DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Folia TPO Carlisle

ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Dachy zielone "green-tech": Instrukcja techniczna

System dachów zielonych "green-tech"
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii – warstwa hydroizolacyjna
Warstwa drenażowa
Warstwa wegetacyjna
System odwodnienia dachu zielonego
Uszczelnienia robocze
Detale instalacji
Materiały systemowe

MATERIAŁY SYSTEMOWE

W tym rozdziale wymienione są i opisane materiały produkowane i sprzedawane pod marką Carlisle. W celu sprawdzenia możliwości ich stosowania należy zapoznać się z rozdziałem "Wytyczne ogólne" niniejszej instrukcji technicznej.

Składniki systemów dachowych Carlisle są produkowane przez firmę Carlisle lub zaakceptowane jako w pełni kompatybilne. Wbudowywanie, stosowanie lub integralność innych produktów, zastosowanych przez projektanta w dokumentacji projektowej i po zaakceptowaniu przez Carlisle jako kompatybilnych, nie obliguje firmy Carlisle do odpowiedzialności za nie i materiały te nie podlegają gwarancjom wydawanym przez firmę Carlisle.

W celu określenia czasu przydatności materiałów do użycia, norm zużycia i procedur aplikacji należy zapoznać się z kartami technologicznymi produktów. Warunki użycia materiałów i związane z tym środki ostrożności zawarte są w kartach bezpieczeństwa materiałów.

Folia SURE-SEAL (czarna)

NIEZBROJONA FOLIA EPDM O GRUBOŚCI 1.14 i
1.52 mm

Właściwości Metoda testu Wymagania Wartości średnie
1.14 standard
Tolerancja grubości nominalnej (%) ASTM D 412 ±10 ±10
Wytrzymałość na rozciąganie, min. (MPa) ASTM D 412 9 11.2
Wydłużenie przy zerwaniu, min. (%) ASTM D 412 350 520
Wytrzymałość na rozerwanie, min. (kN/m) ASTM D 624 30.6 40.3
Wytrzymałość połączenia fabrycznego, min. ASTM D 816 Do zerwania folii Do zerwania folii
Odporność na starzenie termiczne*

Właściwości po 4 tygodniach w temperaturze 116oC

Wytrzymałość na rozciąganie, min. (MPa)

Wydłużenie przy zerwaniu, min. (%)

Wytrzymałość na rozdzieranie, min. (kN/m)

Zmienność wymiarów, max. (%)
ASTM D 573

ASTM D 412

ASTM D 412

ASTM D 624

ASTM D 1204
8.3

225

26.3

±1
10.3

310

37.6

-0.4
Odporność na ozon*

ozon w powietrzu przez 168 godzin w 40oC

próbka naprężona w 50%
ASTM D 1149 bez spękań bez spękań
Punkt łamliwości, max. (oC) ASTM D 746 -59 -65
Absorpcja wody*

po 7 dniach moczenia w temp. 70oC

zmiana masy, max. (%)
ASTM D 471 +4.0 +2.0
Przepuszczalność pary wodnej*

max. (g/m2/dobę)
ASTM E 96 0.1 0.05
Odporność na UV*

Xenon-arc, całkowity WSP. ekspozycji 7560 kJ/m2 przy promieniowaniu 0.70 W/m2 w temperaturze 80oC
ASTM G 26 bez spękań bez spękań
* Wszystkie testy przeprowadzono na bazie metody statystycznej, dla zapewnienia jak największej trwałości materiału.

Geowłóknina PE DRENTOTEX

Opis Parametry
Skład Włókna poliestrowe cięte
Sposób wytwarzania Igłowane, termostabilizowane, bezklejowe, bez żywiczne
Certyfikacja IBDIM Nr AT/2004-04-1636
Odporność chemiczna, biologiczna oraz na promieniowanie UV 100 %
Gęstość 1,38 kg/dm3
Chłonność wody 0,4 przy 20OC/um.65%
Punkt topnienia 260 OC
Gramatura wg. UNI EN 965, g/m2 200 300 400
Grubość (mm), wg. PN-EN 964, przy nacisku

- 2 kPa

- 20 kPa

- 200 kPa
 

1,3

1,1

0,8
 

1,7

1,5

1,1
 

2,0

1,9

1,4
Wytrzymałość na rozciąganie wg. PN EN ISO 10319

Wzd.kN/m.

Poprz.kN/m
 

8

7
 

12

14
 

16

21
Wydłużenie wg. PN EN ISO 10319

Wzłóż (%)

W poprzeg (%)
 

60

70
 

80

90
 

80

80
Siła przebicia CBR, wg. PN EN ISO 12236, (kN) 1,1 1,8 2,6
Prędkość przepływu, wg. PN-EN 11058 (mm/s) 130 95 36
Wielkość porów, wg. EN ISO 12956 (micron) 90 75 45
Długość (m) do 100,0
Szerokość (m)
1.5, 2.0, 3.0, 6.0


FOLIA KUBEŁKOWA PEHD

Folia kubełkowa wykonana jest z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD). Na powierzchni folii znajdują się wytłoczenia w kształcie ściętego stożka . Folia ta odporna jest na działanie substancji chemicznych – roztwory NaCl, H2SO3, Ca(OH)2.

Folia kubełkowa przeznaczona jest do stosowania jako:
 • Warstwa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi,
 • Powłoki hydroizolacyjne fundamentów,
 • Powłoki hydroizolacyjne ścian piwnic,
 • Warstwa magazynująca wodę w układzie warstw dachów zielonych.

Na całej powierzchni folii znajdują się wytłoczenia w kształcie ściętego stożka o podstawie koła o średnicy około 16 mm i szczycie około 10 mm. Wysokość wytłoczeń wynosić około 8 mm. Ilość wytłoczeń na 1 m2 wynosi około 1700 sztuk.

Właściwości folii tłoczonej PEHD

Właściwości Wartość
Gramatura (g/m2) 450,0
Prostoliniowość (mm) Nie więcej niż 50,0
Pofalowanie krawędzi (mm) Nie więcej niż 20
Wytrzymałość na ściskanie (temp. 23oC, kPa) 200,0
Chłonność wody na 1 m2 (%) Nie więcej 1,0

Folia kubełkowa posiada Aprobatę Techniczną AT/2003-11-0315 ważną do 01.06.2008 r.

Opakowania - folia standardowo dostarczana jest w rolkach:
 • 2,5 x 20,0 m = 50,0 m2,
 • 1,5 x 20,0 m = 30,0 m2,
 • 1,0 x 20,0 m = 20,0 m2.

Tłoczona folia drenażowa PEHD

Wykonana jest z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD). Na powierzchni folii znajdują się wytłoczenia w kształcie ściętego ostrosłupa o podstawie kwadratowej.

Tłoczona folia PEHD stosowana jest jako warstwa drenażowa oraz zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwy hydroizolacyjnej dachów zielonych.

Podstawowe właściwości mechaniczne:
 • wysoka odporność na uderzenia, rozdarcia, ścieranie,
 • elastyczność do 65%,
 • odporność na powszechne środki chemiczne ochrony roślin i nawozy,
 • odporność na korozję biologiczną.

Dane techniczne tłoczonej folii drenażowej PEHD

Właściwości Wartość
Kolor czarny
Wysokość kubełka 23.0 mm
Grubość folii 1.0 mm
Gramatura (g/m2) 960,0
Wymiary płyty 2.22 x 1.33 m
Wytrzymałość na ściskanie kN/m2 50.0
Pojemność wody na 1.0 m2 6.1 litra
Przepuszczalność wody na 1.0 m2 0.8 litra/sekundę
Trwałość min. 50.0 lat