DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Dachy zielone "green-tech": Instrukcja techniczna

System dachów zielonych "green-tech"
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii – warstwa hydroizolacyjna
Warstwa drenażowa
Warstwa wegetacyjna
System odwodnienia dachu zielonego
Uszczelnienia robocze
Detale instalacji
Materiały systemowe

PAROIZOLACJA

Paroizolację dachów zielonych systemu "green-tech" na stropach betonowych należy wykonywać z papy zgrzewalnej modyfikowanej APP z wkładką z folii aluminiowej lub miedzianej. Dopuszcza się stosowanie papy zgrzewalnej na osnowie z welonu szklanego (Copernit Arcoglass 3,0 kg/m2) lub na osnowie kompozytowej (Copernit Sintopol 3,0 kg/m2). Nie zaleca się wykonywania paroizolacji z folii PE. Przed ułożeniem papy podłoże betonowe należy zagruntować impregnatem asfaltowym.

Na konstrukcji stalowej paroizolację dachu zielonego w systemie "green-tech" można wykonywać z folii PE grubości 0,2 mm, układając ją na wzajemny zakład o szerokości 15.0 cm. Zalecanym rozwiązaniem jest jednak stosowanie samoklejącej papy bitumicznej Copernit o grubości 3.0 mm.