DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Dachy zielone "green-tech": Instrukcja techniczna

System dachów zielonych "green-tech"
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii – warstwa hydroizolacyjna
Warstwa drenażowa
Warstwa wegetacyjna
System odwodnienia dachu zielonego
Uszczelnienia robocze
Detale instalacji
Materiały systemowe

WARSTWA WEGETACYJNA

1. Warstwa wegetacyjna powinna charakteryzować się:

a. stabilną strukturą i odpowiednim uziarnieniem, zapewniającym odprowadzenie nadmiaru wody do warstwy drenującej w stanie całkowitego nasycenia wodą,

b. odpowiednią zawartością składników mineralnych i organicznych nie przekraczających 10% masy całkowitej substratu,

c. zawartość powietrza w stanie nasycenia wodą nie może być większa niż 10% objętości,

d. zawartość soli nie może przekraczać 1 grama na 1 litr substratu,

e. posiadaniem zdolności do gromadzenia wody (min. 15%), co osiąga się poprzez domieszki organicznych części włóknistych (np. włókna palmy kokosowej).

Grubość warstwy wegetacyjnej zależy od rodzaju roślinności. Dla upraw ekstensywnych wynosi od 40.0 do 100.0 mm. Grubość tej warstwy zwiększa się wraz ze zwiększeniem ilości trawy i ziół na dachu.

Dla upraw intensywnych grubość warstwy zwykle zawiera się w przedziale od 100.0 do 500.0 mm, i każdorazowo należy ją konsultować z architektem zieleni lub wyspecjalizowaną firmą ogrodniczą.

2. W systemie dachów zielonych z roślinnością ekstensywną "green-tech" dostępna jest gotowa mieszanka substratu glebowego XF 200. Jest to zmieszana odpowiednio kombinacja skał mineralnych o odpowiednio drobnej granulacji oraz torfu i mielonej kory, odpowiada to naturalnym warunkom środowiska i dlatego umożliwia właściwy rozwój wegetacji. Wykazuje on doskonałą jakość dotyczącą stabilności struktury oraz utrzymanie stosunków powietrzno - wodnych. Ciężar substratu to około 1.7000,0 kg/m3. Dostarczany jest w workach o objętości 50.0 litrów lub 1000.0 litrów.

3. Oferujemy także gotowe maty wegetacyjne z roślinnością ekstensywną, zgodnie z poniższymi opisami.

a. XF 300 mech-rozchodnik - zbudowana jest z maty z pętelkami nylonowymi od dołu laminowana geowłókniną, w którą wtarty jest odpowiednio dobrany substrat, na którym rosną rośliny. Substrat dostarcza roślinom odpowiednią ilość substancji do życia i rozwoju, a dzięki silnym pętlom nylonowym korzenie roślin trwale wiążą się z matą rosnąc i rozwijając się na największych pochyłościach. Roślinność znajdująca się na macie to kombinacja mchu i różnokolorowych rozchodników. Matę stosuje się na dachy o pochyleniu od 0 stopni do 35 stopni. Mata w stanie nasiąkniętym wodą waży do 25 kg/m2. Dostarczona na miejsce przeznaczenia jest w 100% zazieleniona.

Grubość: do 25.0 mm.

Dostawa: mata zwinięta w rolkach, zazieleniona, o szerokości 1.0 m i długości 2.0 m.

b. XF 306 trawa-zioła - zbudowana jest z maty kokosowej na której znajduje się odpowiednio dobrany substrat, na którym rosną rośliny. Substrat dostarcza roślinom odpowiednią ilość substancji do życia i rozwoju, a dzięki macie kokosowej korzenie roślin odpowiednio się rozwijają i ukorzeniają między włóknami kokosu. Roślinność znajdująca się na macie to kombinacja traw i kwitnących ziół. Matę stosuje się na dachy o pochyleniu od 0 stopni do 25 stopni. Mata w stanie nasiąkniętym wodą waży do 20 kg/m2. Dostarczona na miejsce przeznaczenia jest w 100% zazieleniona.

Grubość: do 25.0 mm.

Dostawa: mata zwinięta w rolkach, zazieleniona, o szerokości 1.0 m i długości 2.0 m.

c. XF 307 rozchodnik-zioła - zbudowana jest z maty kokosowej na której znajduje się odpowiednio dobrany substrat, na którym rosną rośliny. Substrat dostarcza roślinom odpowiednią ilość substancji do życia i rozwoju, a dzięki macie kokosowej korzenie roślin odpowiednio się rozwijają i ukorzeniają między włóknami kokosu. Roślinność znajdująca się na macie to kombinacja mchu, kwitnących ziół i różnokolorowych rozchodników. Matę stosuje się na dachy o pochyleniu od 0 stopni do 10 stopni. Mata w stanie nasiąkniętym wodą waży do 20.0 kg/m2. Dostarczona na miejsce przeznaczenia jest w 100% zazieleniona.

Grubość: do 25.0 mm.

Dostawa: mata zwinięta w rolkach, zazieleniona, o szerokości 1.0 m i długości 2.0 m.

d. XF 316 byliny-zioła - Mata na podłożu naturalnym cięta z gruntu na której znajduje się odpowiednio dobrany substrat, na którym rosną rośliny. Substrat dostarcza roślinom odpowiednią ilość substancji do życia i rozwoju. Roślinność znajdująca się na macie to kombinacja traw i kwitnących ziół i bylin. Matę stosuje się na dachy o pochyleniu od 0 stopni do 10 stopni. Mata w stanie nasiąkniętym wodą waży do 20.0 kg/m2. Dostarczona na miejsce przeznaczenia jest w 100% zazieleniona.

Grubość: do 25.0 mm.

Dostawa: mata zwinięta w rolkach, zazieleniona, o szerokości 0.4 m i długości 2.5 m.