DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Dachy zielone "green-tech": Instrukcja techniczna

System dachów zielonych "green-tech"
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii – warstwa hydroizolacyjna
Warstwa drenażowa
Warstwa wegetacyjna
System odwodnienia dachu zielonego
Uszczelnienia robocze
Detale instalacji
Materiały systemowe

TERMOIZOLACJA.

Jeżeli projektowany dach zielony znajduje się nad pomieszczeniami ogrzewanymi wymagane jest ułożenie warstwy termoizolacyjnej o minimalnej grubości 50,0 mm dla podłoży betonowych i 70.0 mm dla konstrukcji stalowych (w przypadku konstrukcji stalowych warstwa termoizolacji o minimalnej grubości 70.0 mm wymagana jest niezależnie od tego czy pod dachem znajduje się pomieszczenie ogrzewane czy nie). Właściwa grubość termoizolacji uzależniona jest od rodzaju materiału termoizolacyjnego i wymaganego oporu cieplnego przegrody, i powinna być każdorazowo określona w projekcie.

a. Dla dachów zielonych balastowych "green-tech" jako termoizolacji można używać dowolnego materiału dostępnego na rynku pod warunkiem, iż będzie posiadał odpowiednią wytrzymałość na ściskanie. Decydując się na ten system dobór termoizolacji należy skonsultować z producentem termoizolacji i działem technicznym firmy Top-Tech.

b. Dla dachów zielonych odwróconych "green-tech" jako termoizolacji można używać tylko materiałów mogących znajdować się w stałym kontakcie z wodą. Ogranicza nam to wybór praktycznie tylko do styropianu ekstrudowanego, o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie. Decydując się na ten system dobór termoizolacji należy skonsultować z producentem termoizolacji i działem technicznym firmy Top-Tech.

1. Dla dachów zielonych balastowych w ciągu jednego dnia roboczego nie wolno instalować na dachu więcej termoizolacji niż można przykryć folią EPDM.

2. Płyty termoizolacji należy ułożyć na ścisk, a ewentualne szpary nie mogą być szersze niż 6.0 mm. Wszelkie większe szpary należy niezwłocznie wypełnić.

3. Jeżeli termoizolacja jest układana warstwowo, zaleca się ich układanie z wzajemnym przesunięciem połączeń.