DACHY PŁASKIE


ZBIORNIKI WODNE
Membrany EPDM Carlisle

Instrukcja techniczna
Wprowadzenie
Projektowanie
    - Zastosowania
    - Wybór miejsca budowy
    - Geometria robót
    - Przygotowanie gruntu
    - System odwodnieniowy
    - Membrany
    - Szczegóły
Wykonawstwo
    - Roboty ziemne
    - Roboty izolacyjne

POZOSTAŁE MATERIAŁY


Wybór miejsca budowy

Na etapie wyboru miejsca budowy należy wziąć pod uwagę kilka elementów, które wpłyną na długotrwałe, bezproblemowe użytkowanie budowli wodnej. Wybór miejsca budowy powinien być dokonany przez inżyniera specjalistę, ponieważ jest tutaj wymagana znajomość mechaniki gruntów.

Poniżej wymieniono i opisano parametry, które należy wziąć pod uwagę w momencie wyboru miejsca budowy.

WŁAŚCIWOŚCI GRUNTU
 Aby zapewnić stabilność gruntu we wszystkich warunkach wszelkie roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami mechaniki gruntów.

Należy znać właściwości, przenikalność i grubość warstw zalegających pod warstwą wodoszczelną. Poniższa tabela umożliwia wykonawcy zapoznanie się z ryzykiem.

  RODZAJ GRUNTU

  RYZYKO

  ROZWIĄZANIE

- Grunt ściśliwy (torf, piasek drobny, itp.)

- Znaczne wydzielanie gazu
- Ciśnienie pod membran
- Osiadanie
- Możliwość konsolidacji gruntów wypełniających

- Drenaż gazowy
- Pochyłość terenu musi być dostosowana do instalacji drenażowej odprowadzającej gaz
- Właściwe zagęszczenie

- Grunt zawierający materię organiczną (miejsca po starych stawach przemysłu cukierniczego i papierniczego)

- Fermentacja
- Ciśnienie pod membran (bąble gazu)

- Drenaż gazowy

- Grunty narażone na niebezpieczeństwo erozji wewnętrznej (wypełnienia w gruncie w formie odpadków, gruntów wapiennych,  skał gipsowych)

- W razie przecieku przechowywany płyn może rozpuścić grunt
- Zawał spowodowany wypłukaniem gruntu przez wodę

- Zmiana miejsca budowy lub dobre rozeznanie geologiczne w celu zlokalizowania wypełnień w gruncie
- Zagęszczanie specjalistyczne lub  podwójna warstwa wodoszczelna

- Grunty wulkaniczne (miękkie iły, ściśliwe namuły)

- Zdolność absorpcji
- Nierównomierne osiadanie powodujące rozrywanie membrany w miejscach klejenia.

- Warstwa pośrednia
- Specjalny drenaż i specjalistyczne zagęszczanie wokół detali


POZIOM WODY GRUNTOWEJ
Jeżeli poziom wody gruntowej wypada wyżej niż dno projektowanego zbiornika, roboty izolacyjne mogą być niemożliwe. Woda gruntowa może powodować powstawanie i oddziaływanie ciśnienia na dno zbiornika (od spodu).

Powyższa sytuacja może również wystąpić w przypadku podniesienia się poziomu wody gruntowej.

Z tego powodu poziom wody gruntowej musi być znany (zarówno poziom średni i poziom maksymalny).

Jeżeli poziom wody gruntowej przekroczy poziom ułożenia membrany, to może dojść do jej uniesienia, jak i uszkodzenia drenażu gazowego. W tym przypadku potrzebne jest zastosowanie odpowiedniego systemu drenującego pod membran oraz balastu na górze membrany.