DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Karty technologiczne

1. Folia EPDM Sure-Seal Carlisle
2. Taśma klejąca Secur Tape Carlisle
3. Taśma obrókowa PS Elastoform
4. Środek gruntujący HP-250
5. Klej Bonding Adhesive Carlisle
6. Klej Bonding Adhesive wodny Carlisle
7. Taśma montażowa RUSS Carlisle
8. Uszczelniacz Lap Sealant Carlisle
9. Gotowa obróbka rurowa
10. Masa zalewowa Pourable Sealer
11. Klej Splicing Cement
12. Zmywacz Splice Cleaner
13. Zmywacz Weathered Cleaner
14. Kładka chodnikowa


ŚRODEK GRUNTUJĄCY HP-250 CARLISLE

OPIS

Środek gruntujący HP-250 jest produktem na bazie rozpuszczalników przeznaczonym do jednoczesnego oczyszczenia i zagruntowania powierzchni folii EPDM Sure-Seal przed wklejeniem taśmy klejącej oraz taśm obróbkowych z fabrycznie przylaminowaną taśmą klejącą. Środek gruntujący HP-250 może być także stosowany w połączeniu z klejem Sure-Seal EP-95 Splicing Cement.
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI*
Podstawowy składnik: syntetyczna guma
Kolor: brązowo oliwkowy
Składniki stałe: 18%
Punkt zapłonu: 4.4°C
Lepkość płynu: 3200
Ciężar objętościowy: 0,9 kg/litr
Opakowanie: puszki 3,8 litra (1 GAL)
Okres przydatności do użycia: 1 rok

UWAGI
 1. Przed użyciem należy zapoznać się z danymi MSDS materiału (Material Safety Data Sheet).
 2. Środek gruntujący HP-250 jest łatwo zapalny. Należy go przechowywać i stosować z dala od źródła wysokiej temperatury, ognia i iskier. Nie wolno palić w trakcie jego stosowania.
 3. Środek gruntujący należy przechowywać w zamkniętej puszce. Wolno go używać w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Nie wolno wdychać oparów. Unikać kontaktu z oczami i skórą.
 4. W trakcie stosowania środka gruntującego należy używać gumowych chemoodpornych rękawiczek.
 5. Zawartość puszki należy dokładnie mieszać w trakcie używania (co 15-20 minut), gdyż zawarte w impregnacie pigmenty mają tendencję do osiadania. Tylko dokładnie wymieszaną zawartość można stosować do gruntowania. Nie wolno go rozcieńczać, gdyż spowoduje to obniżenie parametrów produktu.
 6. Środek gruntujący HP-250 może być stosowany do białej folii EPDM Sure-White oraz innych nie czarnych folii dachowych Carlisle.
 7. Składowanie materiału w temperaturze przekraczającej 32°C może wydanie skrócić okres przydatności kleju do użycia. Zaleca się składowanie w temperaturach poniżej 15°C, i podgrzanie do temperatury pokojowej przed użyciem.
 8. Puszkę ze środkiem gruntującym należy zamykać w trakcie przerw roboczych i chronić przed dostaniem się wilgoci do pojemnika. Przy kontakcie z wilgocią w powietrzu impregnat zaczyna wulkanizować a jego konsystencja przeobrazi się w żel w ciągu kilku dni. Konieczne może być uszczelnienie zamkniętej puszki uszczelką gumową lub silikonem.
 9. W trakcie wysychania środka gruntującego na jego powierzchni może dochodzić do roszenia wody przy temperaturze powietrza zbliżonej do punktu rosy. Jeżeli do tego dojdzie należy natychmiast przerwać nakładanie środka. Kiedy warunki pogodowe ulegną poprawieniu, umożliwiając klejenie, wcześniej zagruntowana powierzchnia musi wyschnąć, a następnie należy ją ponownie zagruntować.
 10. PRODUKT NALEŻY PRZECHOWYWAĆ BEZ DOSTĘPU DLA DZIECI.
MIESZANIE

Należy mieszać minimum 5 minut, do rozpuszczenia osiadłych składników i uzyskania jednorodnego koloru.

WYDAJNOŚĆ

Wydajność środka gruntującego HP-250 to około 6.0 m2 z 1 litra (23.0 m2 z puszki 3,8l) dla standardowej folii Sure-Seal EPDM. Dla fabrycznie oczyszczonej folii Pre-Kleened wydajność wzrasta do 11.0 m2 z 1 litra.

NAKŁADANIE**
 1. Powierzchnię na którą nakładamy środek gruntujący należy zamieść lub zmyć wodą.
  1. Nadmiar talku z powierzchni folii można usunąć suchą packą do nakładania gruntu.
  2. W przypadku silnie zabrudzonej powierzchni konieczne może być zmycie jej zmywaczem Membrane Cleaner, co może mieć miejsce dla folii po kilku tygodniach wyeksponowania na warunki atmosferyczne.
 2. Środek gruntujący należy dokładnie wymieszać do rozpuszczenia się wszystkich osadów z dna puszki.
 3. Nakładanie środka gruntującego HP-250.
a.      Standardowa folia Sure-Seal EPDM - środek gruntujący należy nakładać na powierzchnię folii za pomocą specjalnej packi do gruntowania kolistym ruchami, dociskając packę do powierzchni, nakładając jednorodną cienką warstwę. Prawidłowo nałożony grunt powinien mieć jednakowy kolor na całej powierzchni, bez zacieków i pęcherzy.

b.     Folia fabrycznie oczyszczona Sure-Seal EPDM - środek gruntujący należy nałożyć wałkiem malarskim z krótkim włosem. Prawidłowo nałożony grunt powinien mieć jednakowy kolor na całej powierzchni, bez zacieków i pęcherzy.

UWAGA:

Użycie zwiększonej ilości środka gruntującego nie zwiększy przyczepności taśmy klejącej i taśm obróbkowych Pressure-Sensitive. Należy użyć takiej ilości środka gruntującego aby całkowicie pokryć wymaganą powierzchnię warstwą impregnatu.
 1. Należy pozostawić nałożony środek gruntujący HP-250 do wyschnięcia, tak aby nie brudził czystego palca przy dotyku. Wklejanie taśmy klejącej lub taśm obróbkowych należy rozpocząć jak najszybciej, aby uniknąć ewentualnego zakurzenia się zagruntowanej powierzchni.
 2. Sklejenia lub obróbki należy dokończyć zgodnie z instrukcją techniczną Carlisle.
* Parametry ogólne. Typowe parametry i właściwości określone na podstawie testów próbek, nie muszą być identyczne dla wszystkich wyprodukowanych opakowań. Podane wartości należy traktować jako wytyczne ogólne.

** Szczegółowe wymogi stosowania zawarte są w odpowiedniej części instrukcji technicznej systemów dachowych Carlisle,