DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Karty technologiczne

1. Folia EPDM Sure-Seal Carlisle
2. Taśma klejąca Secur Tape Carlisle
3. Taśma obrókowa PS Elastoform
4. Środek gruntujący HP-250
5. Klej Bonding Adhesive Carlisle
6. Klej Bonding Adhesive wodny Carlisle
7. Taśma montażowa RUSS Carlisle
8. Uszczelniacz Lap Sealant Carlisle
9. Gotowa obróbka rurowa
10. Masa zalewowa Pourable Sealer
11. Klej Splicing Cement
12. Zmywacz Splice Cleaner
13. Zmywacz Weathered Cleaner
14. Kładka chodnikowa


ZMYWACZ SURE-SEAL/SURE-WHITE SPLICE CLEANER CARLISLE

OPIS

Zmywacz Splice Cleaner jest rozpuszczalnikiem używanym łącznie z klejem Sure-Seal/Sure-White Splicing Cement, taśmą klejącą i uszczelniaczem Lap Sealant. Głównym przeznaczeniem tego zmywacza jest zapewnienie czystej powierzchni przed nałożeniem kleju Splicing Cement i uszczelniacza Lap Sealant.

1. Sure-Seal Splice Cleaner jest używany łącznie z klejem Sure-Seal Splicing Cement i Sure-Seal Lap Sealant


PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI*

Kolor:   przezroczysty
Punkt zapłonu:   13°C
Rozpuszczalność w wodzie:   niemożliwa
Temperatura wrzenia:   119°C
Opakowanie:   Wiadro 19,0 litra (5 GAL)
Okres przydatności do użycia:   10 lat

UWAGI
  1. Przed użyciem należy zapoznać się z danymi MSDS materiału (Material Safety Data Sheet).
  2. UWAGA! Płyn szkodliwy przy spożyciu. Łatwopalny. Może wpływać drażniąco na skórę i oczy.
  3. Po kontakcie ze zmywaczem ręce należy dokładnie umyć wodą z mydłem. Należy unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Zaleca się używanie chemoodpornych rękawic gumowych i okularów ochronnych. Należy go przechowywać i stosować z dala od źródła wysokiej temperatury, ognia i iskier. Nie wolno palić w trakcie jego stosowania. Pojemnik należy zamykać gdy nie jest używany.
  4. W przypadku dławienia nie wolno prowokować wymiotów i należy natychmiast wezwać lekarza. Przy kontakcie z oczami należy je przemywać pod bieżącą wodą przez 15 minut.
  5. W przypadku pożaru należy gasić tak samo jak benzynę. Należy stosować odpowiednie gaśnice proszkowe lub pianowe. Nie wolno gasić wodą, co może doprowadzić do rozprzestrzeniania się ognia.
  6. PRODUKT NALEŻY PRZECHOWYWAĆ BEZ DOSTĘPU DLA DZIECI.
WYDAJNOŚĆ

Wydajność uzależniona jest od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni, rodzaju zanieczyszczeń i warunków atmosferycznych. Średnia wydajność to 30,0 m2 z jednego litra.

* Parametry ogólne. Typowe parametry i właściwości określone na podstawie testów próbek, nie muszą być identyczne dla wszystkich wyprodukowanych opakowań. Podane wartości należy traktować jako wytyczne ogólne.