DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Dachy zielone "green-tech": Instrukcja techniczna

System dachów zielonych "green-tech"
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii – warstwa hydroizolacyjna
Warstwa drenażowa
Warstwa wegetacyjna
System odwodnienia dachu zielonego
Uszczelnienia robocze
Detale instalacji
Materiały systemowe

SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE

1. Zaleca się dostawę towarów na budowę w oryginalnych, nieotwieranych opakowaniach.

2. Przechowywanie materiałów na budowie w temperaturach przekraczających 32oC może mieć wpływ na właściwości nie zwulkanizowanych materiałów obróbkowych, np. taśm obróbkowych Pressure-Sensitive, taśm klejących, klejów, itp.

3. Nie wolno przechowywać klejów i środków gruntujących w puszkach z otwartymi wieczkami, gdyż może to spowodować szybkie odparowanie zawartych w nich rozpuszczalników.

4. Ilość materiałów składowanych na dachu, zwłaszcza materiałów do wykonywania warstwy drenażowej ze żwiru frakcjonowanego i substratu glebowego należy skonsultować z projektantem konstrukcji, aby nie przeciążyć konstrukcji dachu.

5. Instalowanie systemów dachów zielonych "green-tech" możliwe jest w temperaturach poniżej 5oC. Jednakże wszelkie akcesoria systemowe do wykonania warstwy hydroizolacyjnej (taśmy obróbkowe, klejące, środki gruntujące, itp.) należy przechowywać w pomieszczeniach zapewniających im temperaturę wyższą niż 5oC w trakcie ich użycia.

UWAGA: Wbudowywanie taśmy klejącej lub taśmy obróbkowej Pressure-Sensitive o temperaturze niższej niż 5oC może doprowadzić do obniżenia lepkości taśmy, a w ekstremalnym przypadku do całkowitego braku sklejania.

6. Materiały termoizolacyjne oraz włókninę drenażową należy przechowywać w miejscach suchych, zabezpieczonych przed zamoknięciem. Jeżeli jest to konieczne, należy je dociążyć, aby zabezpieczyć przed porywami wiatru. Należy pamiętać iż rolka włókniny w stanie suchym, zależnie od gramatury waży 30.0 do 60.0 kg, a w stanie nasycenia wodą nawet do kilkuset kilogramów.