DACHY PŁASKIE


ZBIORNIKI WODNE
Membrany EPDM Carlisle

Instrukcja techniczna
Wprowadzenie
Projektowanie
    - Zastosowania
    - Wybór miejsca budowy
    - Geometria robót
    - Przygotowanie gruntu
    - System odwodnieniowy
    - Membrany
    - Szczegóły
Wykonawstwo
    - Roboty ziemne
    - Roboty izolacyjne

POZOSTAŁE MATERIAŁY


Zastosowania

Zalecenia podane w poniższym opracowaniu odnoszą się głównie do zbiorników wody nie przeznaczonej do picia. Są to następujące zbiorniki:

- Stawy rolne i rybne
- Kanały irygacyjne
- Sadzawki dekoracyjne
- Zbiorniki przeciw pożarowe
- Zbiorniki naturalnego lub powietrznego uzdatniania wody
- Itp.

Membrany Carlisle może być również stosowana w innych przypadkach, takich jak uszczelnianie wałów, nabrzeży itd. Membrany może być stosowana na powierzchni i pod ziemią.

membrany nie należy stosować tam, gdzie ciśnienie działające od spodu może zniweczyć właściwe funkcjonowanie membrany oraz tam, gdzie EPDM może wejść w kontakt z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić membranę.

Aby uzyskać dodatkowe informacje należy skontaktować się ze specjalistami firmy Top-Tech.