DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Dachy zielone "green-tech": Instrukcja techniczna

System dachów zielonych "green-tech"
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii – warstwa hydroizolacyjna
Warstwa drenażowa
Warstwa wegetacyjna
System odwodnienia dachu zielonego
Uszczelnienia robocze
Detale instalacji
Materiały systemowe

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA.

Po przejęciu placu budowy uprawniony pracownik firmy dekarskiej powinien przeprowadzić inspekcję przekazanego podłoża. Wszelkie wykryte uszkodzenia podłoża należy opisać w protokole i przekazać projektantowi, generalnemu wykonawcy i inspektorowi. Nie wolno rozpoczynać prac związanych z wykonywaniem pokrycia przed naprawą wszystkich uszkodzeń.


1. W przypadku renowacji dachu należy usunąć wszystkie wskazane w dokumentacji miejsca zamoczonej termoizolacji i wymienić ją na suchą. Należy także wyrównać wszelkie nierówności tak, aby połać dachu nie miała większych odchyleń od płaszczyzny niż ±6.0 mm.

Dla dachów pokrytych folią PVC, jeżeli folia ta nie jest usuwana z dachu, należy ją ponacinać w kwadraty o boku 3.0 m. Wszelkie obróbki z folii PVC attyk, świetlików, kominów, itp. należy bezwzględnie usunąć.

2. W przypadku wszystkich dachów (nowych i renowacji) podłoże musi być równe, bez miejscowych wyniosłości i wklęsłości. Zgromadzoną wodę, lód i śnieg należy usunąć, aby uniknąć wnikania wilgoci w nowe składniki dachu i system dachowy.

3. Termoizolację należy układać na czystym podłożu, bez brudu i zanieczyszczeń.

4. Przed rozłożeniem folii należy usunąć z podłoża brud i wszelkie zanieczyszczenia, które mogą wpływać na jakość wykonywanych prac pokrywczych. Szpary w podłoży szersze niż 6.0 mm należy uzupełnić odpowiednim materiałem.