DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Karty technologiczne

1. Folia EPDM Sure-Seal Carlisle
2. Taśma klejąca Secur Tape Carlisle
3. Taśma obrókowa PS Elastoform
4. Środek gruntujący HP-250
5. Klej Bonding Adhesive Carlisle
6. Klej Bonding Adhesive wodny Carlisle
7. Taśma montażowa RUSS Carlisle
8. Uszczelniacz Lap Sealant Carlisle
9. Gotowa obróbka rurowa
10. Masa zalewowa Pourable Sealer
11. Klej Splicing Cement
12. Zmywacz Splice Cleaner
13. Zmywacz Weathered Cleaner
14. Kładka chodnikowa


KLEJ SURE-SEAL/SURE-WHITE SPLICDING CEMENTS CARLISLE

OPIS

Klej Splicing Cement jest wysoko wytrzymałym klejem kontaktowym na bazie rozpuszczalników, który służy do klejenia zwulkanizowanych taśm obróbkowych i zakładów zwulkanizowanej folii EPDM.

Jest klejem na bazie syntetycznej gumy, zaprojektowanym do nakładania wałkiem malarskim z włosami o długości 13,0 mm lub pędzlem malarskim o grubości 13,0 mm, z odpowiednio długim czasem lepkości umożliwiającym jednorazowe klejenie dużych powierzchni.PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI*

  Sure-Seal Sure-White
Podstawowy składnik:

Syntetyczna guma

Kolor: czarny biały
Składniki stałe: 30% 28%
Punkt zapłonu: -13°C (zamknięta puszka) -13°C (zamknięta puszka)
Lepkość płynu 3800 3500
Waga puszki 3,8 l 3,4 kg 3,3 kg
Opakowanie Karton 6 puszek 3,8 l

Wiadro 19,0 l
Karton 6 puszek 3,8 l
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy 9 miesięcy
VOC (składniki lotne): 623 gramy/litr 659 gramów/litr

UWAGI
 1. Przed użyciem należy zapoznać się z danymi MSDS materiału (Material Safety Data Sheet).
 2. Klej Splicing Cement jest łatwo zapalny. Zawiera w swym składzie pochodne ropy naftowej, które mogą ulec zapłonowi w wysokiej temperaturze, przy kontakcie z ogniem lub iskrami. Należy go przechowywać i stosować z dala od źródła wysokiej temperatury, ognia i iskier. Nie wolno palić w trakcie jego stosowania. Kleju nie wolno stosować w zamkniętych i słabo wentylowanych pomieszczeniach. Odparowujące składniki lotne są cięższe od powietrza i mogą gromadzić się przy podłodze zwiększając ryzyko wybuchu. W czasie transportu na opakowaniu należy umieścić czerwoną ostrzegawczą naklejkę.
 3. Nie wolno wdychać oparów. Wiadro z klejem należy zamykać w trakcie przerw roboczych. Należy dbać o właściwą wentylację. W przypadku wdychania oparów należy wyjść na świeże powietrze. Przy problemach z oddychaniem należy podać tlen i skontaktować się z lekarzem.
 4. W przypadku dławienia nie wolno prowokować wymiotów i należy natychmiast wezwać lekarza.
 5. Unikać kontaktu z oczami. Zaleca się stosowanie okularów ochronnych. Przy zabrudzeniu oka klejem należy je płukać przez 15 minut bieżącą wodą a następnie skontaktować się z lekarzem.
 6. Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku zabrudzenia ręce należy dokładnie umyć wodą z mydłem. W celu ochrony rąk należy stosować odpowiednie rękawice ochronne (gumowane).
 7. Nie wolno rozcieńczać kleju Splicing Cement. Zbyt rzadki lub galaretowaty klej należy wyrzucić.
 8. Składowanie materiału w temperaturze przekraczającej 32°C może wydanie skrócić okres przydatności kleju do użycia. Zaleca się składowanie w temperaturach poniżej 15°C, i podgrzanie do temperatury pokojowej przed użyciem.
 9. Otwartą puszkę kleju należy zużyć w ciągu 48 godzin. Później klej może zacząć gęstnieć, co może utrudnić lub uniemożliwić kontrolowanie grubości nakładanego kleju.
 10. Wydajność kleju jest uzależniona od rodzaju podłoża i warunków panujących na budowie.
 11. KLEJ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ BEZ DOSTĘPU DLA DZIECI.
WYDAJNOŚĆ

Szerokość paska kleju

(suma obu klejonych powierzchni)
Ilość mb z jednej puszki (3,8 l)
200,0 mm 46,0 mb
250,0 mm 37,0 mb
300,0 mm 30,0 mb
350,0 mm 26,0 mb

NAKŁADANIE**

1.      Należy dokładnie wymieszać zawartość puszki przez minimum 5,0 minut, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Na ściankach i dnie puszki nie może pozostać żaden osad.

2.      Powierzchnię folii na którą nakładamy klej należy zmyć czystą packą do gruntowania nasączoną zmywaczem Weathered Membrane Cleaner, do otrzymania czystej i jednorodnej w kolorze powierzchni. Należy używać chemoodpornych rękawic gumowych.

3.      Po dokładnym wymieszaniu (przez minimum 5 minut) klej należy nałożyć na folię za pomocą wałka z włosami o długości 13 mm. Klej należy nakładać ciągłą jednorodną warstwą, bez kałuż i zacieków. W narożnikach do nakładania kleju najlepiej użyć płaskiego pędzla o grubości 13,0 mm.

4.      Przed sklejeniem pomalowanych powierzchni należy skontrolować czy klej odpowiedni wysechł. Powierzchnia nie może brudzić palca w dotyku, i klej nie może przemieszczać się pod przesuwającym się palcem. Nie wolno dopuścić do wyschnięcia kleju, gdyż traci on wówczas swą lepkość.

5.      Nakładamy na siebie klejone powierzchnie tak, aby nie tworzyły się fałdy lub pęcherze.

6.      Dociskamy klejenie delikatnie ręką do otrzymania pełnego przylegania klejonych powierzchni.

7.      Następnie całą klejoną powierzchnię dociskamy stalowym wałkiem dociskowym.

8.      Uszczelniacz Lap Sealant nakładamy zgodnie z wytycznymi technicznymi Carlisle.

* Parametry ogólne. Typowe parametry i właściwości określone na podstawie testów próbek, nie muszą być identyczne dla wszystkich wyprodukowanych opakowań. Podane wartości należy traktować jako wytyczne ogólne.

** Szczegółowe wymogi stosowania zawarte są w odpowiedniej części instrukcji technicznej systemów dachowych Carlisle,