 15°C, i podgrzanie do temperatury pokojowej przed użyciem.
 9. Materiał jest wrażliwy na wilgoć w powietrzu. Otwarte wiadro kleju należy zużyć w ciągu 48 godzin. Później klej może zacząć gęstnieć, co może utrudnić lub uniemożliwić kontrolowanie grubości nakładanego kleju. W trakcie upałów nie wolno pozostawiać na zbyt długo otwartego wiadra. Przy obniżonych temperaturach klej należy składować w temperaturze pokojowej przed użyciem. W trakcie stosowania klej należy mieszać od czasu do czasu.
 10. Wydajność kleju jest uzależniona od rodzaju podłoża i warunków panujących na budowie.
 11. KLEJ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ BEZ DOSTĘPU DLA DZIECI.
MIESZANIE

Należy mieszać minimum 5 minut, do rozpuszczenia osiadłych składników i uzyskania jednorodnego koloru.

WYDAJNOŚĆ

Wydajność kleju Sure-Seal 90-8-30A Bonding Adhesive to około 1,5 m2 z 1 litra (obie powierzchnie). Dla porowatych powierzchni zużycie kleju może ulec zwiększeniu.

NAKŁADANIE**
 1. Powierzchnia na którą nakładamy klej powinna być czysta, sucha, gładka, bez dziur i ostrych krawędzi, bez obcych zanieczyszczeń, oleju i smarów. Zagłębienia większe niż 6 mm powinny być wyrównane zaprawą lub szpachlą żywiczną. Zanieczyszczenia o ostrych krawędziach należy zamieść lub odkurzyć.
 2. Po dokładnym wymieszaniu (przez minimum 5 minut) klej należy nałożyć na podłoże i folię za pomocą wałka malarskiego o szerokości 230 mm z włosami o długości 13 mm. Klej należy nakładać ciągłą warstwą, bez kałuż i zacieków. Przed sklejeniem należy odczekać od 5 do 50 minut. Klej musi wyschnąć do momentu aż nie będzie się odrywał od powierzchni i brudził palca. Powierzchnia na którą spadnie deszcz należy pozostawić do wyschnięcia, a następnie ponownie nałożyć na nią klej. Nie wolno nakładać kleju Bonding Adhesive na powierzchnie wzajemnego klejenia arkuszy folii EPDM.
 3. Folię należy dokleić do podłoża unikając tworzenia się pęcherzy i fałd. Następnie niezwłocznie docisnąć za pomocą twardej szczotki lub czystym wałkiem malarskim. Czasami mogą się tworzyć pęcherze na powierzchni, które zwykle zanikają samoczynnie po kilku dniach. Nie należy ponownie dociskać powstających pęcherzy w celu ich usunięcia.
* Parametry ogólne. Typowe parametry i właściwości określone na podstawie testów próbek, nie muszą być identyczne dla wszystkich wyprodukowanych opakowań. Podane wartości należy traktować jako wytyczne ogólne.

** Szczegółowe wymogi stosowania zawarte są w odpowiedniej części instrukcji technicznej systemów dachowych Carlisle,