DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Karty technologiczne

1. Folia EPDM Sure-Seal Carlisle
2. Taśma klejąca Secur Tape Carlisle
3. Taśma obrókowa PS Elastoform
4. Środek gruntujący HP-250
5. Klej Bonding Adhesive Carlisle
6. Klej Bonding Adhesive wodny Carlisle
7. Taśma montażowa RUSS Carlisle
8. Uszczelniacz Lap Sealant Carlisle
9. Gotowa obróbka rurowa
10. Masa zalewowa Pourable Sealer
11. Klej Splicing Cement
12. Zmywacz Splice Cleaner
13. Zmywacz Weathered Cleaner
14. Kładka chodnikowa


TAŚMA OBRÓBKOWA SURE-SEAL PRESSURE-SENSITIVE ELASTOFORM

OPIS

Taśma obróbkowa Sure-Seal Pressure-Sensitive (PS) Elastoform Carlisle jest niezwulkanizowaną czarną folią EPDM o grubości 1,5 mm z fabrycznie przylaminowaną taśma klejąca o grubości 0,9 mm. Dostępna jest w rolkach o szerokości 15.2 cm i długości 30,5 m oraz szerokościach 23.0 i 30.5 cm i długości 15,25 m. Taśma ta jest wysoce plastyczna i doskonale dopasowuje się do nieregularnych kształtów i powierzchni. Jest łatwo klejąca, i służy do obróbek przebić rurowych, narożników, wpustów oraz wszelkich nieregularnych elementów dachu.


PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI*
Podstawowy składnik:   taśma obróbkowa - EPDM

taśma klejąca - syntetyczna guma
Kolor:   czarny
Składniki stałe:   100%
Wytrzymałość na rozciąganie   0.7 Mpa niezwulkanizoway
Odporność na ozon   brak spękań
Ekspozycja na ozon 100 pphm w czasie 168 godzin i temp. 40°C
Punkt zapłonu:   -45°C
Nominalna grubość:   2.4 mm
Nominalna szerokość:   folia: 15.2, 23.0 i 30.5 cm

taśma klejąca: 15.7, 23.5 i 31.0 cm
Waga netto jednej rolki:   15.2 cm - 5.0 kg

23.0 cm - 7.5 kg

30.5 cm - 10.0 kg
Opakowanie:   15.2cm - dwie rolki w kartonie

23.0 i 30.5 cm - jedna rolka w kartonie
Okres przydatności do użycia:   9 miesięcy

UWAGI
 1. Przed użyciem należy zapoznać się z danymi MSDS materiału (Material Safety Data Sheet).
 2. Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku zabrudzenia ręce należy dokładnie umyć wodą z mydłem.
 3. Składowanie materiału w temperaturze przekraczającej 32°C może wydanie skrócić okres przydatności materiału do użycia.
 4. W czasie gorącej letniej pogody taśmę PS Elastoform zaleca się przechowywać w oryginalnym kartonie lub zacienionym miejscu i wyjmować tylko bezpośrednio przed użyciem.
 5. Przechowywanie i stosowanie taśmy w temperaturze poniżej 4°C spowoduje wydatne obniżenie właściwości klejących, a w ekstremalnym przypadku całkowity ich brak. Noc przed użyciem taśma obróbkowa PS Elastoform powinna być składowana w temperaturze powyżej 15°C. Na dachu należy przechowywać ją w tzw. "termosach", co pozwoli jej zachować temperaturę powyżej 4°C.
 6. Taśma obróbkowa PS Elastoform powinna być składowana w suchym pomieszczeniu.
 7. W trakcie wysychania środka gruntującego na zagruntowanej powierzchni może dojść do wykraplania się wody. Sytuacja taka może nastąpić przy wysokiej wilgotności powietrza i temperaturze bliskiej 0°C. Należy wówczas natychmiast przerwać nanoszenie środka gruntującego i przyklejanie taśmy obróbkowej, aż do momentu poprawienia się warunków atmosferycznych.
 8. Nie wolno dopuścić do kontaktu taśmy obróbkowej PS Elastoform z produktami ropopochodnymi, olejami, smarami, itp.
 9. PRODUKT NALEŻY PRZECHOWYWAĆ BEZ DOSTĘPU DLA DZIECI.
STOSOWANIE**
 1. Powierzchnia na którą naklejamy taśmę obróbkową powinna być oczyszczona i osuszona za pomocą szmatki bawełnianej. Jeżeli jest to konieczne powierzchnię należy umyć ciepłą wodą z mydłem a następnie zmyć czystą wodą. Zabieg ten należy przeprowadzić dla folii EPDM wyeksponowanej przez kilka tygodni na warunki atmosferyczne.
 2.  Nakładanie środka gruntującego HP-250:
a.      Standardowa folia Sure-Seal EPDM - środek gruntujący należy nakładać na powierzchnię folii za pomocą specjalnej packi do gruntowania kolistym ruchami, dociskając packę do powierzchni, nakładając jednorodną cienką warstwę. Prawidłowo nałożony grunt powinien mieć jednakowy kolor na całej powierzchni, bez zacieków i pęcherzy.

b.     Folia fabrycznie oczyszczona Sure-Seal EPDM - środek gruntujący należy nałożyć wałkiem malarskim z krótkim włosem. Prawidłowo nałożony grunt powinien mieć jednakowy kolor na całej powierzchni, bez zacieków i pęcherzy.
 1. Powierzchnia do której ma być doklejona taśma obróbkowa PS Elastoform musi być czysta. Taśma klejąca przylaminowana do taśmy obróbkowej nie przyklei się w sposób trwały do zakurzonej powierzchni. Wszelkie zanieczyszczenia powierzchni mają ogromne znaczenie dla trwałości połączenia.
 2. Taśmę obróbkową należy przykleić natychmiast po wyschnięciu środka gruntującego, aby zapobiec zanieczyszczeniu zagruntowanej powierzchni i uniknąć obniżonej lepkości przy niskich temperaturach.
 3. Po umieszczeniu taśmy we właściwym miejscu zrywamy przeźroczystą ochronną folię polietylenową i doklejamy ją do podłoża delikatnie dociskając ją ręką.
 4. Natychmiast po doklejeniu dociskamy taśmę do podłoża stalowym wałkiem dociskowym o szerokości 50 mm, ruchami prostopadłymi do krawędzi, nie równoległymi.
 5. Wzdłuż krawędzi taśmy obróbkowej układamy warstwę uszczelniacza Lap Sealant o szerokości 8.0 mm. Do układania stosujemy ręczną wyciskarkę (tzw. pistolet) z nałożoną na końcówkę plastikową nakładką dołączoną do kartonu z uszczelniaczem. Najwyższy punkt profilowanej przez nakładkę warstwy uszczelniacza musi znajdować się na krawędzi taśmy obróbkowej.
a.      Nakładanie uszczelniacza należy przeprowadzić bezpośrednio po wklejeniu taśmy i dociśnięciu jej wałkiem.

b.     Przy szerokości 8.0 mm paska uszczelniacza z jednej tuby należy zabezpieczyć około 7.0 mb krawędzi taśmy obróbkowej.
 1. W przypadku gdy temperatura powietrza jest niższa od 4°C celem zapewnienia właściwego sklejenia taśmy obróbkowej z podłożem, po doklejeniu taśmę należy podgrzać nagrzewnica na gorące powietrze, a następnie docisnąć wałkiem.
 2. Produkowana przez firmę Carlisle taśma obróbkowa PS Elastoform jest stosowana w wielu systemach dachowych do obróbki najróżnorodniejszych przebić i nietypowych kształtów dachu. Każdy z możliwych przypadków zastosowania tej taśmy jest opisany w odpowiedniej instrukcji technicznej.
* Parametry ogólne. Typowe parametry i właściwości określone na podstawie testów próbek, nie muszą być identyczne dla wszystkich wyprodukowanych opakowań. Podane wartości należy traktować jako wytyczne ogólne.

** Szczegółowe wymogi stosowania zawarte są w odpowiedniej części instrukcji technicznej systemów dachowych Carlisle,