DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Dachy zielone "green-tech": Instrukcja techniczna

System dachów zielonych "green-tech"
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii – warstwa hydroizolacyjna
Warstwa drenażowa
Warstwa wegetacyjna
System odwodnienia dachu zielonego
Uszczelnienia robocze
Detale instalacji
Materiały systemowe

SYSTEM DACHÓW ZIELONYCH "green-tech"

Oferowane przez naszą firmę systemy dachów zielonych są rozwinięciem klasycznych systemów balastowych i odwróconych wykonywania pokryć dachowych. Systemy dachów zielonych "green-tech" bazują na standardowej czarnej (niezbrojonej) folii EPDM Carlisle i są rozwiązaniem łączącym w sobie prostotę wykonania, najwyższą trwałość wynikającą z jakości stosowanych materiałów oraz wysoką estetykę. Systemy te oferują także całkowicie niepalne wykończenie powierzchni dachów, przy zachowaniu bardzo prostych reguł opisanych w niniejszym rozdziale.

W systemach dachów zielonych "green-tech" wielkowymiarowe arkusze hydroizolacyjnej folii EPDM (dochodzące do 900.0 m2) układane są luźno na odpowiednim podłożu. Dla dachów zielonych balastowych jest to zwykle twardy materiał termoizolacyjny z pianki poliuretanowej, z polistyrenu lub wełny mineralnej, układany luźno na podłożu. Dopuszcza się układanie folii EPDM na betonie lub innym podłożu nośnym, jednakże w takich przypadkach wymagana jest warstwa oddzielająca folię EPDM od podłoża z włókniny PE o gramaturze 200 g/m2.

Dla dachów zielonych odwróconych podłożem dla folii EPDM jest zwykle beton, który wymaga warstwy przekładkowej, zgodnie z wcześniejszym opisem, a bezpośrednio na folii układana jest termoizolacja z wodoodpornego polistyrenu.

Następnie na tak wykonanych warstwach spodnich układa się odpowiednią dla danego rozwiązania warstwę drenażową i wegetacyjną.

Systemy dachów zielonych "green-tech" można wykonywać na każdego rodzaju konstrukcji dachowej, mogącej przenieść ciężar warstw dachu zielonego w stanie nasączenia wodą, a więc może to być nie tylko konstrukcja betonowa lecz także stalowa czy drewniana.