DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Dachy zielone "green-tech": Instrukcja techniczna

System dachów zielonych "green-tech"
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii – warstwa hydroizolacyjna
Warstwa drenażowa
Warstwa wegetacyjna
System odwodnienia dachu zielonego
Uszczelnienia robocze
Detale instalacji
Materiały systemowe

WARSTWA DRENAŻOWA

Warstwa ta zapewnia odbiór wody z warstwy wegetacyjnej dachu i kieruje ją do systemu odwodnienia. W systemach dachów zielonych "green-tech" warstwę drenażową można wykonać z:

a. Żwiru frakcji 16.0 – 32,0 mm, lub kruszywa łamanego o podobnym uziarnieniu. Należy pamiętać, aby warstwę tą układać na folii kubełkowej PEHD o wysokości 8.0 mm, która będzie gromadziła wodę niezbędną dla prawidłowej wegetacji roślin. Dla celów projektowych należy przyjąć iż ciężar objętościowy takiego kruszywa wynosi około 1.700,0 kg/m3.

Grubość warstwy drenażowej uzależniona jest generalnie od rodzaju zazielenienia i grubości warstwy wegetacyjnej. Należy przyjmować, iż minimalna grubość tej warstwy nie może przekraczać 50.0 mm.

b. Keramzytu. Należy pamiętać, aby warstwę tą układać na folii kubełkowej PEHD o wysokości 8.0 mm, która będzie gromadziła wodę niezbędną dla prawidłowej wegetacji roślin. Dla celów projektowych należy przyjąć iż ciężar objętościowy keramzytu wynosi około 400,0 kg/m3.

Grubość warstwy drenażowej uzależniona jest generalnie od rodzaju zazielenienia i grubości warstwy wegetacyjnej. Należy przyjmować, iż minimalna grubość tej warstwy nie może przekraczać 50.0 mm.

c. Tłoczonej folii drenażowej PEHD o wysokości 25.0 mm. Jest to specjalnie przetłoczona folia kubełkowa z otworami przelewowymi w górnej części, odprowadzającymi nadmiar wody z pokrycia. Folia ta jest bardzo lekka, i dlatego powszechnie stosowana w układach dachów zielonych z roślinnością ekstensywną na konstrukcjach stalowych.