DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Karty technologiczne

1. Folia EPDM Sure-Seal Carlisle
2. Taśma klejąca Secur Tape Carlisle
3. Taśma obrókowa PS Elastoform
4. Środek gruntujący HP-250
5. Klej Bonding Adhesive Carlisle
6. Klej Bonding Adhesive wodny Carlisle
7. Taśma montażowa RUSS Carlisle
8. Uszczelniacz Lap Sealant Carlisle
9. Gotowa obróbka rurowa
10. Masa zalewowa Pourable Sealer
11. Klej Splicing Cement
12. Zmywacz Splice Cleaner
13. Zmywacz Weathered Cleaner
14. Kładka chodnikowa


TAŚMA MONTAŻOWA SURE-SEAL PRESSURE-SENSITIVE RUSS CARLISLE

OPIS

Taśma montażowa Sure-Seal PS RUSS jest zwulkanizowaną zbrojoną folia EPDM o grubości 1,14 mm z fabrycznie przylaminowaną taśmą klejącą Secur Tape o grubości 0.9 mm z jednej strony dla szerokości 150.0 mm taśmy lub obu stron dla taśmy o szerokości 230.0 mm.

Taśma montażowa PS RUSS o szerokości 150.0 mm z fabrycznie przylaminowaną taśma klejąca z jednej strony może być mocowana mechanicznie do podłoża w płaszczyźnie pionowej lub poziomej za pomocą łączników teleskopowych, talerzyków metalowych lub listwy dociskowej i łączników szpilkowych.

Używana jest do mocowania mechanicznego folii EPDM SUre-Seal wokół attyk i przebić dachowych we wszystkich systemach dachowych Carlisle. Taśmy RUSS 150.0 mm NIE WOLNO używać do mocowania mechanicznego folii na połaci dachowej.

Taśma montażowa PS RUSS o szerokości 230.0 mm z fabrycznie przylaminowaną taśmą klejącą z obu stron jest przeznaczona do mechanicznego mocowania folii EPDM na połaci dachowej w systemach mocowania mechanicznego.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI*

  PS RUSS 150.0 mm PS RUSS 230.0 mm
Podstawowy składnik:

Folia - syntetyczna guma EPDM

Taśma klejąca - EPDM

Grubość:

Folia EPDM - 1.14 mm

Taśma klejąca - 0.9 mm

Długość rolki:

30,5 m

Szerokość: 150.0 mm 230.0 mm
Opakowanie: karton 2 rolki karton 1 rolka
Waga kartonu: 18.1 kg 13.6 kg
Okres przydatności do użycia: 1 rok

UWAGI
 1. Przed użyciem należy zapoznać się z danymi MSDS materiału (Material Safety Data Sheet).
 2. Taśmę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu.
 3. W trakcie wysychania środka gruntującego na zagruntowanej powierzchni może dojść do wykraplania się wody. Sytuacja taka może nastąpić przy wysokiej wilgotności powietrza i temperaturze bliskiej 0°C. Należy wówczas natychmiast przerwać nanoszenie środka gruntującego i doklejanie do taśmy PS RUSS, aż do momentu poprawienia się warunków atmosferycznych.
 4. Taśma PS RUSS przeznaczona jest do stosowania łącznie z czarną folia Sure-Seal EPDM. W przypadku stosowania jej z białą folią Sure-White EPDM może dojść do odbarwienia powierzchni folii nad taśmą po dłuższym okresie czasu.
 5. Składowanie materiału w temperaturze przekraczającej 32°C może wydanie skrócić okres przydatności materiału do użycia. Przechowywanie i stosowanie taśmy PS RUSS w temperaturze poniżej 4°C spowoduje wydatne obniżenie właściwości klejących, a w ekstremalnym przypadku całkowity ich brak. Noc przed użyciem taśma PS RUSS powinna być składowana w temperaturze powyżej 15°C.
 6. Celem zapewnienia sobie prawidłowej adhezji w warunkach obniżonych temperatur (poniżej 5°C) należy po odparowaniu środka gruntującego HP-250 dokleić folię EPDM do taśmy RUSS a następnie natychmiast podgrzać górną stronę folii EPDM, ponad taśmą RUSS, nagrzewnicą na gorące powietrze i docisnąć wałkiem. Nagrzana folia powinna być gorąca w dotyku. Nie wolno przegrzać folii powyżej temperatury 130°C.
 7. PRODUKT NALEŻY PRZECHOWYWAĆ BEZ DOSTĘPU DLA DZIECI.
STOSOWANIE**

ATTYKA, PRZEBICIE WEWNĘTRZNE DACHU (taśma PS RUSS 150.0 mm)
 1. Taśmę montażową PS RUSS rozwijamy i układamy w linii zmiany kąta nachylenia, w miejscu docelowego montażu w płaszczyźnie poziomej lub pionowej tak, aby część z taśmą klejąca zawsze znajdowała się w płaszczyźnie poziomej dachu, stroną z taśma klejącą do góry.
 2. Mocujemy mechaniczne taśmę do podłoża za pomocą odpowiedniego systemu mocowania i łączników, zależnie od rodzaju podłoża. Talerzyki lub listwa metalowa mocująca taśmę RUSS nie może nachodzić na papier zabezpieczajmy taśmę klejącą, co uniemożliwi prawidłowe jego usunięcie w trakcje doklejania folii EPDM. Wzajemny rozstaw łączników nie może przekraczać 300.0 mm.
 3. Usuwany wszelkie zanieczyszczenia powstałe w trakcie mocowania taśmy montażowej PS RUSS.
 4. Układamy we właściwym miejscu folię EPDM i nakładamy na spodnią stronę folii w miejscu przyszłego sklejenia środek gruntujący HP-250 i pozostawiamy do wyschnięcia.
 5. Usuwamy folię PE (lub papier) zabezpieczającą taśmę i doklejamy folię EPDM do taśmy RUSS i dociskamy ręką.
 6. Następnie odciągamy z powrotem arkusz folii EPDM odsłaniając mocowanie taśmy RUSS i nakładamy klej Bonding Adhesive Carlisle na część taśmy RUSS z mocowaniem i na ścianę oraz na spodnią stronę folii EPDM.
 7. Po wyschnięciu kleju doklejamy folię EPDM do narożnika i na ścianę, zapewniając całkowite doleganie do podłoża.
 8. Dociskamy folię EPDM do taśmy RUSS za pomocą wałka dociskowego o szerokości 50.0 mm.
POŁĄĆ DACHU (taśma PS RUSS 230.0 mm)
 1. Rozwijamy taśmę PS RUSS w miejscu docelowego montażu stroną z przylaminowaną taśmą klejącą do góry.
 2. Mocujemy taśmę do podłoża za pomocą odpowiedniego systemu mocowania i łączników, zależnie od rodzaju podłoża. Talerzyki lub listwa metalowa mocująca taśmę RUSS nie może nachodzić na papier zabezpieczajmy taśmę klejącą, co uniemożliwi prawidłowe jego usunięcie w trakcje doklejania folii EPDM. Wzajemny rozstaw łączników nie może przekraczać 300.0 mm.
 3. Usuwany wszelkie zanieczyszczenia powstałe w trakcie mocowania taśmy montażowej PS RUSS.
 4. Układamy we właściwym miejscu folię EPDM na połaci dachu a następnie zakładamy ją na siebie odsłaniając taśmę montażową RUSS i nakładamy na spodnią stronę folii EPDM w miejscu przyszłego sklejenia środek gruntujący HP-250 i pozostawiamy do wyschnięcia.
 5. Usuwamy folię PE (lub papier) zabezpieczającą taśmę klejącą i doklejamy folię EPDM do taśmy RUSS.
 6. Na całej długości taśmy RUSS dociskamy folię EPDM za pomocą ręcznego wałka dociskowego o szerokości 50.0 mm lub dużego wałka dociskowego, umożliwiającego pracę w pozycji stojącej.
* Parametry ogólne. Typowe parametry i właściwości określone na podstawie testów próbek, nie muszą być identyczne dla wszystkich wyprodukowanych opakowań. Podane wartości należy traktować jako wytyczne ogólne.

** Szczegółowe wymogi stosowania zawarte są w odpowiedniej części instrukcji technicznej systemów dachowych Carlisle.