DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Folia TPO Carlisle
Papy zgrzewalne COPERNIT


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY
ARCHIWUM


Dachy zielone "green-tech": Karty technologiczne


1. Folia EPDM Sure-Seal Carlisle
2. Folia kubełkowa PEHD
3. Geowłóknina Drenotex
4. Pianka poliuretanowa XR
5. Paroizolacyjna papa APP DEFEND ALU/V
6. Paroizolacyjna papa samoklejąca APP
7. Polstyren extrudowany XPS N-III-L
8. Tłoczona folia drenażowa PEHD GRUBOŚCI 25,0 MM


FOLIA SURE-SEAL CARLISLE 1.14 i 1.52 mm SANDARDOWA&FR

OPIS

Folia dachowa Sure-Seal Carlisle o grubościach 1.14 i 1.52 mm wykonana jest z całkowicie zwulkanizowanego dienu monomeru etylenowo-proylenowego EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer (Teropolymer)). Stosuje się ją do wykonywania wszelkiego typu hydroizolacji typu ciężkiego, w tym do jednowarstwowych nowych pokryć dachowych oraz renowacji istniejących systemów dachowych. Folia dostępna jest w arkuszach o szerokości do 15.25 m i długości do 61.0 m. Możliwe jest zamawianie dowolnych pośrednich wymiarów na życzenie klienta. Folia trudnozapalna (FR) jest specjalnie zaprojektowana tak, aby w pełni pochłaniać ciepło z rozproszonych płomieni ognia.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI

Patrz załączona tabela.

UWAGI
  1. Należy przestrzegać wytycznych składowania materiału.
  2. Należy zachować szczególna ostrożność w trakcie chodzenia po mokrej folii, gdyż jej powierzchnia może być śliska.
STOSOWANIE

Folia EPDM Sure-Seal Carlisle, niezbrojona, grubości 1.14 i 1.52 mm może być stosowana jako hydroizolacja typu ciężkiego, w tym do wykonywania pokryć dachowych w systemie pełnego klejenia, balastowym i mocowania mechanicznego z taśmą RUSS.

W systemie pełnego klejenia termoizolacja powinna być mechanicznie mocowana do podłoża. Takie podłoże oraz folia EPDM muszą być pokryte klejem Bonding Adhesive. Po wyschnięciu kleju folię układa dokleja się do izolacji i dociska na całej powierzchni miękka miotłą. Wzajemne połączenie arkuszy wykonuje się za pomocą taśmy klejącej o szerokości 75.0 mm i środka gruntującego HP-250.

W systemie balastowym termoizolacja jest układana luźno na odpowiednim podłożu, następnie na termoizolacji układana jest luźno folia EPDM, na którą układa się balast w minimalnej ilości 50.0 kg/m2. Pomiędzy folią EPDM a warstwą balastu zaleca się ułożenie warstwy przekładkowej z włókniny PE. Wzajemne połączenie arkuszy wykonuje się za pomocą taśmy klejącej o szerokości 75.0 mm i środka gruntującego HP-250.

W systemie mocowania mechanicznego termoizolację mocuje się mechanicznie do podłoża niezależnie od systemu mocowania folii. Na termoizolacji układa się i mocuje taśmy montażowe RUSS w rozstawie uzależnionym od strefy dachu i lokalizacji dachu (siły ssące wiatru). Folię EPDM Sure-Seal dokleja się do taśm montażowych RUSS.

Dokładne wytyczne montażu poszczególnych systemów dachowych znajdują się we właściwych częściach instrukcji technicznej Carlisle.

 Folia Sure-Seal EPDM Carlisle 1.14 i 1.52 mm
Właściwości Metoda testu Wymagania Wartości średnie
1.14 standard 1.52 FR
Tolerancja grubości nominalnej (%) ASTM D 412 ±10 ±10 ±10
Wytrzymałość na rozciąganie, min. (MPa) ASTM D 412 9 11.2 11.2
Wydłużenie przy zerwaniu, min. (%) ASTM D 412 350 520 520
Wytrzymałość na rozerwanie, min. (kN/m) ASTM D 624 30.6 40.3 40.3
Wytrzymałość połączenia fabrycznego, min. ASTM D 816 Do zerwania folii Do zerwania folii Do zerwania folii
Odporność na starzenie termiczne*

Właściwości po 4 tygodniach w temperaturze 116°C

Wytrzymałość na rozciąganie, min. (MPa)

Wydłużenie przy zerwaniu, min. (%)

Wytrzymałość na rozdzieranie, min. (kN/m)

Zmienność wymiarów, max. (%)ASTM D 573

ASTM D 412

ASTM D 412

ASTM D 624

ASTM D 1204

8.3

225

26.3

±1

10.3

310

37.6

-0.4

10.3

310

37.6

-0.4
Odporność na ozon*

ozon w powietrzu przez 168 godzin w 40°C

próbka naprężona w 50%
ASTM D 1149 bez spękań bez spękań bez spękań
Punkt łamliwości, max. (°C) ASTM D 746 -59 -65 -65
Absorpcja wody*

po 7 dniach moczenia w temp. 70°C

zmiana masy, max. (%)
ASTM D 471 +4.0 +2.0 +2.0
Przepuszczalność pary wodnej*

max. (g/m2/dobę)
ASTM E 96 0.1 0.05 0.05
Odporność na UV*

Xenon-arc, całkowity WSP. ekspozycji 7560 kJ/m2 przy promieniowaniu 0.70 W/m2 w temperaturze 80°C
ASTM G 26 bez spękań bez spękań bez spękań
 

* Wszystkie testy przeprowadzono na bazie metody statystycznej, dla zapewnienia jak największej trwałości materiału.