DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Folia TPO Carlisle

ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Dachy zielone "green-tech": Instrukcja techniczna

System dachów zielonych "green-tech"
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii – warstwa hydroizolacyjna
Warstwa drenażowa
Warstwa wegetacyjna
System odwodnienia dachu zielonego
Uszczelnienia robocze
Detale instalacji
Materiały systemowe

USZCZELNIENIA ROBOCZE

1. W trakcie wykonywania warstwy hydroizolacyjnej dachu, gdy wszystkie obróbki i mocowania na ścianach nie są kończone w ciągu jednego dnia roboczego, należy wykonać tymczasowe uszczelnienia robocze aby zapobiec zaciekaniu wody pod folię dachową.

2. Uszczelnienia luźnych końców arkusza folii można wykonać z masy zalewowej Pourable Sealer lub pianki poliuretanowej. Tymczasowego uszczelnienia nie wolno wykonywać wokół wpustów dachowych, gdyż może to doprowadzić do przedostania się wody pod folię dachową.

3. W przypadku wykonywania tymczasowych uszczelnień roboczych z masy zalewowej Pourable Sealer należy przestrzegać poniższych zaleceń.

a. Należy dokładnie wymieszać oba składniki masy zalewowej Pourable Sealer, zgodnie z instrukcją.

b. Gotową masę układamy wzdłużnie, pod luźnymi krawędziami arkuszy folii EPDM. Jeżeli jest to konieczne to do rozprowadzenia masy możemy użyć packi.

c. Po nałożeniu masy folię należy docisnąć równomiernie wzdłuż całej długości uszczelnienia. Można to wykonać poprzez napełnienie piaskiem rury o średnicy min. 65.0 mm i ułożeniu jej na folii.

Uwaga: zastosowanie desek lub łat drewnianych może nie zapewnić równomiernego obciążenia, ze względu na możliwość wykrzywiania się drewna.

d. Po wznowieniu prac dachowych, podklejony brzeg folii należy odciąć i usunąć razem z masą zalewową Pourable Sealer.

4. W przypadku stosowania pianki poliuretanowej do uszczelnienia roboczego należy przestrzegać wytycznych producenta pianki. Po wznowieniu prac dachowych brzeg folii należy obciąć i usunąć razem z pianką.