DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Karty technologiczne

1. Folia EPDM Sure-Seal Carlisle
2. Taśma klejąca Secur Tape Carlisle
3. Taśma obrókowa PS Elastoform
4. Środek gruntujący HP-250
5. Klej Bonding Adhesive Carlisle
6. Klej Bonding Adhesive wodny Carlisle
7. Taśma montażowa RUSS Carlisle
8. Uszczelniacz Lap Sealant Carlisle
9. Gotowa obróbka rurowa
10. Masa zalewowa Pourable Sealer
11. Klej Splicing Cement
12. Zmywacz Splice Cleaner
13. Zmywacz Weathered Cleaner
14. Kładka chodnikowa


KLEJ NA BAZIE WODNEJ 120 BONDING ADHESIVE CARLISLE

OPIS

Klej na bazie wodnej Bonding Adhesive jest wytrzymałym niskociśnieniowym klejem wodnym. Przeznaczony jest do jednostronnego klejenia na mokro folii Sure-Seal, Sure-White i Sure-Weld FleeceBack (z fabrycznie laminowaną od spodu włókniną) oraz jako klej kontaktowy nanoszony na obie klejone powierzchnie dla standardowych folii.
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI*

Podstawowy składnik: akryl
Kolor: biały
Składniki stałe: 62,5%
Punkt zapłonu: brak
Lepkość płynu: 16000
VOC (składniki lotne): 8 g/litr
Ciężar objętościowy: 1,05 kg/litr
Opakowanie: wiadro 19,0 litrów (5 GAL)
Okres przydatności do użycia: 1 rok

UWAGI
 1. Przed użyciem należy zapoznać się z danymi MSDS materiału (Material Safety Data Sheet).
 2. Wiadro z klejem należy zamykać w trakcie przerw roboczych. Należy dbać o właściwą wentylację. W przypadku wdychania oparów należy wyjść na świeże powietrze.
 3. W przypadku dławienia nie wolno prowokować wymiotów i należy natychmiast wezwać lekarza.
 4. Unikać kontaktu z oczami. Zaleca się stosowanie okularów ochronnych. Przy zabrudzeniu oka klejem należy je płukać przez 15 minut bieżącą wodą a następnie skontaktować się z lekarzem.
 5. Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku zabrudzenia ręce należy dokładnie umyć wodą z mydłem.
 6. Składowanie materiału w temperaturze przekraczającej 32°C może wydanie skrócić okres przydatności kleju do użycia. Nie wolno dopuścić do zamarznięcia kleju. Nie zaleca się składowania w temperaturach poniżej 5°C.
 7. Nie wolno rozcieńczać wodnego kleju 120 Bonding Adhesive. Rozcieńczanie pogarsza właściwości klejące i może doprowadzić do skoagulowania.
 8. Klej został zaprojektowany do użycia w temperaturach przekraczających 5°C. Nie wolno stosować jeżeli temperatura może spaść poniżej 0°C przed wyschnięciem kleju.
 9. Otwarte wiadro kleju należy zużyć w ciągu 48 godzin. Na powierzchni kleju może wytworzyć się cienka nierozpuszczalna skorupa. Klej można rozpocząć nakładać po jej usunięciu.
 10. KLEJ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ BEZ DOSTĘPU DLA DZIECI.
WYDAJNOŚĆ

Wydajność kleju wodnego Bonding Adhesive to około 3,0 m2 z 1 litra przy nakładaniu na mokro na jedną powierzchnię dla folii z przylaminowaną włókniną lub dla obu powierzchni dla folii standardowych. Dla porowatych powierzchni zużycie kleju może ulec zwiększeniu.

NAKŁADANIE**
 1. Powierzchnia na którą nakładamy klej powinna być czysta, sucha, gładka, bez dziur i ostrych krawędzi, bez obcych zanieczyszczeń, oleju i smarów. Zagłębienia większe niż 6 mm powinny być wyrównane zaprawą lub szpachlą żywiczną. Zanieczyszczenia o ostrych krawędziach należy zamieść lub odkurzyć.
 2. Klej na bazie wody 120 Bonding Adhesive może być nakładany bezpośrednio na poliizocyjanurat, OSB, drewno, beton, itp. Nie wolno stosować jednostronnego nakładania na mokro na starych pokryciach dachowych.
 3. Klej należy mieszać minimum 5 minut, do rozpuszczenia osiadłych składników i uzyskania jednorodnego koloru.
 4. Klej należy nałożyć na podłoże i folię za pomocą wałka malarskiego o szerokości 230 mm z włosami o długości 13 mm. Klej należy nakładać ciągłą warstwą, bez kałuż i zacieków.
 5. Metody nakładania:
 
Folie z przylaminowaną włókniną (FleeceBACK, metoda klejenia na mokro) - klej na bazie wodnej 120 Bonding Adhesive nakładamy na podłoże i układamy folię na mokry klej. Jeżeli klej zaczyna się robić przezroczysty należy go nałoży ponownie. Ułożona folię należy docisnąć miotłą z miękkim włosem lub docisnąć wałkiem o wadze 50 - 70 kg. Klej wyciśnięty w obszary przyszłego klejenia arkuszy należy usunąć.

Folie z przylaminowaną włókniną (klejenie na płaszczyznach pionowych) - nakładamy klej na przylaminowaną do folii włókninę i pozostawiamy do wyschnięcia. Następnie nakładamy klej na oklejaną powierzchnię i ponownie na włókninę folii i pozostawiamy do wyschnięcia. Doklejamy folię do obróbki, unikając tworzenia się fałd i pęcherzy. Zaraz po doklejeniu dociskamy folię miękką miotłą.

Standardowe folie (klejenie kontaktowe obu powierzchni) - nakładamy klej na podłoże i folię i pozostawiamy do wyschnięcia do momentu, gdy klej nie odrywa się od powierzchni i nie brudzi palca przy dotyku. Doklejamy folię do podłoża, unikając tworzenia się fałd i pęcherzy. Folię dociskamy miękką miotłą. Klej znajdujący się w obszarach przyszłego klejenia arkuszy należy usunąć.

Klej na bazie wodnej 120 Bonding Adhesive może być tylko stosowany w systemach dachowych Carlisle przez autoryzowane firmy wykonawcze.

* Parametry ogólne. Typowe parametry i właściwości określone na podstawie testów próbek, nie muszą być identyczne dla wszystkich wyprodukowanych opakowań. Podane wartości należy traktować jako wytyczne ogólne.

** Szczegółowe wymogi stosowania zawarte są w odpowiedniej części instrukcji technicznej systemów dachowych Carlisle